Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

rośliny

rośliny - organizmy zbudowane z komórek okrytych ścianą komórkową, przeważnie trwale przytwierdzone do podłoża, rosnące nieprzerwanie, najczęściej samożywne. Dzięki ciałkom zieleni (chloroplasty) wytwarzają w procesie asymilacji złożone związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody z solami mineralnych), dlatego od roślin zależy utrzymanie życia na Ziemi. Energię do tych syntez czerpią z procesów fotosyntezy lub chemosyntezy. Do roślin cudzożywnych (heterotrofizm) należą roztocza oraz rośliny pasożytnicze. Rośliny rozmnażają się płciowo (za pomocą komórki jajowej i plemników) lub bezpłciowo (np. przez pływki, zarodniki, rozmnóżki, różnorodne pędy podziemne). U  tzw. roślin wyższych oraz niektórych glonów występuje przemiana pokoleń. rozwój osobniczy roślin kwiatowych obejmuje zamknięty cykl 3 faz: spoczynku nasion (zakończona kiełkowaniem), wzrostu (wytwarzanie organów) i rozmnażania (kwitnienie i wytwarzanie nasion). Kryteria odróżniające roślinę od zwierzęcia są względne i tym trudniejsze do ustalenia, im niższego szczebla ewolucyjnego dotyczą (np. wiciowce, śluzowce).
Rośliny w dawnym, tradycyjnym ujęciu pojawiły się na Ziemi ponad 3,5 mld lat temu, w prekambrze, w środowisku wodnym, jako grupy glonów bezjądrowych (sinice — obecnie są włączone do Królestwa Monera), glony jądrowe (chryzofity, haptofity), a w środkowym kambrze — krasnorosty i ramienice (z Królestwa Roślin). Wyjście roślin z wody na ląd dokonało się w dolnym sylurze. Były one już wówczas zróżnicowane na ryniofity, trymerofity i zosterofity (tradycyjnie, dawniej łączone w jedną grupę psylofitów), które wymarły w dewonie, oraz pierwotne widłakowe i skrzypowe, których potomkowie żyją do dziś. W dewonie (a może nawet wcześniej) pojawiły się mszaki, a także paprociowe i pierwotnie nagozalążkowe, które optimum rozwoju osiągnęły w okresie od permu do dolnej kredy, kiedy to w górnej kredzie ustąpiły pierwszeństwa roślinom okrytozalążkowym, panującym współcześnie na kuli ziemskiej, liczącym ok. 253 tys. gat., zgrupowanych w 13 tys. rodzajów. Według współczesnego ujęcia królestwo roślin jest jednym z 5 królestw (obok grzybów, zwierząt, Monera, Protista) i obejmuje tylko organizmy jądrowe (nie obejmuje porostów, grzybów, sinic). Nauką o roślinach jest botanika.


Inne hasła zawierające informacje o "rośliny":

Nadciśnienie tętnicze ciśnienie tętnicze, chociaż istnieje krytyka metodologii wykonanych badań. Stewiozydy - związki z rośliny stewia mają działanie hipotensyjne[17] na drodze zatrzymania napływu jonów Ca2+.[18]Neguje się ...

Trzcina cukrowa Trzcina cukrowa Systematyka wg Reveala Domena eukarionty Królestwo rośliny Podkrólestwo naczyniowe Nadgromada nasienne Gromada okrytonasienne Klasa jednoliścienne Rząd wiechlinowce Rodzina wiechlinowate Rodzaj cukrowiec Gatunek trzcina cukrowaNazwa systematycznaSaccharum officinarum L. 1753 Cukrowiec lekarski (Saccharum officinarum L. ) – ...

Oddychanie komórkowe Biologiczny sens działania alternatywnej drogi oddechowej nie jest dokładnie wyjaśniony. Wiadomo, że rośliny rezygnując z wytwarzania ATP, mogą uwalniać energię NADH w postaci ciepła ...

Grzyby ...

Świadomość społeczna "ułożyły się" w cząsteczki DNA, powstały archebakterie, a potem na ich bazie rośliny i zwierzęta wyższe. Wszelakie układy podlegają dalszemu rozwojowi, komplikacji, z zachowaniem ...

Fototrofia zielone , sinice i organizmy, które posiadają chloroplasty sinicowego pochodzenia – glony i rośliny . Fotoautotrofia nie musi mieć związku z innymi strategiami metabolicznymi, więc może ...

Niepylak apollo mnemozyna . Jest zagrożony wyginięciem, gdyż jego larwy żerują głównie na rzadkim gatunku rośliny rozchodniku wielkim . Rozchodnik wymaga dobrze naświetlonych piarżysk wapiennych, a te zaczęły ...

Gatunek chroniony Gatunek chroniony to gatunek rośliny , grzyba lub zwierzęcia objęty prawną opieką państwa ( ochroną gatunkową ). Za jego ...

Sit skucina Sit skucina Systematyka wg Reveala Domena eukarionty Królestwo rośliny Podkrólestwo naczyniowe Nadgromada nasienne Gromada okrytonasienne Klasa jednoliścienne Rząd sitowce Rodzina sitowate Rodzaj sit Gatunek sit skucinaNazwa systematycznaJuncus trifidus L. Czerwieniejące pędy situ skucinySit skucina (Juncus trifidus) ...

Torfowisko wysokie mają budowę kępkowo-dolinkową, co warunkuje stopniowe narastanie torfowiska. Mogą tu występować jedynie rośliny o małych wymaganiach, odporne na zakwaszenie, niedobór azotu i innych biogenów . ...


Inne lekcje zawierające informacje o "rośliny":

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 7) e height=380 width=770 > Fototropizm BluszczAutor: Vulkan Fototropizm to reakcja ruchowa rośliny na jednostronne oświetlenie. Takim rodzajem tropizmu charakteryzują się głównie liście i ...

012. Islam (plansza 11) wcześniej były nieużytkami, co dzięki rozwinięciu tam rolnictwa przyniosło zwiększenie plonów. Upowszechnili rośliny takie jak palmę daktylową, trzcinę cukrową oraz ryż, byli także mistrzami ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie