Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Robert Conquest

Robert Conquest

George Robert Ackworth Conquest (ur. 15 lipca 1917 w Malvern , Worcestershire ) - historyk brytyjski, sowietolog .

Studiował na Winchester College, Uniwersytecie w Grenoble i w Magdalen College ( Oxford University ), gdzie uzyskał dyplom z filozofii, politologii i ekonomii i wreszcie doktorat z historii ZSRR .

Epizodycznie (w 1937 ) należał do partii komunistycznej Wielkiej Brytanii (ze środowiskiem komunistycznym związał się motywowany poglądami antyfaszystowskimi Frontu Ludowego . Po wybuchu II wojny światowej zaciągnął się na ochotnika do wojska (wbrew ówczesnemu stanowisku Kominternu , po pakcie Ribbentrop- Mołotow wzywającego do akcji antywojennej). Został oficerem wywiadu brytyjskiego.

Stał się demaskatorem mechanizmów systemu totalitarnego. Przyczyniły się również do tego osobiste obserwacje z czasu pobytu w Bułgarii , gdzie w końcu 1944 został brytyjskim oficerem łącznikowym przy armii bułgarskiej (która przystąpiła w październiku 1944 do koalicji antyhitlerowskiej, a następnie (do 1948 ) attaché prasowym ambasady brytyjskiej w Sofii. Był tam świadkiem procesu sowietyzacji Bułgarii i podporządkowania kraju Moskwie. Do 1956 był urzędnikiem brytyjskiego Foreign Office .

W 1981 Conquest przeniósł się do Kalifornii , gdzie objął stanowisko w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda . Współpracuje też m in. z Instytutem Badań Ukraińskich Uniwersytetu Harvarda , jest adiunktem w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie . W Kalifornii mieszka do dziś, zachowując brytyjskie obywatelstwo.

Jedną z najważniejszych prac Conquesta jest opublikowany w 1968 Wielki Terror - pierwsza w historiografii światowej monografia lat 1934 - 1939 w ZSRR - okresu wielkiej czystki , budowy przez Józefa Stalina w pełni totalitarnego państwa sowieckiego drogą masowego terroru i likwidacji dotychczasowej bolszewickiej elity władzy (starych bolszewików). Monografia oparta była wyłącznie o dostępne w 1968 źródła drukowane: zarówno oficjalne materiały sowieckie z okresu stalinowskiego, jak i ujawnione w epoce Chruszczowa materiały WKP(b) i NKWD , a także opublikowane na Zachodzie pamiętniki świadków, którym udało się opuścić ZSRR ( Aleksander Weissberg-Cybulski , Boris Bażanow , Aleksander Orłow , Walter Kriwicki , Gustaw Herling-Grudziński i in.). Conquest w Wielkim Terrorze opisywał wydarzenia lat trzydziestych w ZSRR jako logiczną konsekwencję ustrojową jednopartyjnej dyktatury, opartej o tajną policję - narzuconej Rosji w latach 1917 - 1921 przez bolszewików pod przywództwem Lenina.

Ujawnienie w czasach gorbaczowowskiej głasnosti, a zwłaszcza wkrótce po upadku ZSRR w roku 1991 znacznej części archiwów radzieckich potwierdziło ustalenia Conquesta, jedynie je uściślając.

Uzupełnieniem Wielkiego Terroru jest The Harvest of Sorrow ( 1986 ) - obszerna monografia historii ZSRR w latach 1928 - 1933 - okresu przymusowej kolektywizacji rolnictwa i sprowokowanej w latach 1932 - 1933 klęski głodu na Ukrainie i w południowej Rosji, który pochłonął życie wielu milionów ludzi. Obie monografie stanowią syntezę historii ZSRR i partii bolszewickiej w latach trzydziestych XX w.

Conquest jest również autorem biografii Lenina ( 1972 ), Stalina ( 1991 ), wielu monografii dotyczących poszczególnych zagadnień dziejów ZSRR (system obozów koncentracyjnych, tajna policja NKWD, zabójstwo Kirowa, deportacje narodów, system prawa sowieckiego, sytuacja religii w ZSRR itd.).

W listopadzie 2005 Conquest został nagrodzony przez George'a Busha Prezydenckim Medalem Wolności.

Jest autorem kilku tomików poetyckich. Przetłumaczył na język angielski Pruskie noce Aleksandra Sołżenicyna .

Bibliografia - najważniejsze pozycje

 • Power and Politics in the USSR ( 1960 )
 • Nation Killers. The Soviet Deportation of Nationalities ( 1960 ),
 • Religion in the USSR ( 1968 )
 • The Great Terror ( 1968 ), wydanie uzupełnione: The Great Terror : A Reassessment ( 1990 ) ; wydanie polskie: Wielki Terror ( 1997 ),
 • Lenin ( 1972 ),
 • Inside Stalin's Secret Police: NKWD Politics, 1936-1939 ( 1985 ),
 • Kolyma : The Arctic Death Camps ( 1978 ),
 • The Harvest of Sorrow : Soviet Collectivization an the Terror- Famine ( 1986 ),
 • Stalin and the Kirov Murder ( 1989 ), ; wydanie polskie: Stalin i zabójstwo Kirowa ( 1989 )
 • Stalin : Breaker of Nations ( 1991 ), ; wydanie polskie: Stalin ( 1996 )
 • Reflections on a Ravaged Century ( 1999 ), ; wydanie polskie: Uwagi o spustoszonym stuleciu ( 2002 )

Linki zewnętrzne

Instytut Hoovera


Inne hasła zawierające informacje o "Robert Conquest":

Biegun południowy ...

Biegun północny ...

Brno ...

XVI wiek ...

1972 ...

Sejm grodzieński (1793) ...

1398 ...

Mioglobina ...

1362 ...

1361 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Robert Conquest":

138 Dziewiętnastowieczne Stany Zjednoczone (plansza 11) ...

˝Pan Tadeusz˝ A. Mickiewicza - spacer po Soplicowie i okolicach (plansza 8) ...

040 Europa Środkowowschodnia w XI-XIV w. (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie