Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

renowator zabytków architektury

Renowator zabytków architektury - potrafi:

 • charakteryzować ogólnie typowe cechy stylowe w odniesieniu do architektury, budownictwa, detalu architektonicznego i rzeźby,
 • rozróżniać podstawowe cechy stylowe rozumieć stratygrafię nawarstwień w murowanych budowlach historycznych
 • określać stopień zniszczenia ustrojów budowlanych i detali architektonicznych,
 • klasyfikować podstawowe rodzaje uszkodzeń na podstawie typowych objawów zniszczeń,
 • wykonywać czynności zawodowe zgodnie z treścią ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach,
 • organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy dla robót renowacyjnych, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw­pożarowej, ochrony środowiska i ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach,
 • rozróżniać, dobierać i wartościować materiały budowlane (podstawowe i pomocnicze) niezbędne do wykonania zadania zawodowego,
 • posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym, których obsługa nie wymaga specjalnych, dodatkowych uprawnień,
 • sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowo sprzętowe dotyczące stanowiska pracy,
 • czytać budowlaną dokumentację w zakresie projektów: technicznych, techniczno-roboczych i konserwatorskich,
 • sporządzać szkice i proste rysunki robocze dla potrzeb zadania zawodowego oraz rysunki z natury,
 • korzystać z norm, instrukcji, wytycznych konserwatorskich, poradników oraz literatury fachowej,
 • wykonywać samodzielnie roboty renowacyjne zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami konserwatorskimi w zakresie renowacji strukturalnej i epidermicznej,
 • wykonywać kopie detali, elementów i ustrojów budowlanych według historycznych tradycyjnych technologii,
 • wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków wszelkie prace renowacyjne i zabezpieczające związane z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi,
 • oceniać technologiczną poprawność wykonywanych robót,
 • zabezpieczać obiekty budowlane znajdujące się w stadium awarii technicznej,
 • wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót dla potrzeb rozliczeń materiałowych, nakładów robocizny i pracy sprzętu dla stanowiska pracy,
 • korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno - socjalnego placu budowy,
 • komunikować się z kierownikiem budowy i nadzorem konserwatorskim w kwestiach prowadzonych prac, uczestniczyć w pracy zespołowej itd.,
 • wykorzystywać znajomość procesów rządzących gospodarką rynkową w zakresie przydatnym przy poszukiwaniu i wyborze miejsca pracy,
 • określać zagrożenia i ustalić miejsca wykonania zabezpieczeń,
 • wykonywać zabezpieczenia oryginalnych fragmentów dekoracji i historycznego wyposażenia przed przystąpieniem do prac renowacyjnych

Nauka kierunku w wybranym województwie:

Rejestr zabytków DOLNOŚLĄSKIE
Rejestr zabytków KUJAWSKO-POMORSKIE
Rejestr zabytków LUBELSKIE
Rejestr zabytków LUBUSKIE
Rejestr zabytków ŁÓDZKIE
Rejestr zabytków MAŁOPOLSKIE
Rejestr zabytków MAZOWIECKIE
Rejestr zabytków OPOLSKIE
Rejestr zabytków PODKARPACKIE
Rejestr zabytków PODLASKIE
Rejestr zabytków POMORSKIE
Rejestr zabytków ŚLĄSKIE
Rejestr zabytków ŚWIĘTOKRZYSKIE
Rejestr zabytków WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Rejestr zabytków WIELKOPOLSKIE
Rejestr zabytków ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie