Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Węgle kopalne

Węgle kopalne

Węgiel kamienny
Przykładowa struktura chemiczna węgla kamiennego

Węgle kopalneskały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki: węgiel , tlen , wodór , azot i siarkę . Mogą w nich występować także pewne ilości pierwiastków rzadkich, np. arsen , uran czy german .

Elementarny składnik węgla kopalnego to macerał . Powstaje on w wyniku uwęglenia materiału roślinnego. Przykłady macerałów to: kutynit , sporynit , telinit , witryn . Rodzaj macerału ma istotny wpływ na własności węgla.

Gatunki węgla

Wyróżnia się kilka gatunków węgli kopalnych, w zależności od zawartości pierwiastka węgla (rosnąco):

Odmiany petrograficzne

Węgiel kamienny może zawierać różne składniki (litotypy, czyli odmiany petrograficzne):

  • fuzyn : węgiel włóknisty o barwie ciemnoszarej lub czarnej – występuje w postaci cienkich pasemek czasem soczewek; brudzi palce. Głównym jego składnikiem (mikrolitotypem) jest fuzyt .
  • duryn : węgiel matowy – odznacza się dużą twardością. Głównym jego składnikiem jest duryt .
  • witryn : węgiel błyszczący. Głównym jego składnikiem jest witryt .
  • klaryn : węgiel półbłyszczący. Głównym jego składnikiem jest klaryt .

Podział węgla ze względu na pochodzenie

Węgle kopalne dzieli się na 3 grupy, w zależności od rodzaju materii roślinnej, z której powstały:

  • węgle humusowe ( humulity ), utworzone ze szczątków flory lądowej, są one najbardziej rozpowszechnione i najważniejsze pod względem gospodarczym,
  • węgle sapropelowe (sapropelity), utworzone ze szczątków flory wodnej, występują w znacznie mniejszej ilości niż węgle humusowe, zazwyczaj jako cienkie ławice lub soczewki w ich obrębie,
  • węgle liptobiolitowe ( liptobiolity ), powstają z nagromadzenia żywiczno-woskowych składników roślin.


Inne hasła zawierające informacje o "Węgle kopalne":

Metamorfizm kontaktowy ...

Niecka śródsudecka ...

Parzydełkowce ...

Cykl kwasu cytrynowego ...

Węgiel (pierwiastek) ...

Historia Ziemi ...

Historia nauki ...

Antropogeneza ...

Religia Słowian ...

Tur ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Węgle kopalne":

211. Kształtowanie się szaty roślinnej Polski (plansza 4) ...

024. Przewidywanie zmian pogody i klimatu (plansza 12) ...

Literacki portret zbrodniarki - ˝Balladyna˝ Juliusza Słowackiego (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie