Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Roztwór

Roztwór

Roztwór to nierozdzielająca się w długich okresach czasu mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych . Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników. W roztworach zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem , a drugi substancją rozpuszczaną. Który z dwóch związków uznać za rozpuszczalnik, jest właściwie kwestią umowną, wynikającą z praktyki i tradycji.

Spis treści

Mechanizm tworzenia roztworów

Roztwory powstają w wyniku oddziaływania cząsteczek. Jeżeli przyciąganie cząsteczek tej samej substancji nie jest większe od oddziaływania cząsteczek różnych substancji oraz jest możliwy ruch cząsteczek względem siebie, to dzięki ruchom termicznym cząsteczki będą dążyły do równomiernego rozłożenia się w dostępnej przestrzeni, po to aby osiągnąć jak najwyższą entropię układu. Dlatego roztwory samoistnie nie rozdzielają się. Najprostszym sposobem rozdzielenia lub przynajmniej zmiany stężenia rozpuszczonych substancji jest przeprowadzenie zmiany stanu skupienia (parowanie lub krystalizacja) roztworu.

Podział roztworów

Ze względu na doskonałość

Roztwory dzieli się często na tzw. właściwe i niewłaściwe .

 • Roztwory właściwe są całkowicie jednorodne tzn. że dla objętości kilkakrotnie większych od wielkości cząsteczek, każda porcja zawiera taki sam skład ilościowy cząsteczek.
 • Roztwory niewłaściwe nie są całkowicie jednorodne. Są to np. trwałe emulsje , skrajnie rozproszone zawiesiny , zole i żele .

Odróżnienie roztworów właściwych od niewłaściwych często jest bardzo trudne i wymaga stosowania bardzo zaawansowanych technik analitycznych, takich jak np. mikroskopia elektronowa . Czasami przyjmuje się, że roztworami w ścisłym tego słowa znaczeniu są wyłącznie roztwory właściwe, choć przejście od jednych do drugich ma charakter płynny, co powoduje, że bardzo trudno jest je od siebie praktycznie rozgraniczyć. W dalszej części hasła będzie już mowa tylko o roztworach właściwych.

Ze względu na rodzaj oddziaływań

Ze względu na sposób oddziaływania cząsteczek związku rozpuszczanego i rozpuszczalnika rozróżnia się roztwory:

 • homodynamiczne - między cząsteczkami występują oddziaływania jednego rodzaju, np. między cząsteczkami roztworów różnych węglowodorów .
 • heterodynamiczne - między cząsteczkami występują oddziaływania różnego rodzaju, np. w roztworze soli w wodzie występują oddziaływania między jonami pochodzącymi od wody i jonami pochodzącymi od rozpuszczonej soli oraz oddziaływania między parami jonów pochodzących od tego samego związku chemicznego.

Oddziaływania cząsteczek roztworów (szczególnie heterodynamicznych) tworzą grupy cząsteczek o określonym składzie chemicznym zwanych kompleksami solwatacyjnymi, tworzenie się kompleksów jest często właściwie rodzajem reakcji chemicznych , choć mają one zwykle charakter odwracalny i tworzą swoisty układ równowagi dynamicznej.

Do typowych procesów zachodzących podczas rozpuszczania należą:

Ze względu na stan skupienia

Roztwory można podzielić ze względu na ich stan skupienia:

 • gazowe (mieszaniny gazów)
 • ciekłe
  • cieczy w cieczy
  • ciała stałego w cieczy
 • stałe (kryształy mieszane) - powstają podczas krystalizacji

Roztwory gazowe

Wszystkie gazy mieszają się bez ograniczeń ilościowych. Zjawisko to wynika z tego, że odległości między cząsteczkami gazów są duże a oddziaływania międzycząsteczkowe bardzo słabe. Przy dużych ciśnieniach, w gazie mogą rozpuszczać się ciecze i ciała stałe , które przy małych ciśnieniach nie parują, przy szczególnie dużych ciśnieniach roztwory w gazach przybierają właściwości zbliżone do roztworów ciekłych - są to tzw. roztwory nadkrytyczne.

Roztwory cieczy w cieczy

Ciecze nie mieszają się wcale (np. olej i woda), lub jeśli mieszają się, to bez ograniczeń (np. woda i alkohol etylowy ) lub w pewnym zakresie. Mieszaniny trzech lub więcej cieczy tworzą często złożone układy fazowe, w których, zależnie od stężenia poszczególnych składników występują momenty, gdy istnieje roztwór jednorodny, gdy powstają dwie fazy, składające się z dwóch różnych roztworów, lub wszystkie trzy składniki całkowicie się rozdzielają. Zachowanie tego typu układów jest często przedstawiane w formie tzw. trójkąta stężeń Gibbsa .

Roztwory ciał stałych w cieczach

Ich powstawanie jest wynikiem możliwości penetracji ciała stałego przez cząsteczki cieczy oraz powstające w trakcie tego procesu oddziaływania między nimi. Reguły, wg których można w miarę łatwo przewidzieć jaki związek chemiczny rozpuści się w jakim rozpuszczalniku, są opisane w haśle rozpuszczalnik .

Roztwory ciekłe ciał stałych posiadają własność nasycania się, dlatego (w zależności od nasycenia roztworu) rozróżniamy:

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Roztwór":

Kwas fosforowy temp. 25 °C). W zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych stosuje się jednak zwykle 85-90% Roztwór tego kwasu w wodzie, o konsystencji gęstego syropu. Kwas ten nie ...

Woda wapienna na 24 h do czasu całkowitej sedymentacji (opadnięcia) nierozpuszczonego związku, po czym Roztwór dekantuje się znad osadu, a osad zalewa kolejną porcją wody. Przygotowywanie ...

Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, słabo rozpuszczalny w wodzie (około 1,3 g/dm3 w 293 K).Jego stężony Roztwór jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym ( pH ok. 12) nazywany ...

Peter Debye ...

Płyn Lugola Iodi solutio aquosa) – opracowany przez Jeana Lugola w roku 1829 wodny Roztwór jodu z jodkiem potasu o następującym składzie: jod - 1%, jodek ...

Aldozy ...

Bajkał ...

Chemia ...

Kwas siarkowy(VI) Kwas siarkowy(VI)Ogólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):dihydroksydodioksydosiarkaInne nazwykwas siarkowy witriol kwas tetraoksosiarkowyWzór sumarycznyH2SO4 SMILES (O[H])(=O)(=O)O[H] Masa molowa 98,08 g / mol Wyglądbezbarwna lub lekko żółta, klarowna, gęsta, oleista cieczIdentyfikacja Numer CAS 7664-93-9 PubChem 1118Właściwości Gęstość i ...

Wszawica lotionu lub kremu, nakładanych na suche włosy na około 10 minutzawierające 4-procentowy Roztwór dimetikonu i cyklometikonu 5 (Hedrin) do wcierania w suche włosy; Roztwór ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Roztwór":

Mangan i jego związki (plansza 25) siarczanu(VI) manganu(II) prowadzonego prądem o natężeniu 2 A w czasie 30 min. H*. Roztwór manganianu(VII) potasu jest stosowany do identyfikacji węglowodorów nienasyconych. Napisz wzór i ...

Mangan i jego związki (plansza 24) e height=434 width=770 > E. Do odkażania ran stosowany jest wodny Roztwór manganianu(VII) potasu o stężeniu 0,1%. Wykonaj odpowiednie obliczenia i opisz ...

Mangan i jego związki (plansza 16) MnO4- w środowisku kwaśnym W środowisku kwaśnym manganian(VII) ulega redukcji do manganu (II). Roztwór zmienia barwę z fioletowej na blado różową (bardzo słabo zabarwiony) Substraty KMnO4 ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie