Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rada Najwyższa Narodowa

Rada Najwyższa Narodowa

Rada Najwyższa Narodowa – centralna władza cywilna podczas insurekcji kościuszkowskiej . Ustanowiona przez Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusza Kościuszkę 10 maja 1794 w obozie pod Połańcem . Składała się z 8 radców i 32 zastępców i była kolegialnym organem wykonawczym decyzji naczelnika.

powstańcy Kościuszki na akwareli Aleksandra Orłowskiego

Podzielona została na 8 wydziałów, którymi kierowali wyznaczeni radcy:

  • Wydział Porządku - zajmował się utrzymywaniem dróg i mostów, przewozem poczty, komunikacją.
  • Wydział Bezpieczeństwa - zajmował się śledzeniem szpiegów i przestępców, przeprowadzaniem rewizji i aresztowań, utrzymywaniem więzień.
  • Wydział Sprawiedliwości - nadzorował sądy, wykonywał egzekucję wyroków sądowych.
  • Wydział Skarbu - zajmował dobra zdrajców ojczyzny, zarządzał dobrami narodowymi, kontrolował mennicę.
  • Wydział Żywności - zaopatrywał armię powstańcza, dozorował młyny, piekarnie i browary, rozdawał żywność biedocie.
  • Wydział Potrzeb Wojskowych - przeprowadzał pobór do wojska, kontrolował manufaktury zbrojeniowe, kupował broń, mundury i amunicję, zakładał składy wojskowe, dostarczał koni do wojska.
  • Wydział Interesów Zagranicznych - wysyłał posłów i agentów za granicę, prowadził rokowania z innymi państwami.
  • Wydział Instrukcji Narodowej - nadzorował szkoły, zajmował się propagandą powstańczą, inspirował gazety, agitacją w kościołach i na zgromadzeniach, administrował funduszem edukacyjnym.

Decyzje miano podejmować kolegialnie przy udziale minimum 5 osób. Król Stanisław August Poniatowski 5 maja wyraził chęć wejścia do Rady zapewniając iż "ojczyzny i narodu nie odstąpię", jednak Kościuszko nie miał zamiaru go dopuścić.

Jej oficjalnym organem prasowym była Gazeta Rządowa .

Przypisy

  1. Wielowiejski nominacji nie przyjął i przeszkadzał jednostkom polskim, pozostającym poza kordonem rozbiorczym w przenikaniu do powstania. Antoni Trębicki Opisanie Sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie. O rewolucji roku 1794, opracował i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967 , s. 531-532.


Inne hasła zawierające informacje o "Rada Najwyższa Narodowa":

Xiamen ...

Kauen ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Taryba ...

Mer (urzędnik) ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Zbór ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rada Najwyższa Narodowa":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 9) ...

209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 2) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie