Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Republika Komi

Republika Komi

Republika Komi
Республика Коми
Коми Республика
Godło Komi Flaga Komi
Położenie na mapie Rosji
Państwo   Rosja
Status politycznyRepublika
Stolica Syktywkar
Głowa państwaWiaczesław Gajzer
Język urzędowy rosyjski , komi
Powierzchnia 416 774 km²
Populacja (2008)
•  liczba ludności
•  gęstość

968 066
2,3 osób/km²
Strefa czasowa
Strefa czasowa2 rosyjska strefa czasowa (czas moskiewski) UTC +3:00


Uchta w latach 50. XX wieku
fragment parku w Workucie
tundra - typowy krajobraz kraju
rzeka Wym
rzeka Peczora
Komiacy - rdzenni mieszkańcy kraju

Komi (Republika Komi, ros. Республика Коми, komi Коми Республика) – republika w składzie Federacji Rosyjskiej .

Spis treści

Geografia

Republika Komi leży po zachodniej stronie gór Ural , na północnym zachodzie Niziny Wschodnioeuropejskiej , w północno-wschodniej europejskiej części Rosji. Graniczy z Krajem Permskim obwodami: archangielskim , kirowskim , swierdłowskim oraz z okręgami autonomicznymi: Nienieckim , Chanty-Mansyjskim oraz z Jamalsko-Nienieckim Okręgiem Autonomicznym .

Terytorium republiki zajmuje 415 900 km² (15. na terenie Rosji), zamieszkuje ją zaledwie 1 019 000 mieszkańców (54. na terenie Rosji), gęstość zaludnienia równa jest 2,44 osoby/km². Stolicą republiki jest Syktywkar , położony w południowo-zachodniej części republiki. Językami urzędowymi są język rosyjski i język komi . Strefa czasowa na terenie całej republiki: +3h względem czasu GMT

Lasy zajmują ponad 70% terytorium republiki, a bagna około 15%.

Ponad 32 800 km² północnej części Republiki Komi jest pokryte dziewiczymi lasami Komi . W tych lasach powstaje tlen, którym oddycha cała Europa . Znajduje się tu unikatowy rezerwat – Rezerwat Peczorsko-Iłycki. W 1985 roku rezerwat został wpisany na listę UNESCO .

Hydrologia

Rzeki

Większość obszaru Komi leży w dorzeczu dużych równinnych rzek: Wyczegdy , Łuzy, Miezieni i Waszki . Prócz rzek typu równinnego przez teren kraju płyną też rzeki górskie. Są nimi prawe dopływy Peczory , m.in. Unja, Iłycz, Podczerem, Szczugor i in.

Głównymi rzekami Komi są:

Od wieków rzeki Komi odgrywały znaczącą rolę przy zasiedlaniu i zagospodarowywaniu zarówno tego kraju, jak i regionów położonych dalej na wschód. Już w XII wieku przez obszar dzisiejszej republiki (określanej wówczas mianem) przebiegała tzw.wielka nowogrodzka droga do Jugry (tj. dzisiejszego Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Jugry ) (ros. великий новгородский чрезкаменный путь в Югру), której znaczna część wiodła właśnie ułatwiającymi komunikację licznymi rzekami Komi.

Jeziora

Na terenie Komi znajduje się ponad 78 tysięcy jezior , które łącznie zajmują obszar ok. 4,5 tys. km², jednak 98% tych zbiorników wodnych to jeziora niewielkie, o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 km².

Jeziora te podzielić można ze względu na pochodzenie, jak też ze względu na położenie. Pod względem genezy wśród lokalnych zbiorników wyróżnić można polodowcowe , krasowe , torfowiskowe i reliktowe. Z uwagi na lokalizację i związaną z tym faunę i florę jeziora dzielą się na tundrowe , tajgowe ( leśne ), górskie oraz zalewowe
Największe rozmiary posiadają reliktowe jeziora leśne, które jedna są na ogół płytkie; największą głębokość (do 50 m) mają jeziora górskie, które z kolei są niewielkie pod względem obszaru – rzadko przekraczają 1 km².

Największe jeziora

 • Jezioro Sindorskie (ros. Синдорское озеро) – powierzchnia 35 km²
 • Jezioro Jam (ros. Ям озеро) – powierzchnia 48,7 km²
 • Wielkie Charbiejty (ros. Большое Харбейты) – powierzchnia 21 km², głębokość – do 17 m

Inne większe jeziora, ważne z gospodarczego, krajobrazowego lub ekologicznego punktu widzenia

 • Jezioro Donty (Don) (powierzchnia – 4,6 km², długość – 20 km, średnia głębokość – 1,5 m)
 • Jezioro Kadomskie (długość ok. 4 km, szerokość – 3,5 km)
 • Jezioro Wad
 • Jezioro Dodźskie
 • Jezioro Wiejsakoty (powierzchnia – 6,3 km², długość – 3 km, szerokość – 0,6 km)
 • Jezioro Wadybty
 • Jezioro Smolne (Smolmoje)
 • Jezioro Tielpos (górskie, głębokość 49,5 m, powierzchnia - 0,25 km²)
 • Jezioro Długie (Dlinnoje) (górskie, głębokość 40-50 m)
 • Jezioro Torgowoje (górskie, głębokość 40-50 m)

Bagna

Bagna zajmują ok. 7,7% powierzchni Komi, tj. 3,2 mln ha . Obszary te stanowią odrębne ekosystemy , silnie oddziałujące na tereny sąsiednie poprzez wpływ na poziom wód gruntowych , akumulację wilgoci i oczyszczanie wód z zanieczyszczeń, a także jako miejsca lęgowe licznych gatunków ptaków .

Największe bagna:

 • Bagno usińskie ( Усинское болото ) - 139.190 ha
 • Okiean (“Ocean”) (Океан) - 178.975 ha
 • Dziorniur (Дзёрнюр) - 32.228 ha
 • Tybjuniur (Тыбъюнюр) - 60.042 ha
 • Martiuszewskie (Мартюшевское) - 9.285 ha

Górnictwo

Na terenie republiki wydobywa się: węgiel , ropę naftową , gaz ziemny , złoto i diamenty .

Klimat

Większość obszaru republiki leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, typu kontynentalnego , jedynie północne skrawki kraju pozostają w strefie klimatu subpolarnego .

Zima na tym obszarze jest dość długa i bardzo chłodna; średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca - stycznia waha się od −17 °C na południu kraju do −20 °C w części północnej. Lato , jakkolwiek krótkie, jest dość ciepłe - średnia temperatura lipca to od +11 °C na północy do +15 °C na południu republiki.

W regionie występuje dość wysoki poziom opadów - średnio ok. 700 mm; opady te mają głównie postać deszczu , a ich największe nasilenie ma miejsce w sierpniu .

Historia

Od średniowiecza tereny dzisiejszej republiki wchodziły w skład Państwa Nowogrodzkiego ; pod koniec XV wieku stały się częścią Państwa Moskiewskiego . Obszary te były ważnym źródłem futer . Z racji surowego klimatu i braku dróg ziemie komi pozostawały bardzo słabo zaludnione.

W XVIII wieku tereny dzisiejszej republiki wchodziły w skład guberni archangielskiej, w której ramach stanowiły 3 ujezdy (jareński, solwyczegodzki i pustoziorski); w 1780 r . z części terenu ujezdu jareńskiego wydzielono ujezd ust-sysolski.
Niższą od ujezdu jednostką podziału administracyjnego była wołost (ros. волость ) – jednostka zbliżona do polskiej gminy .

Na początku XX wieku niewielkie części dzisiejszego obszaru Komi wchodziły też w skład guberni wołogodzkiej i wiackiej.

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Komi w czasach Związku Radzieckiego

W latach 30. odkryto na terenie Komi duże zasoby węgla kamiennego (eksploatacja rozpoczęła się jednak dopiero w latach II wojny światowej , gdy Wehrmacht zajął dostarczające węgla na potrzeby radzieckiej gospodarki obszar zagłębia Donbasu ). W latach 30. też rozpoczęto w Komi budowę przemysłu , zbudowano koleje i drogi. Spowodowało to szybki napływ osadników (głównie Rosjan) i wzrost zaludnienia.

Od lat 30. do 50. XX wieku obszar republiki był ważnym punktem na mapie radzieckiego systemu obozów - GUŁag -ów. Część ówczesnych obozów funkcjonuje do dziś jako więzienia lub kolonie karne.

Komi w niepodległej Rosji

Po upadku ZSRR przemysł republiki - główne źródło dochodów mieszkańców znalazł się w kryzysie. Spowodowało to znaczną emigrację, w konsekwencji czego w latach 19902007 liczba mieszkańców kraju spadła o 22%.

Historia autonomii komiackiej

Autonomia Komiaków utworzona została 22 sierpnia 1922 r , kiedy to zorganizowano Komi-Zyriański Obwód Autonomiczny . Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji , tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego Imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat . Obwód istniał do 5 grudnia 1936 r . Wtedy to zmieniono status tej autonomicznej jednostki administracyjnej - podniesiono jej rangę i poszerzono zakres autonomii, tworząc Komijską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką .
Komijska ASRR została zlikwidowana w 1990 r. na fali zmian związanych z rozpadem ZSRR . Jej prawną kontynuacją jest obecna Republika Komi.

Prezydenci Komi

 • Jurij Spiridonow 1992-2002
 • Władimir Aleksandrowicz Torłopow 2002-2010
 • Wiaczesław Michajłowicz Gajzer od 2010

Ludność

Komiacy

Rdzenną ludnością kraju są ugrofińscy Komiacy (dawniej zwani też Zyrianami). Wywodzą się oni ze średniowiecznych plemion fińskich , zamieszkujących tereny między jeziorem Ładoga a Uralem . Już od XI wiekw . podlegali oni ruskim (potem rosyjskim) wpływom kulturowym, które nasiliły się jeszcze XIV i XV w. , gdy ziemie Komi zostały formalnie włączone do Rosji . Na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej Komiacy pod wpływem Rosjan przyjęli religię prawosławną , choć do dziś, zwłaszcza na północy i na odizolowanych obszarach wiejskich zachowali elementy dawnego kultu przyrody.

Statystyki demograficzne

Ludność ogółem: 975 000 (szacunkowo na koniec 2006 r .)

Skład etniczny

Zmiany składu etnicznego populacji Komi w latach 1926 - 2002 (wg danych spisowych )

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002
Komiacy 191 245
(92,2%)
231 301
(72,5%)
245 074
(30,4%)
276 178
(28,6%)
280 798
(25,3%)
291 542
(23,3%)
256 464
(25,2%)
Rosjanie 13 731
(6,6%)
70 226
(22,0%)
389 995
(48,4%)
512 203
(53,1%)
629 523
(56,7%)
721 780
(57,7%)
607 021
(59,6%)
Ukraińcy 34
(0,0%)
6010
(1,9%)
80 132
(9,9%)
82 955
(8,6%)
94 154
(8,5%)
104 170
(8,3%)
62 115
(6,1%)
Białorusini 11
(0,0%)
3323
(1,0%)
22 339
(2,8%)
24 706
(3,1%)
24 763
(2,2%)
26 730
(2,1%)
15 212
(1,5%)
Tatarzy 32
(0,0%)
709
(0,2%)
8459
(1,0%)
11 906
(1,5%)
17 836
(1,6%)
25 980
(2,1%)
15 680
(1,5%)
Niemcy 15
(0,0%)
2617
(0,8%)
19 805
(2,5%)
14 647
(1,8%)
13 339
(1,2%)
12 866
(1,0%)
9246
(0,9%)
inni2246
(1,1%)
4810
(1,5%)
40 395
(5,0%)
42 207
(4,4%)
49 948
(4,5%)
67 779
(5,4%)
52 936
(5,2%)

Wyznania

Zdecydowana większość populacji republiki wyznaje prawosławie . Prócz tego istnieje liczna grupa ateistów ; z mniejszości religijnych najliczniejsi są muzułmanie (ok. 2%)

Miasta i osiedla typu miejskiego

miasta i największe osiedla typu miejskiego (stan na 1 stycznia 2005 r.)

NazwaNazwa rosyjskaLiczba mieszkańców
Syktywkar Сыктывкар228.928
Uchta Ухта103.064
Workuta Воркута82.000
Peczora Печора47.726
Usinsk Усинск45.238
Inta Инта38.772
Sosnogorsk Сосногорск29.203
Worgaszor Воргашор19.873
Jemwa Емва15.777
SiewiernyjСеверный14.228
Wuktył Вуктыл14.031
Niżnyj OdesНижний Одес11.654
Mikuń Микунь11.409
Żeszart Жешарт9.832
JariegaЯрега8.519
Troicko-PeczorskТроицко-Печорск8.499
KrasnozatonskijКраснозатонский8.464
WodnyjВодный6.662
UssogorskУсогорск5.432
ZapoliarnyjЗаполярный4.498
Wierchniaja MaksakowkaВерхняя Максаковка4.010
WojwożВойвож3.673
SzudajagШудаяг3.620
KomsomolskijКомсомольский3.426
KożwaКожва3.421
SindorСиндор2.973
BłagojewoБлагоево2.607
Wierchniaja IntaВерхняя Инта2.095
SiedkyrkieszczСедкыркещ2.011

Gospodarka

Gospodarka Komi opiera się głównie na wydobyciu surowców energetycznych ( ropa naftowa , gaz ziemny oraz węgiel ) oraz wykorzystaniu lasów ( przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy).

Po rozpadzie ZSRR lokalna ekonomia pogrążona jest w kryzysie; spowodował on m.in. to, iż w ciągu ostatniego dwudziestolecia populacja kraju spadła o blisko ¼.

Podział administracyjny

Republika Komi dzieli się na 15 rejonów municypalnych ( ros . муниципальный район ); 5 największych miast stanowi wydzielone okręgi miejskie (ros. городскoй округ ).

Rejony

Okręgi miejskie

Surowce mineralne

Na obszarze Komi znajdują się złoża kopalin opałowych, zwłaszcza węgla (213 mld ton , z czego – węgiel kamienny , ok. 78%, węgiel brunatny – 19%, antracyt – 3%), łupków opałowych, asfaltytu , torfu (złoża: 12 mld ton) oraz ropy naftowej (blisko 4 mld ton) i gazu ziemnego (ok. 3 trylionów m³).

Ponadto na terenie republiki istnieją pokłady pierwiastków i minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym , przede wszystkim fosforytów , siarki , soli kamiennej i wapiennych, barytu i fluorytu .

Prócz tego w Komi wydobywane są wapienie i dolomity , gips , piaskowiec i kwarcyt . W górach Uralu na wschodzie znajdują się złoża kwarcu , rubinów , granatów , ru:пренит i bursztynu . W różnych częściach kraju znajdują się także miejsca wydobycia agatów , ru:яшма , marmuru (różnych typów), nefrytu , jadeitu , itd.

Z rud metali odkryto m.in. tytan , rudy aluminium ( boksyty ) i metale szlachetne – zwłaszcza złoto (w Uralu Polarnym i na Timanie oraz w dorzeczu rzeki Korzym.

Tablice rejestracyjne

Tablice pojazdów zarejestrowanych w Republice Komi mają oznaczenie "11" w prawym górnym rogu nad flagą Rosji i literami RUS.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Republika Komi":

Dziady (zwyczaj) ...

Biskup ...

Brescia ...

Tiumeń ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Włosi ...

Stanisław Konarski ...

1986 ...

Boris Blacher ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Republika Komi":

010b. Rzym (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 3) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie