Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

Sokolik

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Sudety Zachodnie
MezoregionRudawy Janowickie

Rudawy Janowickie ( niem. Landeshuter Kamm) ( 332.38 ) - pasmo górskie położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich zajmujące powierzchnię prawie 90 km².

Na północy od Gór Kaczawskich oddziela je przełomowa dolina Bobru . Od zachodu graniczy z Kotliną Jeleniogórską , od wschodu z obniżeniem Bramy Lubawskiej ( Kotliną Kamiennogórską ), a od południa poprzez Przełęcz Kowarską z Lasockim Grzbietem w Karkonoszach .

Spis treści

Rzeźba terenu

Główny grzbiet ciągnie się z południowego zachodu na północny wschód. Odchodzą od niego boczne grzbiety. Od Bobrzaka odchodzi ku południowemu wschodowi grzbiet z Wilkowyją i Jaworową, kończący się w rejonie Pisarzowic. Od Skalnika odchodzi grzbiet ku zachodowi, ze Średnicą i Brzeźnikiem , kończący się na północ od Kowar . Od niego z kolei odchodzi odgałęzienie ku północy z Płonicą i Mężykową, oddzielający Strużnicę od Gruszkowa i kończący się w rejonie Karpnik . Od Skalnika odchodzi też grzbiet ku południowemu wschodowi z Jagodną, dochodzący do Pisarzowic . Od Dziczej góry również odchodzą dwa grzbiety. Grzbiet południowo-wschodni kończy się rozległym masywem Wielkiej Kopy , od której odchodzą podrzędne grzbieciki, natomiast grzbiet północno-zachodni biegnie przez Starościńskie Skały i Jańską Górę , a jego zachodnia część, za Przeł. Karpnicką nosi nazwę Gór Sokolich . Wreszcie od Wołka odchodzi szereg grzbietów ku północnemu zachodowi, północy i północnemu wschodowi. Na zachodzie, na granicy z Kotliną Jeleniogórską znajduje się odosobniony masyw Mrowca . Najwyższy szczyt - Skalnik (945 m n.p.m. ). W Rudawach Janowickich występuje duża ilość skałek , zbudowanych przede wszystkim z granitu, ale też z gnejsów , amfibolitów , zlepieńców .

Miejscowości

Przybkowice - przysiółek Ciechanowic w Rudawach Janowickich.

Miejscowości: Bobrów , Bukowiec , Ciechanowice , Czarnów , Gruszków , Janowice Wielkie , Karpniki , Kowary , Leszczyniec , Łomnica , Marciszów , Miedzianka , Mniszków , Mysłakowice , Ogorzelec , Orlina, Pisarzowice , Przybkowice , Rędziny , Strużnica , Trzcińsko , Wieściszowice , Wojanów .

Budowa geologiczna

W skład Rudaw Janowickich wchodzą fragmenty następujących jednostek geologicznych: bloku karkonosko-izerskiego , niecki śródsudeckiej i w rejonie Przybkowic metamorfiku kaczawskiego .

Zachodnia część Rudaw Janowickich ze Skalnikiem i Górami Sokolimi jest zbudowana z waryscyjskiego granitu karkonoskiego. Część środkowa ze skał metamorficznych wieku staropaleozoicznego : gnejsów , łupków łyszczykowych , amfibolitów , łupków amfibolowych, zieleńców i łupków zieleńcowych , fyllitów , marmurów kalcytowych i dolomitowych , łupków serycytowych , łupków chlorytowych . Obszary te znajdują się na bloku karkonosko-izerskim, tworząc jego północno-wschodni fragment. Natomiast południowo-wschodnie odgałęzienia zbudowane są z dolnokarbońskich skał osadowych : piaskowców i zlepieńców , podrzędnie łupków ilastych wchodzą już w skład niecki śródsudeckiej. Niewielki północno-wschodni fragment terenu, w rejonie Ciechanowic i Przybkowic jest zbudowany ze skał metamorficznych: zieleńców, fyllitów oraz wapieni krystalicznych i łupków węglanowych, czyli skał budujących leżący na północy metamorfik kaczawski .

W obrębie Rudaw eksploatowane były granity, amfibolity i marmury, czego pozostałością są liczne, opuszczone i częściowo zarośnięte kamieniołomy. Jedyny czynny obecnie kamieniołom marmurów znajduje się w Rędzinach .

Wcześniej poszukiwano bądź wydobywano tu rudy żelaza , miedzi , arsenu , a także złoto , a w XX w. uran .

Wody

Rudawy leżą w dorzeczu Bobru , który opływa je od wschodu i północy. Można wyróżnić szereg mniejszych zlewni cząstkowych, oddzielonych grzbietami górskimi. Są to, od wschodu zlewnia Świdnika , Żywicy , Mienicy , od północy zlewnia Janówki i od zachodu zlewnie Jedlicy i Karpnickiego Potoku .

Ochrona przyrody

Większa część Rudaw Janowickich oraz południowa część przyległych Gór Kaczawskich wchodzi w skład Rudawskiego Parku Krajobrazowego .

Atrakcje turystyczne

Ciekawe ruiny zamków średniowiecznych (np. Zamek Bolczów ) i schronisko Szwajcarka u podnóża Krzyżnej Góry (654 m n.p.m. ) w Górach Sokolich . Góra Sokolik z licznymi skałkami granitowymi. Atrakcją turystyczną są też kolorowe jeziorka powstałe w wyniku eksploatacji pirytu niedaleko miejscowości Wieściszowice . W całym paśmie licznie występują skałki, zbudowane z granitów, amfibolitów i zlepieńców.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Rudawy Janowickie":

Kowary Śląska . Podziemna Trasa Turystyczna "Sztolnie Kowary" .Dom Tradycji Miasta Kowary.Szlaki turystyczne w Karkonosze i Rudawy Janowickie . Synagoga z XIX wieku, obecnie magazyn Szlaki turystyczne - na przełęcz ...

Łupek łyszczykowy W Polsce w Tatrach Zachodnich i Sudetach ( Góry Izerskie , Pogórze Izerskie , Karkonosze , Rudawy Janowickie , Góry Sowie , Góry Orlickie , Góry Bystrzyckie , Masyw Śnieżnika , Góry Bialskie , ...

Blok karkonosko-izerski znaczną część Sudetów Zachodnich : Pogórze Izerskie , Góry Izerskie , Karkonosze , Kotlinę Jeleniogórską oraz Rudawy Janowickie (z wyjątkiem ich wschodniej partii, zbudowanej ze skał osadowych niecki ...

Formacja skalna Jastrzębia Turnia ( Karpniki – Rudawy Janowickie ) – ostaniec granitowy Wysoka ( Rzędkowice ) – ostaniec wapienny Formacja skalna (popularnie, potocznie ...

Sudety Zachodnie Izerskie (cz. Jizerské hory) Pogórze Izerskie (cz. Frýdlantská pahorkatina) Góry Kaczawskie Pogórze Kaczawskie Kotlina Jeleniogórska Karkonosze (cz. Krkonoše) Rudawy Janowickie Podgórze Karkonoskie (cz. Krkonošské podhůří)Wg podziału geomorfologicznego Polski Jerzego Kondrackiego do ...

Pozaalpejska Europa Środkowa ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski Kaczawskie 332.28 Pogórze Wałbrzyskie 332.3 Sudety Zachodnie 332.34 Góry Izerskie 332.35 Góry Kaczawskie 332.36 Kotlina Jeleniogórska 332.37 Karkonosze 332.38 Rudawy Janowickie 332.4-5 Sudety Środkowe 332.41 Brama Lubawska 332.42 Góry Wałbrzyskie 332.43 Góry Kamienne 332.44 Góry Sowie 332.45 ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Niemiec ...

Góry Niemiec ...

Chemnitz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rudawy Janowickie":

Zróżnicowanie rzeźby Polski (plansza 13) Obniżenie Otmuchowskie, Przedgórze Paczkowskie) - Pogórze Zachodniosudeckie - Sudety Zachodnie(G. Izerskie, G. Kaczawskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Kotlina Jeleniogórska) - Sudety Środkowe (G. Wałbrzyskie, G. Kamienne, G.Sowie, G. ...

240. Charakterystyka regionów geograficznych. Karkonosze (plansza 2) ...

Czechy i Słowacja (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie