Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Najwyższy Sąd Ludowy

Najwyższy Sąd Ludowy


Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Konstytucja
Przewodniczący ChRL :
Hu Jintao
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych :
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Wu Bangguo
Rada Państwa :
Premier ChRL: Wen Jiabao
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Wang Shengjun
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Cao Jianming
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
Samorząd terytorialny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne

Najwyższy Sąd Ludowy (最高人民法院; pinyin Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn) – najwyższy organ władzy sądowniczej w Chińskiej Republice Ludowej . Pomimo iż konstytucja gwarantuje niezawisłość sądownictwa, jednocześnie stanowi że Najwyższy Sąd Ludowy jest odpowiedzialny przed OZPL i jego Stałym Komitetem .

Prezes Najwyższego Sądu Ludowego wybierany jest na 5-letnią kadencję przez OZPL . Pozostali jego członkowie są powoływani na wniosek prezesa przez Stały Komitet OZPL . Prezes może być ponownie wybrany tylko raz i może być odwołany przez OZPL. Pozostali członkowie zasiadają do odwołania lub przejścia w stan spoczynku.

Do kompetencji Najwyższego Sądu Ludowego należą:

 • orzekanie w pierwszej instancji (od orzeczeń tych nie ma odwołania)
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów szczebla wysokiego i sądów specjalnych
 • rozpatrywanie skarg kasacyjnych
 • zatwierdzanie wyroków śmierci
 • wykładnia dotycząca stosowania prawa w praktyce orzeczniczej sądów
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad orzecznictwem wszystkich sądów

Przewodniczący Najwyższego Sądu Ludowego

 • Shen Junru (1954 - 1959)
 • Dong Biwu (1959 - 1965)
 • Xie Juezai (1965 - 1975)
 • Yang Xiufeng (1975 - 1978)
 • Jiang Hua (1978 - 1983)
 • Zheng Tianxiang (1983 - 1988)
 • Ren Jianxin (1988 - 1998)
 • Xiao Yang (1998-2008)
 • Wang Shengjun (od 2008)

Bibliografia

J.Rowiński, W.Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, .


Inne hasła zawierające informacje o "Najwyższy Sąd Ludowy":

Dziady (zwyczaj) ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Biskup ...

Adwentyzm ...

Linz ...

Tampere ...

Sztuka ...

Brno ...

Antanas Smetona ...

Akcja (prawo) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Najwyższy Sąd Ludowy":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 11) ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 2) ...

33. Postępowanie administracyjne (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie