Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ Narodowego Banku Polskiego . Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa . Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych , określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej . Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

Spis treści

Zadania Rady

 • Podstawowym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza - Rada dbać ma o stabilną, niską inflację. Stara się, by była ona jak najbardziej zbliżona do 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden punkt procentowy.
 • Jeśli nie koliduje to z celem inflacyjnym, Rada dba też o wzrost gospodarczy.
 • Coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej
 • Składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
 • Ustalanie wysokości stóp procentowych NBP
 • Ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków
 • Określanie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych
 • Zatwierdzanie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP
 • Przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP
 • Ustalanie zasad operacji otwartego rynku

Skład Rady

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi Prezes Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta , Sejm i Senat na okres 6 lat.

I kadencja 1998 - 2004

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

II kadencja 2004 - 2010

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

III kadencja 2010 - 2016

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 1998 r. Nr 5, poz. 52 )
 2. 2,0 2,1 2,2 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 1998 r. Nr 5, poz. 53 )
 3. 3,0 3,1 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 1998 r. Nr 1, poz. 1 )
 4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2003 r. Nr 43, poz. 636 )
 5. 5,0 5,1 5,2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2004 r. Nr 4, poz. 53 )
 6. 6,0 6,1 6,2 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2004 r. nr 113-4-04 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2004 r. Nr 10, poz. 143 )
 7. 7,0 7,1 7,2 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2004 r. Nr 4, poz. 56 )
 8. 8,0 8,1 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2010 r. Nr 3, poz. 14 )
 9. 9,0 9,1 9,2 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2010 r. Nr 4, poz. 23 )
 10. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej ( M.P. z 2010 r. Nr 8, poz. 72 )


Inne hasła zawierające informacje o "Rada Polityki Pieniężnej":

Kauen ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Augustinas Voldemaras ...

Taryba ...

Mer (urzędnik) ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Grupa ...

Stanisław Hozjusz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rada Polityki Pieniężnej":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie