Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność - ilość substancji tworzącej roztwór nasycony w określonej ilości (najczęściej w 100 g) rozpuszczalnika w określonej temperaturze i ciśnieniu . Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie , podając dodatkowo warunki, dla jakich została ona ustalona (zwykle są to tzw. warunki normalne ). Mówiąc inaczej, rozpuszczalność określa, jak dużo danego składnika można rozpuścić w danym rozpuszczalniku w sprecyzowanych warunkach.

Rozpuszczalność nie powinna być mylona z szybkością rozpuszczania . Rozpuszczalność jest pojęciem termodynamicznym (tzn. opisuje stan równowagi ), a rozpuszczanie dotyczy kinetyki (tzn. opisuje szybkość procesu). Substancje o wysokiej rozpuszczalności niekoniecznie rozpuszczają się szybko.

W pewnych warunkach może dochodzić do przekroczenia rozpuszczalności danej substancji, prowadząc do powstawania metastabilnych roztworów przesyconych .

Rozpuszczalnik może być cieczą lub ciałem stałym, a substancja rozpuszczona gazem, cieczą, lub ciałem stałym.

Spis treści

Wpływ warunków

Rozpuszczalność substancji zależy od:

Pojęcie rozpuszczalności odnosi się zwykle do specyficznej fazy . Tak wiec aragonit i kalcyt mają generalnie różną rozpuszczalność, chociaż chemicznie są tą samą substancją (węglan wapnia).

Rozpuszczalniki polarne (np. woda) mają tendencje do lepszego rozpuszczania substancji polarnych lub jonowych ( hydrofilowych , zaś niepolarne (np. tłuszcz lub toluen ) rozpuszczają lepiej substancje niepolarne ( lipofilowe ). Często podawane jest to jako reguła "podobne rozpuszcza podobne". Jest to czasem podstawą klasyfikacji substancji (np. podział witamin na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach). Reguła ta jest też podstawą mechanizmu działania detergentów .

Ze wzrostem temperatury, rozpuszczalność najczęściej rośnie dla cieczy i ciał stałych , zaś maleje dla gazów ale znanych jest wiele wyjątków od tej reguły (np. rozpuszczalność siarczanu wapnia w wodzie maleje ze wzrostem temperatury)

Efekt ciśnienia na rozpuszczalność faz skondensowanych (ciecze, ciała stałe) jest stosunkowo niewielki i przeważnie ignorowany w praktyce.

Rząd wielkości

Różne substancje mogą się znacznie różnić rozpuszczalnością. Substancje czasem określane są terminami "nierozpuszczalna", "słabo rozpuszczalna", "dobrze rozpuszczalna", itd. Jednakże takie klasyfikacje mają ograniczoną użyteczność. Na przykład rozpuszczalność 1 g/kg może być uważana w niektórych zastosowaniach za "słabą" (np. w inżynierii procesowej ), a w innych za "wysoką" (np. przy opisie procesu korozji lub w chemii środowiska naturalnego). Substancje zupełnie nierozpuszczalne (jeśli w ogóle istnieją) są rzadkie. Współcześnie chemia często zajmuje się rozpuszczalnościami o rzędzie wielkości od 10-12 kg/kg ( ppt ) do zupełnej mieszalności z rozpuszczalnikiem.

Gazy

Dla gazów prawo Henry'ego mówi, że rozpuszczalność gazów w cieczach jest proporcjonalna do ciśnienia parcjalnego tego gazu:

 p = kc \,

gdzie: p – ciśnienie parcjalne gazu (atm), k – stała zależąca od temperatury, rozpuszczalnika i gazu (na przykład dla tlenu w wodzie w temperaturze 25 °C stała k wynosi 769,2 l•atm/mol ), c – stężenie gazu rozpuszczonego w cieczy (mol/l).

Pojęcia rozpuszczalności zwykle nie stosuje się do gazowych rozpuszczalników. Zamiast rozpuszczalności w gazach mówi się zwykle o prężności pary nad fazą ciekłą lub stałą.

Roztwory stałe

Oprócz roztworów ciekłych, znane są też roztwory stałe, tzn. takie, gdzie roztwór jest ciałem stałym. Układy takie maja duże znaczenie praktyczne, gdyż substancje rozpuszczone mogą silnie zmieniać własności fizyczne i chemiczne roztworu stałego. Przykładem tego są silnie zróżnicowane właściwości stopów żelaza (zob. stop żelaza z węglem ) i aluminium w zależności od zawartości różnych składników. Roztworami stałymi jest też wiele minerałów .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Rozpuszczalność":

Fosforan wapnia ...

Kwas fosforowy ...

Metalimnion ...

Wodorotlenek wapnia ...

Ryboza ...

Ziemia ...

Dopamina ...

Kwas siarkowy(VI) Kwas siarkowy(VI)Ogólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):dihydroksydodioksydosiarkaInne nazwykwas siarkowy witriol kwas tetraoksosiarkowyWzór sumarycznyH2SO4 SMILES (O[H])(=O)(=O)O[H] Masa molowa 98,08 g / mol Wyglądbezbarwna lub lekko żółta, klarowna, gęsta, oleista cieczIdentyfikacja Numer CAS 7664-93-9 PubChem 1118Właściwości Gęstość i ...

Terpentyna ...

Fluor biorą się z faktu, iż fluoroapatyty wykazują lepszą krystaliczność, twardość oraz mniejszą Rozpuszczalność w kwasach niż naturalnie występujące hydroksyapatyty. Środki ostrożnościZarówno fluor jak i ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rozpuszczalność":

Mieszaniny (plansza 25) e height=434 width=770 > Rozpuszczalność, wraz ze wzrostem temperatury, z reguły rośnie dla cieczy i ciał ...

Mieszaniny (plansza 26) substancji po czym okazało się ze rozpuściła się tylko połowa ilości. Oblicz Rozpuszczalność tej substancji w danej temp. Dane: mH2O= 400g ...

Stężenia chemiczne roztworów wodnych (plansza 21) e height="434" width="770"> Obliczanie stężenia procentowego i molowego przy danej rozpuszczalności i gęstości roztworu. Rozpuszczalność siarczanu(VI) miedzi(II) w temperaturze 20oC wynosi 20,7g / 100g H2O. Gęstość ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie