Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja – są to gwałtowne zmiany w aktywach , pasywach lub organizacji firmy . Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa . Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.

Spis treści

Przyczyny restrukturyzacji

Przyczyny wewnętrzne

 • zbyt energochłonna produkcja
 • zbyt materiałochłonna produkcja
 • państwo musi dokładać do produkcji
 • spadek zainteresowania węglem
 • wzrost ilości wypadków przy wydobyciu węgla

Typy restrukturyzacji

Wyróżniamy 4 typy restrukturyzacji:

 1. Restrukturyzacja kreatywna: polega ona na tym, że kreuje się pewne zmiany w czasie, tzn. wprowadza się jakieś określone zmiany w przedsiębiorstwie i efekty tego wprowadzenia widać dopiero po jakimś czasie. Jeśli firma chce wprowadzić jakiś nowy produkt na rynek, wtedy go kreuje.
 2. Restrukturyzacja antycypacyjna: przewidywania, predykcja . Oparta jest na benchmarkingu . Przedsiębiorstwa często dokonują porównania się z innymi firmami tego samego typu aby natychmiast zająć rynek i być najlepszym. Restrukturyzacja ta dotyczy organizacji pracy, zatrudnienia, wyników finansowych, wskazań marketingowych.
 3. Restrukturyzacja dostosowawcza: ma pewien charakter naprawczy. Jest inicjowana gdy przedsiębiorstwo zaczyna osiągać nie zadowalające wyniki, tzn. mają zysk mały bądź ujemny. Restrukturyzacja tego typu polega na natychmiastowej zmianie działalności, funkcjonowania przedsiębiorstwa po to by ustabilizować przedsiębiorstwo.
 4. Restrukturyzacja naprawcza: polega ona na wprowadzaniu zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania, oraz osiągnięcia dodatniego bilansu . Jest to najtrudniejszy rodzaj restrukturyzacji do przeprowadzenia.
 • Do restrukturyzacji naprawczej należy podział zwany strategią naprawczą:
  • strategia zawężania – analizujemy produkcje przedsiębiorstwa, stwierdzamy że pewne produkty nie przynoszą zysku i wtedy zaprzestajemy ich produkcji.
  • strategia wycofywania się – polega na tym że analizujemy rynki na których działamy, gdy okazuje się że któryś z nich jest nie rentowny wtedy się z niego wycofujemy, rezygnujemy.
  • strategia odchudzania – szczegółowo przegląda się aktywa , ze zwróceniem szczególnej uwagi na majątek stały i strategia ta polega na usuwaniu zbędnych przedmiotów z firmy np. drukarek, zapasów. Jest to strategia, którą ciężko jest przeprowadzić, gdyż napotyka liczny i silny opór ze strony pracowników czy też otoczenia.
  • strategia okrajania – jedyna realnie spotykana restrukturyzacja i jest ona sumą wszystkich wyżej wymienionych strategii.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Restrukturyzacja":

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego ...

Stocznia Gdańska upadłość. Dla przetrwania i odrodzenia przemysły okrętowego konieczna była szybka i głęboka Restrukturyzacja stoczni. Konieczne było wejście na nowe rynki, wraz z przyjęciem strategii ...

Postępowanie naprawcze być objęte układami w postępowaniu upadłościowym oraz stan majątku oraz zatrudnienia w przedsiębiorstwie.Restrukturyzacja zobowiązań następuje w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Zobacz też postępowanie ...

Polityka przemysłowa ...

Dług publiczny ...

Restrukturyzacja Restrukturyzacja – są to gwałtowne zmiany w aktywach , pasywach lub organizacji firmy . ...

NATO Pierwotnie kontrolę nad misją ISAF miała przejąć Kanada . 19 czerwca 2003 : Nastąpiła znacząca Restrukturyzacja dowództwa NATO. 29 marca 2004 : Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i ...

Walt Disney Animation Studios ...

Psychoterapia systemowa (uzyskanie odmiennej perspektywy poznawczej ułatwiający rodzinie nowy sposób odnoszenia się), odtwarzanie interakcji, Restrukturyzacja – zakreślenie granic – wyjaśnianie i modyfikacja interakcji. Strategiczna Terapia Rodzin ...

Partia Demokratyczna – demokraci.pl w szkole podstawowej;standaryzacja wyceny świadczeń medycznych w całym kraju;stabilizacja zasad kontraktowania usług zdrowotnych;Restrukturyzacja długów ZOZ-ów ;utworzenie sieci szpitali publicznych niepodlegających prywatyzacji;obniżenie taryf telekomunikacyjnych w celu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Restrukturyzacja":

40. Wybrane obszary działalności Unii Europejskiej (plansza 17) przemysłów strategicznych (opartych na nowoczesnych technologiach i ważnych z punktu widzenia obronności), Restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi przemysłu (m.in. górnictwa, hutnictwa) oraz wspieranie rozwoju przemysłu w ...

32. Sukces i niepowodzenie w biznesie (plansza 14) width=770 > Cechy i funkcje rynków Z wszystkich rodzajów restrukturyzacji najszerszy zakres ma: Restrukturyzacja operacyjna - obejmuje zmiany w podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, określonej zyskiem ...

32. Sukces i niepowodzenie w biznesie (plansza 12) le height=380 width=770 > Restrukturyzacja Restrukturyzacja – są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie