Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

mecenat

mecenat - opieka wpływowych i bogatych miłośników i amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i ich poczynań.

Samo określenie wywodzi się od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa. Dawny mecenat dworski, królewski, magnacki, kościelny (szczególnie papieski) zastąpiły w czasach współczesnych formy opieki sprawowanej przez wyspecjalizowane instytucje społeczne, np. fundacje państwowe i prywatne.

Wielkim mecenasem sztuki w Polsce był Stanisław August Poniatowski. Finansował liczne przedsięwzięcia artystyczne, wielokrotnie zaciągając w tym celu pożyczki. Wiele osób zarzucało mu (jako królowi) trwonienie pieniędzy na sztukę, gdy brakowało funduszy na wojsko oraz inne potrzeby państwa.


Inne hasła zawierające informacje o "mecenat":

Michał Rożek ...

Stanisław August Poniatowski wpływ na bieg spraw państwowych.Niepodważalne są jego zasługi w zakresie edukacji oraz mecenat nad sztuką (zdaniem niektórych historyków jego wkład w polską kulturę i ...

Wawel ...

Karol Wielki ...

Tadeusz Rutowski miesiącach – w 1917 i sprawował zarząd komisaryczny miasta.Na uwagę zasługuje jego mecenat nad sztuką – był kolekcjonerem, redaktorem naczelnym miesięcznika "Sztuka", inicjatorem założenia ...

Carl Maria von Weber wirtuozerii i mnogości ornamentacji.Spis treści1 Carl Maria von Weber w Pokoju1.1 Książęcy mecenat1.2 Pobyt w Pokoju1.3 Kres pobytu Webera w Pokoju1.4 Stuttgart2 Kalendarium życia ...

Sykstus IV Forlì)Niewątpliwie pozytywną stroną pontyfikatu Sykstusa IV, co przyznawali nawet jego wrogowie, był mecenat, jaki sprawował nad artystami i uczonymi oraz jego troska o miasto ...

Mecenat i ich poczynań.Samo określenie wywodzi się od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa . Dawny mecenat dworski, królewski, magnacki, kościelny (szczególnie papieski) zastąpiły w czasach współczesnych formy ...

Zespół Pieśni i Tańca "Legnica" ...

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy pozycji książkowych znajduje się wiele prenumerowanych czasopism. Chór MadrygałWSM w Legnicy sprawuje mecenat nad legnickim chórem Madrygał. Chór powstał w 1949 roku. Od 2004 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "mecenat":

129 Kultura oświecenia w Polsce (plansza 4) ...

129 Kultura oświecenia w Polsce (plansza 8) ...

126 Życie codzienne okresu nowożytnego (plansza 5) widoczne we Włoszech, gdzie włoscy kupcy udzielali pożyczek nawet władcom oraz rozwijali mecenat nad sztuką. Prym wśród miast w Europie wiodły miasta niderlandzkie, które ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie