Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

sól

Sól

To związek chemiczny, którego cząsteczka zbudowana jest z kationu (kationów) metalu lub grupy amonowej NH4 i anionu (anionów) reszty kwasowej.
Ogólny wzór: MnRm
gdzie:
n i m oznaczają odpowiednio ładunek kationu metalu i anionu reszty kwasowej.

 • W zależności od typu kwasu, którego reszta wchodzi w skład soli, wyróżniamy sole tlenowe oraz beztlenowe.
 • Sole są krystalicznymi ciałami stałymi o różnej barwie i rozpuszczalności w wodzie.
 • Proces rozpuszczania soli w wodzie jest endotermiczny, gdyż wiązania jonowe są tak silne, że energia pochłaniana do ich rozbicia nie może zostać pokryta przez energię uzyskaną podczas hydratacji powstałych jonów.
 • Choć większość soli jest bezbarwna, wiele z nic ma określony kolor - zabarwienie może pochodzić od kationu (barwa odkationowa) bądź o anionu (barwa odanionowa).
 • Sole są mocnymi elektrolitami, co oznacza, że w roztworach prawie całkowicie występują jony. Uczestniczą w reakcjach wymiany w roztworach wodnych -
  • wymiana może być pojedyncza(typu metal + sól lub sol beztlenowa + niemetal)
  • bądź podwójna (typu sól + sól, sol + mocna zasada lub sól + mocny kwas).
 • Sole pochodzące od słabych kwasów lub słabych zasad ulegają hydrolizie.
 • Wiele soli podatnych jest na rozkład pod wpływem czynników zewnętrznych (temperatury, światła).
 • Sole rozpuszczone w odpowiednim rozpuszczalniku lub w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny (wiązanie jonowe).

Metody otrzymywania soli:

 • reakcje kwasów z zasadami
 • reakcje metali z kwasami
 • reakcje tlenków metali z kwasami
 • reakcje tlenków niemetali z zasadami
 • reakcje tlenków metali z tlenkami niemetali
 • Reakcje bezpośredniej syntezy z metalu i niemetalu


Inne hasła zawierające informacje o "sól":

Fosforan wapnia hPa) Fosforan(V) wapnia (TCP, ortofosforan(V) triwapnia, fosforan triwapniowy), Ca3(PO4)2 - nieorganiczny związek chemiczny , sól wapniowa kwasu ortofosforowego (V) . Występowanie w przyrodzieWystępujący naturalnie jako skała fosforyt ...

Aleksander Woźniak ...

Święta Kinga Podobno przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien , a według podania również sól węgierską, którą zaczęto wówczas w Bochni i Wieliczce wydobywać na większą ...

1970 ...

Ziemia słodkiej (68,7%) występuje obecnie w formie lodu [123]. Około 3,5% masy oceanów stanowi sól , która pochodzi głównie z aktywności wulkanicznej lub skał magmowych [124].Orbita i rotacja Dzień ...

Ślub swego przedstawiciela.Przyszli małżonkowie składają podpisy na dokumentach ślubnych. Zwyczaje ślubneWeselny chleb i sól, występujący w polskiej tradycjiTradycyjny ślub japońskiŚlub w Kościele katolickimŚlub w hinduizmie Współcześnie ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

Piotr Steinkeller poznać jako pionier w wielu dziedzinach gospodarczych. Otworzył duży dom handlowy, importował sól z Anglii, inwestował w kopalnie i huty w Dąbrowie Górniczej , które ...

Beskid Żywiecki ...

Konserwacja żywności soli; w celu konserwacji soli się głównie mięso cukrzenie - działa podobnie jak sól, z tym że ludzki organizm lepiej radzi sobie z dużymi ilościami ...


Inne lekcje zawierające informacje o "sól":

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 7) ...

Tlenki proste (plansza 10) tlenków kwasowych i zasadowych jest to, że reagują one pomiędzy sobą, dając sól. Przykładowo w reakcji kwasowego tlenku węgla (IV) z zasadowym tlenkiem wapnia powstaje ...

Ustalanie wzorów i nazw soli (plansza 17) piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól     HBR     stąd:     HNO3 ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie