Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rok przestępny

Rok przestępny

Dodanie dodatkowego dnia powoduje przesunięcie wspomnień w kalendarzu liturgicznym rytu rzymskiego między 24 a 28 lutego. Wspomnienie św. Mateusza Apostoła obchodzone jest 24 lutego w latach zwykłych, a 25 - w latach przestępnych.

Rok przestępny - rok kalendarzowy, który ma 366 dni zamiast 365. Występuje wyłącznie w kalendarzach o rachubie opartej na obiegu Ziemi dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej ( Księżyc i Słońce ). Ma on na celu umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego z rokiem zwrotnikowym .

W kalendarzu gregoriańskim (obowiązującym m.in. w Polsce), dodatkowy dzień występuje w lutym , który ma wtedy 29 zamiast 28 dni . Dodatkowym dniem tradycyjnie nie jest jednak 29 lutego, ale dzień dodawany między 23 a 24 lutego. Dodanie tego dnia powoduje przesunięcie obchodzonych w Kościele Katolickim wspomnień świętych w okresie 24-28 lutego na następny dzień. Wiąże się to z praktyką starożytnego Rzymu , gdzie od czasów Cezara dzień przestępny wprowadzano przez dwukrotne powtórzenie 24 lutego (tzw. bissextilis)[1]. Nazwa bissextilis wzięła się stąd, że 24 lutego w kalendarzu rzymskim nosi nazwę sextus Kalendas, w roku przestępnym występuje dwa razy (łac. bis), stąd też nazwa bissextilis.

W kalendarzu żydowskim rokiem przestępnym jest rok, który ma dodatkowy, trzynasty miesiąc, dodawany co 3 (rzadziej co 2) lata w celu zrównania cyklu słonecznego z księżycowym.

Spis treści

Historia

Lata przestępne zostały pierwszy raz wprowadzone w 238 roku p.n.e. , kiedy to w Egipcie zaczęto uwzględniać dodatkowy dzień co cztery lata (zob. datowanie sotisowe ). W roku 45 p.n.e. dekretem Juliusza Cezara wprowadzono taką samą rachubę w Rzymie (stąd określenie kalendarz juliański ). Dodatkowy dzień zyskał najkrótszy miesiąc - luty. Błąd tej rachuby wynosi 1 dobę na 128 lat. Do dziś ten system jest stosowany w różnych kalendarzach kościołów prawosławnych (w niektórych w 1923 r. wprowadzono tzw. kalendarz nowojuliański). Obecnie powszechnie stosuje się rachubę zgodną z kalendarzem gregoriańskim , wprowadzonym w 1582 roku dekretem papieża Grzegorza XIII , w której rok przestępny (liczbowo) spełnia następujące warunki: jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100 lub jest podzielny przez 400. Błąd tej rachuby wynosi 1 dobę na nieco ponad 3322 lat. Przed reformą kalendarza za rok przestępny uważano każdy rok, który był podzielny przez 4.

Poprawki do kalendarzy

Wprowadzenie poprawek najszybciej nastąpiło we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii, bo już w 1582 , przez pominięcie 10 dni z października (od 5 do 14). W Wielkiej Brytanii poprawki wprowadzono dużo później,

Ciekawostka

Niedokładność kalendarza juliańskiego spowodowała, że w IV w. przesilenie zimowe przesunęło się z 25 grudnia na 22 grudnia , a w XVIw. już na 12 grudnia . W wyniku wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 i pominięcia wówczas 10 dni, termin przesilenia wypada stale w okolicach 22 grudnia.

Bieżący błąd

Liczba lat przestępnych w ciągu 400 lat (zgodnie z kalendarzem gregoriańskim) wynosi:

\frac {400}{4} - \frac {400}{100} + \frac {400}{400} = 97

Biorąc pod uwagę, że rok zwrotnikowy ma 365,242199 dni, bieżący błąd obliczania daty wynosi:

365 + \frac {97}{400} - 365,242199 = 0,000301 \left [ {dnia \over rok} \right ]

Jest to około 26 sekund na rok (chociaż nie jest to błąd stały - ze względu na konieczność skokowego wprowadzania poprawek). W ciągu 3000 lat jest to niecały jeden dzień.

Algorytm

Algorytm sprawdzania czy dany rok jest przestępny w kalendarzu gregoriańskim można wyrazić jako funkcję:

 function czyPrzestępny(rok: integer): boolean; begin   if ((rok mod 4 = 0) and (rok mod 100 <> 0)) or (rok mod 400 = 0) then     czyPrzestępny=true;   else     czyPrzestępny=false; end;

Funkcja ta zwraca wartość true, gdy jej argument rok jest podzielny przez 4 i nie jest podzielny przez 100, lub jest podzielny przez 400 - czyli zwraca wartość true, gdy rok jest przestępny. Przykładowo lata 2000 i 2004 były przestępne, ale rok 1900 nie był i 2100 też nie będzie.

Zobacz też

Przypisy

 1. Shamylus Octavius: Kalendarz w starożytnym Rzymie . [dostęp 3 maja 2009].


Inne hasła zawierające informacje o "Rok przestępny":

Biegun północny ...

Cava de' Tirreni ...

Rak języka ...

Brescia ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Guwernantka ...

Adwentyzm ...

Grenoble ...

I wiek ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rok przestępny":

03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji (plansza 4) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 13) ...

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie