Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

rozporządzenie

rozporządzenie - akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

Podstawy i cechy rozporządzenia

Warunkiem prawidłowego upoważnienia jest wskazanie organu, który powinien wydać rozporządzenie wykonawcze (delegacja ustawowa), zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ wskazany do wydania rozporządzenia nie może przekazać tego uprawnienia innemu organowi (tzw. zakaz subdelegacji), możliwe jest jednak łączne wskazanie dwóch i więcej organów, które powinny wspólnie wydać rozporządzenie. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego organ, który uzyskał upoważnienie do wydania rozporządzenia może ponosić odpowiedzialność konstytucyjną za niewykonanie spoczywającego na nim obowiązku.

Rozporządzenie musi zmierzać do wykonania ustawy, nie może być zatem ani sprzeczne z ustawą (np. przez wprowadzenie rozwiązań nieznanych ustawie), nie może też wykraczać poza zakres delegacji. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalił się też pogląd o niezgodności z ustawą rozporządzenia wydanego na podstawie wadliwego (czyli pozbawionego zakresu spraw do uregulowania oraz wytycznych) ustawowego upoważnienia. Niedopuszczalna jest delegacja o charakterze blankietowym, tj. gdy ustawodawca pozostawia zbyt szeroki zakres swobody autorowi rozporządzenia co do jego treści. Do kontroli legalności (zgodności rozporządzenia z ustawą) powołany jest Trybunał Konstytucyjny.

Szczególna postawa prawna:

  • podmiotowa - określa organ właściwy do wydania rozporządzenia;
  • przedmiotowa - określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu;
  • treściowa - zawiera wytyczne dotyczące treści aktu rozporządzenia.


Inne hasła zawierające informacje o "rozporządzenie":

Uznam pociskami V-1 , później także V-2 (zob. de:Heeresversuchsanstalt Peenemünde ).Polską nazwę Uznam wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku. Park Natury Wyspa UznamPark Natury Wyspa Uznam ( niem. ...

Numer kierunkowy na wybraniu „0”, numeru operatora, a następnie indywidualnego 9-cyfrowego numeru abonenckiego.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu ...

Kowary 10 lat później, a więc w 1158 roku książę Bolesław Kędzierzawy wydał rozporządzenie, które zapoczątkowało wydobycie rudy z owej góry. Wkrótce powstały kuźnie i ...

Szrenica ...

Mazurski Park Krajobrazowy ...

Kania czarna ...

1933 przetrwał 27 lat - poprawiła go dopiero Australijka Betty Cuthbert ). 29 września – rozporządzenie Rady Ministrów powołało do życia Polską Akademię Literatury . 11 listopada – Uniwersytet ...

Budynek ...

Transliteracja Standaryzacji Nazw Geograficznych , oparte przeważnie na zasadach narodowych poszczególnych państw.Wbrew swej nazwie, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 roku ...

Konstytucja ZSRR ...


Inne lekcje zawierające informacje o "rozporządzenie":

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 7) ...

40. Wybrane obszary działalności Unii Europejskiej (plansza 19) Urzędowym UE. Organem wydającym jest Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska. Każde rozporządzenie wchodzi w życie w terminie w nim zawartym. Obowiązują bezpośrednio, to ...

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie