Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ruś Czerwona

Ruś Czerwona - łac. Ruthenia Rubra lub Russia Rubra - kraina historyczna w południowo-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce.

Jeden z poglądów głosi, że w nazwie zespoliły się dwa motywy: Grodów Czerwieńskich, oraz miano wskazywanych przez Nestora Chorwatów (Chrobatów) Czerwonych. Najprawdopodobniej nazwę tą nadali ziemiom Rurykowiczów najbliżsi sąsiedzi - Polacy i Węgrzy. Obszar Rusi Czerwonej obejmował dorzecze Sanu i Dniestru po górną Prypeć.

Inny pogląd dowodzi, że nazwa Ruś Czerwona powstała w XIII wieku i wywodzi się prawdopodobnie od Mongołów, którzy używali kolorów do oznaczenia kierunków geograficznych (czerwień = południe). Analogicznie w tym okresie powstały też takie nazwy jak Ruś Czarna (powyżej Polesia) i Ruś Biała (na północ od Rusi Czarnej).

Pod względem politycznym od 1240 do 1339 roku większość tego obszaru, w tym Ruś Halicka znajdowała się pod kontrolą chanatu tatarskiego. Następnie w roku 1340 posiadł Ruś Czerwoną Kazimierz III Wielki, prawem spadkobierstwa. Głównymi ośrodkami administracyjnymi były wtedy Lwów, Przemyśl i Halicz. Na krótko do Węgier włączył Ruś Czerwoną król Ludwik Węgierski, którą przywróciła Polsce w 1387 roku królowa Jadwiga. Po unii lubelskiej Ruś Czerwoną zaczęto nazywać Koronną.

Ruś Czerwona a Grody Czerwieńskie

W podobnym miejscu co Ruś Czerwona znajdowały się Grody Czerwieńskie. Pomimo podobieństwa położenia i nazwy, źródła nie pozwalają na łączenie tych pojęć. Nazwa "Grody Czerwieńskie" znika po 1031 roku, po zajęciu tych terenów przez Ruś Kijowską. Nazwa "Ruś Czerwona" pojawia się natomiast dopiero w XIII wieku, a obszarem swym obejmuje znacznie większy teren niż Grody Czerwieńskie, obejmujący również "część Beskidu aż po krawędzie Wołynia".

Inny pogląd głosi, że obszar ten zostaje rozdrobniony, a Czerwień staje się tylko lokalną stolicą przynależnej sobie ziemi (od 1158 jest rozgraniczany od pobliskich grodów). Dlatego ta teza uznaje za mało prawdopodobne, aby ten gród dał nazwę ogólną ziemiom ruskim w tym rejonie przy wyraźnym większym znaczeniu Halicza i Włodzimierza.


Inne hasła zawierające informacje o "Ruś Czerwona":

Mieszko II Lambert ...

Głowacz białopłetwy ...

Turzyca patagońska ...

Armia Czerwona ...

Bóbr europejski ...

Kania czarna ...

Bocian czarny ...

Łabędź niemy ...

Perkoz dwuczuby ...

Polska Czerwona Księga Roślin ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ruś Czerwona":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 2) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 3) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 19) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie