Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Publikacje Świadków Jehowy

Publikacje Świadków Jehowy

Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson

Publikacje Świadków JehowyŚwiadkowie Jehowy swoją doktrynę upubliczniają przy pomocy książek (w tym Biblii ), traktatów (ulotek informacyjnych), czasopism oraz środków multimedialnych. Ich wydawnictwa są obecnie publikowane w 537 językach[1] (w tym w 407 językach w "on-line"[2]) - również takich, w których nie wydano przedtem żadnej innej publikacji[3]. Nad ich tłumaczeniem czuwa Ciało Kierownicze , które nadzoruje pracę zespołów tłumaczy (ok. 2500 tłumaczy- wolontariuszy ).

Spis treści

Historia

Oficyna wydawnicza Świadków Jehowy - Towarzystwa Strażnica , rozpoczęła regularne wydawnie swoich publikacji od 1881 roku. Jednak już dwa lata wcześniej Charles Taze Russell rozpoczął wydawanie czasopisma Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence (Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa) . W roku 1880 przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów mających rozbudzić w ludziach zainteresowanie tematyką biblijną. W roku 1890 ukazała się pierwsza Biblia nakładem Towarzystwa Strażnica. W roku 1900 nabyto prawa do drukowania różnych innych przekładów Biblii. Początkowo publikacje wydawano jedynie w języku angielskim , później również w innych (w tym w brajlu ). W roku 1914 zrealizowano pierwszy 8 godziny film Fotodrama Stworzenia , którego obejrzało ponad 8 milionów widzów w różnych częściach świata. Pod koniec 1918 roku wydano dokończoną po śmierci Russella książkę pt. Dokonana tajemnica . Ponieważ książka zawierała szereg bardzo krytycznych uwag wobec kleru chrześcijańskiego została zakazana w Kanadzie i USA. Wzrastał też podsycany przez duchowieństwo sprzeciw wobec tego wyznania. W wyniku ostrej krytyki kleru zawartej w tej, jak i innych książkach wydawanych przez Towarzystwo Strażnica począwszy od 1918 roku Europę i Amerykę Północną objęła fala ataków na wyznawców. 7 maja owego roku decyzją władz federalnych USA J. F. Rutherford i kilku jego współpracowników zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu federalnym w Atlancie w stanie Georgia. Więzieni członkowie Towarzystwa Strażnica zostali zwolnieni 25 marca 1919 roku. W owym roku rozpoczęto wydawanie czasopisma The Golden Age (Złoty Wiek, a obecnie znane jako Przebudźcie się! ). Od roku 1920 publikacje są drukowane w ich własnych drukarniach rozsianych po całym świecie[4], w których przy ich produkcji pracują wolontariusze. W 1934 roku zaczęto korzystać w działalności ze specjalnie zaprojektowanych przez nich gramofonów i płyt z nagranymi publikacjami tzw. kazaniami (90 różnych wykładów). W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, publikacje te z narażaniem życia, były przemycane do obozów koncentracyjnych, łagrów i więzień, często w formie zminiaturyzowanej i mikrofilmów . W różnych okresach były one w wielu krajach (a w niektórych nadal są) zakazane przez władze, dlatego też Świadkowie Jehowy drukowali je w podziemiu. Po roku 1945 nastąpił wzrost nakładu i rozpowszechnia ich publikacji. W roku 1950 rozpoczęto wydawnie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata . A w następnych latach filmów, przezroczy, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD. W latach 50 XX w. zaczęto wydawać publikacje wielobarwne, z większą ilością ilustracji, a w latach 70 XX w. w technice offsetowej . Pod koniec lat 50 XX w. rozpoczęto publikowanie wydawnictw do nauki czytania i pisana w krajach, gdzie panuje analfabetyzm . W latach 70 w. skonstruowano system wielojęzycznego fotoskładu MEPS . W latach 90 XX w. rozpoczęto wydawanie w językach migowych , a następnie w formie elektronicznym (również w Intenecie jako audiobooki ). Wiele publikacji osiąga nakład ponad 100 milionów egzemplarzy, w kilkuset językach. Niektóre są umieszczone w Księdze rekordów Guinnessa (Rekordy wydawnicze). Obecnie są wydawane w ramach ogólnoświatowej działalności edukacyjnej wspierane dobrowolnymi datkami. Świadkowie Jehowy korzystają z nich w czasie działalności kaznodziejskiej rozpowszechniając je nieodpłatnie w 236 krajach. Na ogół co miesiąc skupiają się na jednej z publikacji w czasie kampanii rozpowszechniania. Również na swoich spotkaniach religijnych, na których są one analizowane (głównie za pomocą pytań i odpowiedzi). Tylko w ostatniej dekadzie Świadkowie Jehowy wydali oprócz Biblii ponad 20 miliardów innych publikacji. Ich publikacje i filmy otrzymały liczne nagrody i dyplomy uznania na wystawach, festiwalach, konkursach oraz od stowarzyszeń pozarządowych i rządów kilku krajów[5][6].

Główne publikacje

Okładki wydań Strażnicy z 2008 r. wydawanej w 182 językach w prawie 40 milionowym nakładzie (foto: wyd. greckojęzyczne)
 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy - dwutygodnik publikowany jest od 1879 roku w 182 językach i po ostatnim zwiększeniu nakładu jest jednym z najliczniej wydawanych czasopism na świecie (przeciętny nakład 39 601 000 egzemplarzy). Strażnica koncentruje się na doktrynie religijnej . Czasopismo jest też dostępne w różnych formach: w tym elektronicznych takich jak CD (format MP3 ), DVD (języki migowe), w wersji on-line (pliki audio i PDF ) oraz drukowanych, także za pomocą alfabetu Braille'a . Głównym tematem publikacji świadków Jehowy jest dowodzenie, że obecne wydarzenia na świecie są tymi, które spełniają proroctwa biblijne jak i obnażanie fałszywych nauk innych religii.
 • Przebudźcie się! - miesięcznik o charakterze religijno-popularno-naukowym i po ostatnim zwiększeniu nakładu jest jednym z najliczniej wydawanych czasopism na świecie (przeciętny nakład 39 913 000 egzemplarzy) w 84 językach. Czasopismo to jest również dostępne w formie elektronicznej: on-line (pliki audio i PDF ), na płycie kompaktowej (CD i MP3) i kasetach magnetofonowych.

Dużą wagę Świadkowie Jehowy przywiązują do Pisma Świętego , publikowali wiele jego przekładów, wieloma posługiwali się także w popieraniu propagowanych przez siebie nauk (w Polsce najczęściej katolicką Biblią Tysiąclecia wyd. 1. i 2., po usunięciu ksiąg deuterokanonicznych Starego testamentu , zawierające w Starym Testamencie imię Boże Jahwe oraz Biblią Warszawską ). Wraz z wydaniem w 1997 roku w języku polskim własnego przekładu Biblii, tzw. Przekładu Nowego Świata , stał się on dominującym tłumaczeniem używanym na zebraniach religijnych i działalności kaznodziejskiej .

Biblie

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata , Przekład ten ukazał się do tej pory w nakładzie ponad 165 000 000 egzemplarzy w 87 językach (foto: wersja z przypisami, po portugalsku)
Różne edycje Przekładu Nowego Świata (wydania dużym drukiem, kieszonkowe, standardowe, wydanie w The Emphatic Diaglott , Przekładzie Międzywierszowym Królestwa oraz American Standard Version )

Przekłady wydane nakładem Towarzystwa Strażnica (większość pozycji wydana na zasadzie wykupu licencji przez Towarzystwo Strażnica):

 • New Testament" Josepha B. Rotherhmana, wyd. II (The New Testament Newly Translated and Critically Emphasised) – angielskojęzyczny przekład Josepha B. Rotherhama z 1890 roku. Towarzystwo Strażnica uzyskało zgodę na opublikowanie w USA drugiego wydania jego przekładu Nowego Testamentu .
 • Dosłowny przekład Younga (wyd. ang.)
 • The Newberry Bible z uwagami marginesowymi (wyd. ang.),
 • New Testament Tischendorfa z przypisami (wyd. ang.),
 • Variorum Bible z przypisami (wyd. ang.),
 • Biblia paralelna Holmana – z pomocami do berejskiego badania Pisma Świętego (ang. Holman Linear Parallel Edition)[7] – angielski przekład Biblii . Towarzystwo Strażnica w 1902 r. nabyło prawo do wydawania i dystrybucji tego przekładu. Przekład zawierał materiał pomocniczy opracowany przez Towarzystwo Strażnica. Wydanie to zawierało dwa przekłady – w miejscach, gdzie występowały różnice, pod tekstem Biblii Króla Jakuba zamieszczono brzmienie ze zrewidowanej wersji tego tłumaczenia (Revised Version). Na szerokich marginesach podano odsyłacze do publikacji Towarzystwa Strażnica. W aneksie zamieszczono zarówno skorowidz przedmiotowy, jak i skorowidz do serii zatytułowanej Brzask Tysiąclecia (znane potem pod nazwą Wykłady Pisma Świętego ), a także do dwóch broszur oraz do Strażnicy z lat 1879-1901.
 • The Emphatic Diaglott – przekład Nowego Testamentu (Chrześcijańskich Pism Greckich), opracowany w 1864 roku przez tłumacza Biblii Benjamina Wilsona. W tym przekładzie zamieścił on tekst grecki Griesbacha (wydanie z lat 1796-1806) oraz międzywierszowy dosłowny przekład na język angielski, a w prawej szpalcie własne tłumaczenie. Towarzystwo Strażnica w 1902 r. nabyło w darze wyłączne prawo do wydawania i dystrybucji tego przekładu. Następny nakład udostępniono w 1903 r. W grudniu 1926 r. wydano go po raz drugi (tym razem druk odbywał się we własnej drukarni). Do roku 1993 wydrukowano 427 924 egzemplarzy tej Biblii.
 • Biblia Towarzystwa Strażnica, Biblia Króla Jakuba z pomocami do badań berejskich - anglojęzyczny przekład w opracowaniu Towarzystwa Strażnica z 1907 roku, dołączono do niej dodatek z objaśnieniem wersetów biblijnych oraz odsyłacze do publikacji Towarzystwa Strażnica.
 • Biblia Towarzystwa Strażnica, Biblia Berejska – anglojęzyczny przekład w opracowaniu Towarzystwa Strażnica z 1908 roku, dołączono do niej obszerny dodatek z objaśnieniem wersetów biblijnych oraz odsyłacze do publikacji Towarzystwa Strażnica tzw. Beryejski podręcznik nauczycieli biblijnych.
 • Biblia Króla Jakuba – anglojęzyczny przekład z przypisami na marginesie oraz z konkordancją w opracowaniu Towarzystwa Strażnica z 1942 roku. Drukowano ją na maszynie rotacyjnej zwojowej, czego nie podjął się wcześniej żaden inny wydawca Biblii. Wydrukowano ogółem prawie 2 miliony egzemplarzy[8].
 • American Standard Version (Biblia w amerykańskim przekładzie standardowym) – angielskojęzyczny przekład Biblii opublikowany w 1901 roku nakładem firmy "Thomas Nelson & Sons". W 1944 r., Towarzystwo Strażnica otrzymało prawa do jej wydawania i opublikowało go w nakładzie 1 039 482 egzemplarzy (1992). Przekład charakteryzuje się tym, iż oddaje imię Boże w formie Jehowa (ang. Jehovah) w ponad 6870 miejscach. Wydanie z 1944 roku zawierało na końcu rozszerzoną Konkordancję słów, nazw i wyrażeń biblijnych. W roku 1958 Towarzystwo Strażnica opublikowało wersję w formacie kieszonkowym.
 • Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata – przekład tzw. Nowy Testamentu w Przekładzie Nowego Świata wydane w języku angielskim w 1950 roku, w języku polskim w 1994 roku.
 • The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) – angielskojęzyczny przekład z 1969 roku, na każdej stronie lewa szpalta zawiera tekst grecki opracowany przez B. F. Westcotta i F. J. A. Horta The New Testament in the Original Greek, pod którym umieszczono linia w linię dosłowne tłumaczenie na język angielski. W wąskiej prawej szpalcie znajduje się tekst Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata , w 1985 wydano zrewidowaną edycję.
 • The Bible in Living English (Biblia w żywej angielszczyźnie) – angielskojęzyczny przekład Biblii w tłumaczeniu Stevena T. Byingtona. W 1957 r., Towarzystwo Strażnica otrzymała prawa do jej wydawania, a opublikowany został w 1972 r. Przekład charakteryzuje się tym, iż oddaje imię Boże w formie Jehowa .
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata to przekład Pisma Świętego dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata. Jest wykorzystywany przez Świadków Jehowy . Przekładu dokonano bezpośrednio z języka hebrajskiego , aramejskiego i greckiego na współczesny język angielski . Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Przekład ten ukazał się do tej pory w nakładzie ponad 165 000 000 egzemplarzy[9] w 87 językach, z czego 54 języków to całe Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, a 33 – Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata. Wydany w języku angielskim w latach 1950-1960, a wydaniu polskim 1994 (Chrześcijańskie Pisma Greckie), w 1997 (cała Biblia). Dostępne są wydania odbite dużym drukiem, standardowe, kieszonkowe, z przypisami, w wersjach audio (kasety magnetofonowe, CD, MP3), w językach migowych (DVD i VHS) oraz wydaniach programów komputerowych (dyskietki 3 1/2" i MP3) oraz on-line (wersja audio i tekstowa) oraz alfabetem Braille'a .
 • Biblia Makarego rosyjskojęzyczny przekład Pisma Świętego dokonany przez Michaiła Jakowlewicza Głucharjewa (Archimandryty Makarego) i Gierazima Pietrowicza Pawskiego. Wydany przez Towarzystwo Strażnica w 1997 roku. Jest wykorzystywany przez Świadków Jehowy posługujących się językiem rosyjskim . Przekład ten ukazał się po rosyjsku w nakładzie blisko 300 000 egzemplarzy[10].

Książki

Podręcznik " Czego naprawdę uczy Biblia? ", przy jej pomocy Świadkowie Jehowy prowadzą studia biblijne, wydrukowano go w ponad 140 milionach egzemplarzy w 220 językach oraz 10 wersjach brajlowskich
Książka Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego - zawierająca historię Świadków Jehowy (na zdjęciu po portugalsku).
Książka " Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej ", to oprócz Biblii, aktualny podręcznik w Szkole Teokratycznej
Leksykon biblijny Wnikliwe poznawanie Pism
Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata zawiera 16 640 haseł ułożonych alfabetycznie i ponad 349 200 odnośników do wersetów biblijnych
Książka "Rząd" autorstwa Joseph Franklin Rutherford wydana w 1928 roku
Książka " Wyzwolenie " autorstwa Joseph Franklin Rutherford wydana w 1928 roku
Harfa Boża z 1921 roku
Książka Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą! z roku 1920
Przyjdź Królestwo Twoje wydana w roku 1891
Nadszedł czas książka wydana w 1889 roku
Boski plan wieków wydany w 1886 roku
 • Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga (ang. God's Word for Us Through Jeremiah) - 192 stronicowa publikacja wydana w 2010 roku, aktualnie w 105 językach. W 15 rozdziałach "podręcznik ma pomóc przeanalizować Księgę Jeremiasza i Lamentacje oraz wyciągnąć z nich praktyczne wnioski dla siebie".
 • Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym (ang. "Bearing Thorought Witness" About God`s Kingdom) - 224 stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2009 roku (). Aktualnie dostępna w 105 językach. Publikacja podzielona jest na 8 części, z których każda omawia pewien fragment Dziejów Apostolskich i 28 rozdziałów, które - według Wydawcy - "pokazują, jaka nauka płynie z opisanych zdarzeń i jak możemy osobiście zastosować to, czego się dowiedzieliśmy". Książka zawiera ponad 120 ilustracji, mapy i ramki z dodatkowymi informacjami miejsc, sytuacji, zwyczajów oraz postaci biblijnych i historycznych.
 • " Trwajcie w miłości Bożej " (2008),
 • " Bądź moim naśladowcą " (2007),
 • " Stale pamiętaj o dniu Jehowy " (2006),
 • " Czego naprawdę uczy Biblia? " (ang. What Does the Bible Really Teach?) - 224 stronicowa publikacja wydana w 2005 . Dostępna obecnie w 220 językach oraz 10 wersjach brajlowskich , w nakładzie ponad 140 milionów egzemplarzy. Ukazała się również w 10 wersjach języka migowego na VHS i CD oraz audio na CD, również w wersji elektronicznej na CD ( Biblioteka Strażnicy ) oraz w wydaniach odbitym dużym drukiem, wersji on-line(w plikach audio jako audiobook oraz w wersji PDF ). To podstawowa pomoc do studiowania Biblii , z której Świadkowie Jehowy korzystają przy prowadzeniu domowych studiów biblijnych w 236 krajach ().
 • " Zorganizowani do spełniania woli Jehowy " (2005),
 • " Ucz się od Wielkiego Nauczyciela " (2003),
 • " Zbliż się do Jehowy " (2002),
 • " Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu " (2002),
 • " Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej " (2002),
 • Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości (ang. Isaiah's Prophecy - Light for All Mankind) - dwutomowa publikacja (każda po 416 stron) (tom I, 2000 rok -  ; tom II 2001 rok - ). Dostępna w 60 językach (w tym 5 wersjach brajlowskich, w wydaniach odbitych dużym drukiem oraz w wersji elektronicznej na CD ( Biblioteka Strażnicy )). Książki te omawiają werset po wersecie biblijną Księgę Izajasza wraz z użytecznością jej treści dla Świadków Jehowy na czas obecny.
 • " Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! " (1999),
 • " Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy? " (1998),
 • " Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne " (1998),
 • " Tajemnica szczęścia rodzinnego " (1996),
 • " Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego " (1995),
 • " Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego " (1995),
 • " Człowiek poszukuje Boga " (1994),
 • " Wspaniały finał Objawienia bliski! " (1993),
 • " Biblia – słowo Boże czy ludzkie? " (1992),
 • " Jaśniejcie jako źródła światła na świecie " (wyd. zrew. 1992),
 • Język migowy - 336 stronicowa publikacja wydana w 1992 roku, przeznaczona do nauki brazylijskiego języka migowego, ujednolicono w niej znaki migowe używane przez niesłyszących Świadków Jehowy w Brazylii.
 • " Największy ze wszystkich ludzi " (1991),
 • "' Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę '" (1991),
 • " Prowadzenie rozmów na podstawie Pism " (1991),
 • " Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? " (1989),
 • " Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi " (tom 1 - 1989; tom 2 - 2008),
 • " Wnikliwe poznawanie Pism " (1989),
 • " Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu " (1989),
 • Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi - 192 stronicowa publikacja wydana w języku angielskim w 1971 roku, a w języku polskim w 1989 roku. Ukazała się w 70 językach (również nagrana na kasety magnetofonowe) w nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. Dostępna również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Przeznaczona jest dla najmłodszych. "Głównym jej zadaniem jest wpojenie dzieciom wzniosłych norm moralnych podanych w Biblii". Publikacja ta opisuje biblijne rady i przykłady Jezusa Chrystusa.
 • Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? (ang. True Peace and Security - How Can You Find It?) - 192 stronicowa publikacja wydana w języku angielskim w 1986 roku, a w języku polskim w 1988 roku. Książka ukazała się w 69 językach w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy. Dostępna również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Celem opublikowania tej książki - jak piszą wydawcy- "jest przeświadczenie, że już wkrótce prawdziwy pokój i bezpieczeństwo zapanują na całym świecie".
 • "Organizacja pracy Oddziału" (wyd. ang., 1986),
 • Powszechne bezpieczeństwo pod panowaniem "Księcia Pokoju" (ang. Worldwide Security Under the "Prince of Peace") - 192 stronicowa publikacja wydana w 25 językach. Dostępna również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). W języku polskim nieopublikowana. Tytuł tej ilustrowanej książki oparty jest na wersecie z biblijnej Księgi Izajasza 9 rozdziału, 6 i 7 wersetu. Zawiera 22 rozdziały wraz z pytaniami do treści publikacji.
 • "Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930-1985" (wyd. ang. 1986, zrew. 1990, zrew. 1994),
 • " Zorganizowani do pełnienia naszej służby " (1985),
 • " Jak znaleźć prawdziwe szczęście " (1984),
 • Ocaleć, by żyć na nowej ziemi (ang. Survival Into a New Earth) - 192 stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w roku 1984 w 41 językach (po polsku brak), w nakładzie 15 100 000 egzemplarzy. Zawiera 24 rozdziałów wraz z pytaniami do jej treści.
 • " Droga do szczęścia w życiu rodzinnym " (1983)
 • " Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi " (wyd. pol. 1984; wzn. 1989),
 • " Mój zbiór opowieści biblijnych " (wyd. pol. 1981; wyd. ang. 1978),
 • Pismo Braille'a - 324 stronicowa publikacja wydana w j. portugalskim w 1980 roku, jako podręcznik do nauki brajla.
 • Historia Świadków Jehowy w Austrii (Geschichte der Zeugen Jehovas in Österreich) - 80 stronicowa publikacja przedstawiająca działalność austriackich Świadków Jehowy , wydana w 1980 roku w j.niemieckim.
 • "Komentarz do Listu Jakuba" (wyd. ang. 1979),
 • "Obierz najlepszą drogę życiową" (wyd. ang. 1979),
 • "Wieczyste zamierzenie" Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka" (1978),
 • Twoja młodość - korzystaj z niej jak najlepiej (ang. Your Youth - Getting) - 192 stronicowa publikacja wydana w roku 1976 (j. ang.), w 1979 roku (j. pol.). Dostępna również w wersji elektronicznej na CD ( Biblioteka Strażnicy ). Ukazała się w 44 językach w nakładzie ponad 21 000 000 egzemplarzy. Podzielona jest na 24 rozdziały, do których zamieszczono szereg pytań. Ta ilustrowana publikacja odpowiada na pytania młodzieży w oparciu o zasady i rady biblijne. Wydano ją - jak sami wydawcy zauważają - aby być pomocą w znajdowaniu możliwości rozwiązywania problemów młodzieży.
 • "Dobra nowina, która cię uszczęśliwi" (wyd. ang. 1976),
 • "Duch święty – siła wspierająca bliski nowy porządek!" (wyd. ang. 1976),
 • "Wybawienie ludzkości z ogólnoświatowej udręki jest bliskie!" (wyd. ang. 1975),
 • Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa – Jak? (ang. The Nations Shall Know That I Am Jehovah – How?) – 280-stronicowa publikacja wydana w 1971 roku w języku angielskim, a w 1974 roku w języku polskim. Dostępna również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Książka ta dedykowana jest uświęcaniu imienia Bożego wśród "ludzi dobrej woli" Bożej ze wszystkich narodów. Tytuł oparty jest na wersecie biblijnym z Księgi Ezechiela 36:23 i 39:7. Omówiono w niej m.in. Księgę Ezechiela .
 • "Czy na tym życiu wszystko się kończy?" (wyd. ang. 1974),
 • Czy Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym? (ang. Is the Bible Really the Word of God?) - 192 stronicowa publikacja wydana w języku angielskim w 1969 roku, a w języku polskim w 1973 roku i wznowiona w 1979 roku. Dostępna również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Ta ilustrowana książka podzielona została na 14 rozdziałów, omawia historyczne, naukowe, archeologiczne, geograficzne i prorocze aspekty autentyczności Biblii i natchnienia przez Boga.
 • Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd? (1973) - (ang. True Peace and Security - From What Source?) – 192-stronicowa publikacja wydana w 1973 roku. Rozdziały zawierają krótsze fragmenty, w których zamieszczone są wersety biblijne i do których opublikowano pytania.
 • "Przybliżyło się tysiącletnie Królestwo Boże" (1973),
 • " Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata " (1973),
 • Raj przywrócony ludzkości za sprawą Teokracji! (ang. Paradise Restored to Mankind - By Theocraty!) - 416 stronicowa publikacja wydana w języku angielskim w 1972 roku. Na stronie tytułowej określona jako "Rzut oka na spełnienie się proroctw Aggeusza i Zachariasza o przywróceniu, oglądanych z perspektywy dwudziestego wieku".
 • Organizacja powołana do ogłaszania królestwa i pozyskiwania uczniów (ang. Organization for Kingdom preaching and Disciple-making) - 192 stronicowa publikacja wydana w 1972 roku, omawiająca ówczesne sprawy organizacyjne wyznania Świadków Jehowy i ich działalności kaznodziejskiej.
 • " Pomoc do zrozumienia Biblii " (wyd. ang. całość 1971),
 • " Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej " (1971, wznow. 1990),
 • Wtedy dokona się tajemnica Boża (ang. "Then Is Finished the Mystery of God") - 384 stronicowa publikacja wydana w 1969 roku. Książka ta omawia pierwsze 13 rozdziałów biblijnej Księgi Objawienia (Apokalipsy). Ostatnie 9 rozdziałów tej księgi omówiono w wydanej w 1963 roku publikacji Upadł Babilon Wielki! Panuje Królestwo Boże.
 • " Pomoc do zrozumienia Biblii " (wyd. ang. część pierwsza 1969),
 • " Prawda, która prowadzi do życia wiecznego " (1968),
 • "Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe" (1967) - (ang. Things in Which It Is Impossible for God to Lie) - 276 stronicowa publikacja wydana w 1965 roku w języku angielskim a w 1967 roku w języku polskim. Opublikowano ją w 15 językach w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy. Tytuł tej ilustrowanej książki jest oparty na biblijnym wersecie z Listu do Hebrajczyków 6:17, 18. Książkę dedykowano "Bogu Prawdy" i wydano na pożytek poszukiwaczy życiodajnej prawdy ze wszystkich narodów. Publikacja podzielona jest na 22 rozdziały i dodatkowe tabele oraz mapy. W każdym rozdziale opublikowano szereg wersetów biblijnych i pytań do analizy.
 • "Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich" (ang. Your Word Is a Lamp to My Foot ) - 148 stronicowa publikacja wydana w 1967 roku. Tytuł książki zaczerpnięto z wersetu biblijnego z Psalmu 119:105. Zawiera 11 rozdziałów, które podzielono na mniejsze fragmenty i umieszczono do nich pytania powtórkowe i wersety biblijne, zaczerpnięte z 10 przekładów biblijnych. Materiał z pierwszego rozdziału był w latach 60-80 XX w. analizowany z kandydatami do chrztu Świadków Jehowy i sprawy organizacyjne tego wyznania religijnego (obecnie aktualne pytania i zagadnienia organizacyjne Świadków Jehowy zamieszczone są w podręczniku Zorganizowani do spełniania woli Jehowy ).
 • Życie wieczne w wolności synów Bożych - (ang. Life Everlasting - In Freedom of the Sons of God) - 272-stronicowa publikacja wydana w 1966 roku w języku angielskim, a w języku polski w 1970 roku. Tytuł książki zaczerpnięto z wersetu biblijnego z listu do Rzymian (8:20, 21) Ilustrowana książka zawiera 14 rozdziałów, w których zamieszczono pytania powtórkowe i wersety biblijne. Zamieszczono w niej również mapy m.in. okolic Morza Śródziemnego i Palestyny w I w. n.e. Na końcu znajduje się Skorowidz przedmiotowy i Skorowidz przytoczonych wersetów biblijnych zaczerpniętych z 12 przekładów biblijnych.
 • "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co szlachetne" - 324 stronicowa publikacja wydana w j.angielskim w 1965 roku. Główne tematy biblijne ułożone są w porządku alfabetycznym, a wersety są do nich w całości zacytowane.
 • Upadł Babilon Wielki! Panuje Królestwo Boże - (ang. "Babylon the Great Has Fallen!" God's Kingdom Rules!) - 704 stronicowa publikacja wydana w 1963 roku. Książka omawia dziewięć ostatnich rozdziałów biblijnej Księgi Objawienia (Apokalipsy). Poza tym opisuje historię religii świata.
 • "Niech będzie uświęcone twoje imię" (wyd. ang. 1961),
 • "Od raju utraconego do raju odzyskanego" (1960),
 • "Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności" (1960),
 • "Kurs Służby Królestwa" (1960),
 • "Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym" (wyd. ang. 1959),
 • "' Bądź wola Twoja na ziemi '" (1958),
 • "Od raju utraconego do raju odzyskanego" (1958),
 • "Wytyczne dla biur oddziałów Towarzystwa" (1958),
 • "Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej" (1957),
 • "Kazanie wspólne w jedności" (1955),
 • "Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata" (wyd. ang. 1955),
 • "'Upewniajcie się o wszystkich rzeczach'" (1953),
 • "Nowe niebiosa i nowa ziemia" (1953),
 • "Co religia uczyniła dla ludzkości" (1951, 1961),
 • "'To znaczy życie wieczne'" (1950),
 • " Konkordancja do Biblii Świętej (oparta na przekładzie 'Version Moderna') " (wyd. hiszp. 1946),
 • " Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego " (1946),
 • "' Niech Bóg będzie prawdziwy '" (1946),
 • " Konkordancja biblijna " (wyd. duń. 1945),
 • "Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa" (wyd. ang. 1945),
 • "'Przybliżyło się Królestwo'" (wyd. ang 1944),
 • Prawda was wyswobodzi - (ang. "The Truth Shall Make You Free") - 384 stronicowa publikacja wydana w 1943 roku. Tytuł książki to cytat biblijny z Ewangelii Jana 8:32: "I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" ( Bw ). Książka ta - zdaniem wydawcy - zawiera kolorowe ilustracje, które ilustrują historię siedmiu tysięcy lat - począwszy od stworzenia Ziemi, która została stworzona dla wolnych ludzi, prowadzi przez wykonanie cudownych zamiarów Bożych, aż do wygrania walki o wolność przez Rząd Nowego Świata; wiele tekstów Pisma Świętego (wszystkie podane w indeksie) i autentyczne fakty popierają tę prawdę; oraz wskazówki pouczające, w jaki sposób badać tę książkę. Książka zawiera 30 rozdziałów. W 1943 roku opublikowano w formie broszury pytania do tej publikacji. W latach II wojny światowej i po jej zakończeniu Świadkowie Jehowy studiowali ją z ludźmi zainteresowanymi ich działalnością w czasie tzw. domowych studiów biblijnych .
 • "Nowy świat" (wyd. ang. 1942),
 • " Konkordancja nowego świata do Biblii " (wyd. ang. 1942),
 • "Dzieci" (1941),
 • "Religia" (1940),
 • "Zbawienie" (1939)
 • "Krucjata przeciwko chrześcijaństwu" (niem. Kreuzzug gegen das Christentum) - publikacja wydana w 1938 roku w j. niemieckim, francuskim i polskim, "opisująca cierpienia niemieckich Świadków Jehowy, którzy nie chcieli poprzeć nazizmu ".
 • "Nieprzyjaciele" (wyd. ang. 1937),
 • "Bogactwo" (1936),
 • "Jehowa" (wyd. ang. 1934),
 • "Przygotowanie" (wyd. ang. 1933),
 • "Ocalenie" (wyd. ang. 1932),
 • "Usprawiedliwienie" (3 tomy, wyd. ang. 1931),
 • "Światło" (2 tomy, 1930),
 • Życie (ang. Life) - 360 stronicowa publikacja wydana w 1929 roku. Książka przeznaczona głównie dla Żydów , omawiająca głównie biblijną Księgę Hioba i mesjanistyczne orędzie. Szczególnie rozpowszechniana - na początku lat 30. XX wieku - wśród mieszkańców Nowego Jorku, którzy mieli pochodzenie żydowskie. Była kontynuacją wcześniejszych publikacji skierowanych do tej grupy osób, jak np. wydana w 1925 roku książka Pociecha dla Żydów.
 • "Proroctwo" (1929),
 • "Rząd" (1928),
 • "Pojednanie" (1928),
 • "Stworzenie" (1927),
 • " Rocznik Świadków Jehowy " (pierwsze coroczne wydanie, 1927),
 • " Wyzwolenie " (1926),
 • Pociecha dla Żydów (ang. Comfort for the Jews) - 158 stronicowa publikacja wydana w 1925 roku. Wydana została głównie dla Żydów, omawiające aspekty i proroctwa biblijne odnoszące się do tej narodowości.
 • "Droga do raju" (wyd. ang. 1924),
 • " Harfa Boża " (1921),
 • "Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!" (1920),
 • "Objawienie Jezusa Chrystusa – według tekstu synajskiego" (wyd. ang. 1918),
 • " Dokonana tajemnica " (1917),
 • "Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem" z dodatkiem "Cienie przybytku" (1915),
 • "Stworzenie, czyli historyja biblijna w obrazach ( Fotodrama Stworzenia , scenariusz)" (1914),
 • " Poematy brzasku " (1912),
 • " Berejskie rozważania (pytania) do książki "Dzień pomsty (Walka Armagieddonu)" ", (1912),
 • "Berejski podręcznik nauczycieli biblijnych" (1909),
 • " Boski plan wieków z dodatkiem Cienie przybytku " (1908),
 • " Boski plan wieków z dodatkiem Analiza zarzutów przeciwko nadziejom milenijnym " (1907),
 • "Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary" (pierwsze wydanie 1905),
 • " Nowe stworzenie " (1904),
 • " Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem " (1899),
 • " Walka Armagieddonu " (1897),
 • " Konkordancja Crudensa " (1897),
 • " Konkordancja Analityczna " (1897),
 • " Przyjdź Królestwo Twoje " (1891),
 • " Poematy i hymny brzasku Tysiąclecia " (1890),
 • " Nadszedł czas " (1889),
 • " Boski plan wieków " (1886),
 • "Cienie Przybytku 'Lepszych Ofiar'" (1881),

Broszury

Czy życie zostało stworzone?

Czy życie zostało stworzone? ( ang. Was Life Created?) - 32 stronicaowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2010 roku, aktualnie dostępna w 102 językach. Broszura ta w 5 częściach (Żyjąca planeta, Kto wymyslił to pierwszy?, Ewolucja - mity i fakty, Nauka a Księga Rodzaju , Czy to ważne w co wierzysz?) omawia biblijną relacje o stwarzaniu oraz opinie autorytetów naukowych. Zawiera ponad 60 kolorowych ilustracji i ponad 30 źródeł naukowych.

Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć

Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć (ang. The Orgin of Life - Five Qustions Worth Asking) - 32 stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja (ponad 30 ilustracji i wykresów) wydana w 2010 rokuu, aktualnie dostępna w 102 językach. Składa się z 5 części (Skąd się wzięło życie?, Czy proste formy życia są naprawdę proste? , Skąd się wzięły instrukcje zapisane w DNA ?, Czy wszystkie organizmy żywe mają wspólnego przodka?, Czy rozsądny człowiek może wierzyć Biblii?). Według wydawców broszura zawiera analizę twierdzeń ewolucjonistów oraz szczegóły budowy komórki . Zawiera również ponad 50 źródeł naukowych.

Jakie orędzie zawiera Biblia?

Jakie orędzie zawiera Biblia? (ang. The Bible - What Is Its Message?) - 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2009 roku, aktualnie dostępna w 130 językach. Broszura w 26 częściach omawia pokrótce treść ksiąg biblijnych. Świadkowie Jehowy na jej podstawie rozpoczynają prowadzenie tzw. studiów biblijnych .

Dzieje Świadków Jehowy w Islandii

Dzieje Świadków Jehowy w Islandii – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w języku islandzkim w 2006 roku, zawiera historię działalności Świadków Jehowy na Islandii . W innych językach opublikowana w Roczniku Świadków Jehowy 2006 .

100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji

100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji (ang. 100-Year Modern History of Christian Jehovah's Witnesses in Greece) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja w języku greckim w 2005 roku. Broszura zawiera informacje dotyczące działalności Świadków Jehowy w Grecji w latach 1905-2005. Broszurę tę rozpowszechniano w tym kraju podczas specjalnej kampanii w październiku i listopadzie 2005 roku. Zrealizowano również film informacyjny pod tym samym tytułem, w języku greckim i angielskim, zawierający informacje z tej broszury.

Czuwajcie!

Czuwajcie! (ang. Keep on the Watch!) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2004 roku, aktualnie dostępna jest w 140 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w postaci filmów na wideokasetach i DVD w językach migowych – również w polskim języku migowym oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta w 10 głównych rozdziałach – zdaniem wydawcy – odpowiada na pytania zamieszczone na okładce: Czego wypatrywać?, Dlaczego zwłaszcza teraz? W rozdziałach tych zamieszczono ponad 200 odsyłaczy do wersetów biblijnych. W listopadzie 2004 r. w ramach ogólnoświatowej kampanii rozpowszechniania tej broszury w Polsce udostępniono ponad milion egzemplarzy.

Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów

Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów (ang. Good News for People of All Nations ) – publikacja wydana w 2004 roku, aktualnie dostępna jest w 45 językach. Broszura jest dostępna w trzech edycjach: 96, 64 (m.in. wydanie w j. polskim) lub 32-stronicowym wydaniu. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych językach (w wydaniu polskim w 61 językach). Wewnętrzna strona okładki przedstawia mapę świata, we wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w alfabetycznym spisie wymieniono języki z symbolami publikacji Towarzystwa Strażnica, pomocne w udostępnieniu osobom zainteresowanym danej publikacji w jej ojczystym języku.

Czy znalazłeś drogę do życia wiecznego?

Czy znalazłeś drogę do życia wiecznego? (ang. The Road to Everlasting Life – Have You Found It?) – 32- stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2002 roku, aktualnie dostępna w 16 głównych językach afrykańskich. Przeznaczona jest głównie dla mieszkańców Afryki . Broszura podzielona jest na 9 rozdziałów, w których zamieszczono kilkadziesiąt pytań do omawianego zagadnienia, m.in. Czy wszystkie religie nauczają prawdy? Czy Bóg uznaje wszystkie religię? Odrzuć religię fałszywą, praktykuj prawdziwą. Omawia wierzenia i praktyki niektórych religii plemiennych oraz zwraca uwagę wyznawców islamu cytatami z Koranu . Opisuje też postacie biblijne (m.in Jehowę Boga , Jezusa , aniołów , Szatana Diabła , Adama i Ewę , Hioba czy Mojżesza ).

Świadkowie Jehowy w Niemczech

Świadkowie Jehowy w Niemczech. 100 lat niemieckiej centrali 1902-2002 ( niem. Jehovas Zeugen in Deutschland. 100 Jahre Deutsche - Zentrale 1902-2002. 16-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2002 roku, opisująca historię niemieckiego Biura Oddziału .

Świadkowie Jehowy na Litwie

Świadkowie Jehowy na Litwie (Jehovah’s Witnesses in Lithuania) - 16-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2002 roku, zawierająca skrótowy opis działalności Świadków Jehowy na Litwie .

Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą?

Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą? (ang. Jehovah's Witnesses – Who Are They? What Do They Believe?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2001 roku, aktualnie dostępna jest w 89 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy) również w wersji on-line[11]. Broszura ta w 8 rozdziałach zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia, wierzenia, organizacja), oraz zamieszczono w niej tzw. "pytania często zadawane przez zainteresowanych".

Jak prowadzić szczęśliwe życie

Jak prowadzić szczęśliwe życie (ang. A Satisfying Life – How to Attain It) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2001 roku, aktualnie dostępna jest w 65 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w językach migowych (na DVD), w wydaniach audio (CD i kasety magnetofonowe) oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Ta 9 rozdziałowa broszura – zdaniem wydawcy – przeznaczona jest dla osób, które nie wierzą w osobowego Stwórcę i nie uznają żadnych ksiąg spisanych pod Boskim natchnieniem. W każdym z tych rozdziałów zamieszczono pytania do analizy, oraz wypowiedzi naukowców, historyków, archeologów i pisarzy biblijnych.

Możesz być przyjacielem Boga!

Możesz być przyjacielem Boga! (ang. You Can Be God's Friend!) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 2000 roku, aktualnie dostępna jest aż w 278 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz postaci filmów na wideokasetach i DVD w językach migowych – również w polskim języku migowym oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta w 18 lekcjach (rozdziałach) zawiera podstawowe informacje o wierzeniach Świadków Jehowy, oraz wersety biblijne, na które się powołują. Celem tej publikacji jest – zdaniem wydawców – zaspokojenie potrzeby, która pojawiła się w wielu częściach świata – chodzi mianowicie o przedstawienie wiedzy biblijnej w jeszcze prostszy sposób (...) dla ludzi niewykształconych lub mających problemy z czytaniem.

Dzieje Świadków Jehowy w Etiopii

Dzieje Świadków Jehowy w Etiopii - 32-stronicowa publikacja wydana w 2000 roku w języku amharskim , zawierająca historię Świadków Jehowy w Etiopii .

Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? (ang. What Happens to Us When We Die?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1998 roku, aktualnie dostępna jest w 70 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta w 11 rozdziałach zawiera – zdaniem wydawcy- biblijne odpowiedzi na pytania "Czym jest naprawdę dusza?", Dlaczego umieramy?", "Jaka jest nadzieja dla umarłych oraz dla żywych?". Każdy rozdział rozpoczyna się cytatem biblijnym, encyklopedycznym, pisarzy lub historyków, podzielony jest na fragmenty do których zamieszczono pytania. Opisuje w skrócie historię koncepcji nauki o nieśmiertelności duszy w religiach Wschodu, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie oraz "biblijne relacje o zmartwychwstaniu".

Poddanie się kierownictwu Boga toruje drogę do raju

Poddanie się kierownictwu Boga toruje drogę do raju (ang. The Guidance of God – Our Way to Paradise) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1998 roku, aktualnie dostępna jest w 72 językach (po polsku nieopublikowano). Broszura przeznaczona głównie dla muzułmanów . Oprócz wersetów biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich . Zawiera 8 głównych tematów m.in. Najświętsze imię Boże, Co mówi Koran o raju i Adamie , Co mówi o Chrystusie Koran, Co o Piśmie Świętym mówi Koran, Co mówi Bóg w Piśmie Świętym a co chrześcijaństwo i judaizm.

Księga dla wszystkich ludzi

Księga dla wszystkich ludzi (ang. A Book for All People) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1997 roku. Dostępna w 96 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura zawiera 11 rozdziałów, w których zamieszczono wersety biblijne (ok. 150). Podano w niej też ok. 80 źródeł i odsyłaczy do opracowań encyklopedycznych, archeologicznych i naukowych. Zdaniem wydawcy, w broszurze omówiono powody, dla których warto czytać Biblię.

Imię Boże, które pozostanie na zawsze

Imię Boże, które pozostanie na zawsze (ang. The Diwine Name That Will Endure Forever) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1987 roku. Dostępna w 96 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura zawiera 7 rozdziałów, w których zamieszczono informacje o imieniu Bożym ( Jehowa ), w tym zdjęcia z jego imieniem w różnych przekładach Biblii, w rękopisach, w kościołach (w tym w Polsce) czy na monetach. Zdaniem wydawcy, w broszurze omówiono powody, dla których warto używać imienia Bożego.

Z misją w Afryce

Z misją w Afryce (ang. Mission in Africa) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1997 roku w językach angielskim i francuskim. Broszura ta dokumentuje pomoc humanitarną w 1997 roku przeprowadzoną przez Świadków Jehowy z Belgii , Świadków Jehowy z Francji i współwyznawców w Szwajcarii uchodźcom w Demokratycznej Republice Konga (dawniejszy Zair) o łącznej wartości prawie miliona dolarów. Broszurę dostarczono głównie urzędnikom państwowym i przedstawicielom środków masowego przekazu.

Czego wymaga od nas Bóg?

Czego wymaga od nas Bóg?! (ang. What Does God Require of Us?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana (ok. 50 ilustracji) publikacja wydana w 1996 roku, aktualnie dostępna jest w 300 językach, również w wydaniach brajlowskich , w postaci filmów na wideokasetach i DVD w językach migowych – również w polskim języku migowym , w formie audio (CD, kasety magnetofonowe) oraz w wersjach elektronicznych na CD (Biblioteka Strażnicy) i on-line[12]. Broszura ta w 16 lekcjach (rozdziałach) zawiera podstawowe informacje o wierzeniach Świadków Jehowy, oraz wersety biblijne, na które się powołują. Ma ona – zdaniem wydawców – ma być pomocą przy studiowaniu Biblii. Na początku każdej lekcji umieszczono pytania, na które odpowiada dany fragment broszury, w każdej lekcji podano wersety biblijne na poparcie argumentacji. Broszura ta jest przeznaczona dla osób wierzących w Boga i szanujących Biblię. Świadkowie Jehowy na jej podstawie prowadzą tzw. studia biblijne z osobami które mają problemy z czytaniem lub w ogóle nie opanowali tej umiejętności.

Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć?

Na czym polega sens życia (ang. What Is the Purpose Of Life? How Can You Find It?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1995 roku. Dostępna w 80 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura zawiera 8 rozdziałów, w których zamieszczono wersety biblijne oraz pytania do analizy. Zdaniem wydawcy, odpowiada na pytania:Gdzie szukać odpowiedzi?, Co na temat sensu życia wyjawia Biblia ?, Jakie zamierzenie Boże wkrótce się urzeczywistni?.

Świadkowie Jehowy a wykształcenie

Świadkowie Jehowy a wykształcenie (ang. Jehovah's Witnesses and Education) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1995 roku w 68 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura zawiera 6 tematów: "Co Świadkowie Jehowy sądzą o wykształceniu", "Programy wychowawcze", "Różnice religijne wyzwaniem", "Zasady moralne zasługujące na szacunek", "Rola rodziców", "Zakończenie". Broszurę tę wydano po to, aby pomóc pedagogom lepiej zrozumieć uczniów będących Świadków Jehowy.

Jak znaleźć trwały pokój i szczęście?

Jak znaleźć trwały pokój i szczęście? (ang. Lasting Peace and Happiness – How to Find Them) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1995 roku w językach angielskim, chińskim, chińskim uproszczonym, kurdyjskim, wietnamskim i włoskim, istnieje również wersja audio na kasetach magnetofonowych. Przeznaczona szczególnie dla Chińczyków i buddystów , opisuje Biblię, najważniejsze wydarzenia opisane w niej, powołując się na publikacje buddyjskie oraz działalność Świadków Jehowy.

Twoi sąsiedzi – Świadkowie Jehowy. Kim oni są?

Twoi sąsiedzi – Świadkowie Jehowy. Kim oni są? – 32-stronicowa publikacja wydana w języku niemieckim w 1995 roku. Broszura ta zawiera informacje i wyniki zaczerpnięte z ankiety przeprowadzonej w 1994 roku, w której wzięło udział ok. 146 000 niemieckich Świadków Jehowy. Dotyczyła ona m.in. ich przekroju wiekowego, sytuacji rodzinnej, wykształcenia, ilości przeznaczanego czasu na wypoczynek i działalność religijną. Wiele miejsca zajmuje sprawa pewnego dziecka urodzonego w 1991 roku z małą dziura w sercu i jego skutecznej operacji wykonanej bez przetaczania krwi, wbrew opinii niektórych mediów, przeinaczających ten fakt. W Niemczech rozpowszechniono 1 800 000 egzemplarzy tej broszury.

Świadkowie Jehowy w Bułgarii

Świadkowie Jehowy w Bułgarii – 32-stronicowa publikacja wydana w 1995 roku w języku bułgarskim. Broszura ta zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Broszurę udostępniano głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

Gdy umrze ktoś bliski

Gdy umrze ktoś bliski (ang. When Someone You Love Dies) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1994 roku, aktualnie dostępna jest w 112 językach, również w wydaniach brajlowskich , w postaci filmów na wideokasetach i DVD w języku migowym oraz w wersji audio (kasety magnetofonowe) i w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta w 5 głównych rozdziałach – zdaniem wydawcy – udziela pokrzepiające odpowiedzi zaczerpnięte z Pisma Świętego: Jaka jest nadzieja dla umarłych?, zawiera również dodatki n.p: "Fazy odczuwania smutku", "Rozpacz matek, które poroniły lub urodziły martwe dzieci", "Zespół nagłej śmierci niemowląt – jak stawić czoło rozpaczy", "Kilka rad jak sobie radzić ze smutkiem", "Jak pomóc dzieciom, gdy stracą kogoś bliskiego", "Wersety, które niosą pokrzepienie". W rozdziałach tych zamieszczono ponad 100 odsyłaczy do wersetów biblijnych, do każdego rozdziału zamieszczono kilka pytań do rozważenia.

Świadkowie Jehowy w Austrii

Świadkowie Jehowy w Austrii – 32-stronicowa publikacja wydana w 1994 roku w języku niemieckim. Broszura ta zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Broszurę dostarczono głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i w prawdzie?

Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i w prawdzie? (ang. Why Should We Worship God in Love and Truth) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1993 roku w 7 językach (angielski, francuski, gudżaracki, hiszpański, holenderski, pendżabski i włoski). Broszura przeznaczona jest głównie dla hindusów . Podzielona jest na 10 głównych rozdziałów, opisuje święte pisma hinduskie, wierzenia, bóstwa i mitologię hinduską, zawiera również słownik pojęć hinduskich i bibliografię. Zwraca również uwagę na Biblię i studiowanie jej z pomocą Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy w Czechach

Świadkowie Jehowy w Czechach – 32-stronicowa publikacja wydana w 1993 roku w języku czeskim. Broszura ta zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Broszurę udostępniano głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

Świadkowie Jehowy na Węgrzech

Świadkowie Jehowy na Węgrzech – 32-stronicowa publikacja wydana w 1993 roku (wydanie zrewidowane w 1996 roku) w języku węgierskim. Broszura ta zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Broszurę udostępniano głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

Świadkowie Jehowy w Grecji

Świadkowie Jehowy w Grecji – 32-stronicowa publikacja wydana w 1993 roku w języku greckim, w dużym i małym formacie. Broszura ta zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez tamtejszy kler prawosławny oraz uzyskanie większego zrozumienia wśród szczerze usposobionych przedstawicieli władz Grecji. Broszurę udostępniało ponad 200 Świadków Jehowy uznanych oficjalnie za kaznodziejów oraz szereg prawników. Udostępniali również zestaw dokumentów poświadczających, że prześladowanie Świadków Jehowy nie ma żadnych podstaw prawnych. Złożyli oni wizyty komendantom policji, burmistrzom, prokuratorom, bibliotekarzom i innym urzędnikom. Rozpowszechnili przeszło 1000 książek Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego i 1600 owych broszur.

Świadkowie Jehowy w Turcji

Świadkowie Jehowy w Turcji ( tr . Yehova'nın Şahitlerinin Türkiye'deki Tarihi) – 16-stronicowa, kolorowo ilustrowana publikacja wydana w języku tureckim w 1993. Zawiera informacje dotyczące historii i kwestii prawnych działalności Świadków Jehowy w tym kraju . Istnieje również skrót informacji zawartych w tej broszurze w wersji on-line w języku tureckim i angielskim[13]..

Czy nastanie kiedyś świat bez wojen?

Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (ang. Will There Ever Be World Without War?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1992 roku w 24 językach (po polsku nieopublikowano). Przeznaczona głównie dla wyznawców judaizmu . Podzielona jest na 6 głównych tematów, omawia: spełnianie proroctw biblijnych na starożytnym narodzie izraelskim; historię starożytnego Izraela, imię Boga ( Jehowa ); opisuje różnice na temat duszy pomiędzy Pismami Hebrajskimi a naukami rabinicznymi ; omawia sprawę Mesjasza ; historię Holokaustu . Zawiera w większości wersety z Pism Hebrajskich .

Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?

Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją? (ang. Spiritis of the Dead – Can They Help You or Harm You? Do they Really Exist?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1991 roku w 85 językach, również w wydaniach brajlowskich i w postaci filmów na wideokasetach i DVD w językach migowych oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura zawiera 10 tematów. Zdaniem wydawców odpowiada za pomocą Biblii na pytania Czy istotnie zmarli żyją? A jeśli nie, to kto się podaje za duchy zmarłych?.

Jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy biblijne

Jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy biblijne (ang. How to Start and Continue Bible Discussions) – 16-stronicowa publikacja wydana w 1991 roku w 25 językach, w których nie został wydany jeszcze podręcznik Prowadzenie rozmów na podstawie Pism . Zawiera Wstępy przydatne w służbie polowej i Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy – tematy zaczerpnięte z ww. publikacji przeznaczonej dla głosicieli .

Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990

Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990 – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w języku polskim w 1990 roku oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta zawiera informacje z pierwszej części niepublikowanego jeszcze w tym czasie po polsku Rocznika Świadków Jehowy na rok 1990 . Zamieszczono w niej m.in. informacje o kongresie międzynarodowym p.h. "Prawdziwa pobożność" , który odbył się w 1989 roku w Polsce (Chorzów, Poznań i Warszawa).

Jak krew może ocalić twoje życie?

Jak krew może ocalić twoje życie? (ang. How Can Blood Save Your Life?) - 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1990 roku w 70 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Według wydawców broszura omawia moralne i medyczne aspekty użycia krwi, które są bezpośrednio związane z odpowiedzią na pytanie, jak można ocalić najcenniejsze dobro: swoje życie. Zawiera 4 główne tematy: Krew - niezbędna do życia; Jak dalece bezpieczne są transfuzje krwi; Inne rozwiązania; Przysługuje Ci prawo wyboru; Krew, która naprawdę ratuje życie oraz dodatek z dwóch artykułów z przedruków czasopism medycznych.

Świadkowie Jehowy a szkoła

Świadkowie Jehowy a szkoła (ang. School and Jehovah's Witnesses) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1990 roku w 58 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura zawiera 9 tematów. Broszurę tę wydano po to, żeby ułatwić zrozumienie i współpracę między Świadkami Jehowy a władzami szkolnymi". Wydawcy zapewniają, że chcieli "przez tę broszurę zapoznać władzę szkolne i nauczycieli z wierzeniami Świadków Jehowy, decydującymi o ich udziale w zajęciach szkolnych.

Artykuły do studium

Artykuły do studium (ang. Study Articles) – 84-stronicowa kolorowo ilustrowana broszura wydana w języku polskim w 1989 roku dostępna również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Zawiera 13 artykułów do studium na zebraniu studium Strażnicy z przełomu lat 1988/89 nie opublikowane w Strażnicy po polsku, związku z ówczesnym przystosowaniem wydawania edycji polskiej jednocześnie z edycją angielską. Istnieją również wydania w językach, w których przystosowywano daną edycję językową z publikowaniem równocześnie z edycją angielską.

Czy wierzyć w Trójcę?

Czy wierzyć w Trójcę? (ang. Should You Believere in the Trinity?) - 32 stronicaowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1989 roku, aktualnie dostępna w 90 językach, również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta zawiera 9 tematów. Według wydawców odpowiada na pytania Czym właściie jest Trójca ?, Czy naucza o niej Biblia?, Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym i wchodzi w skład Trójcy?

Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie

Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na świecie (ang. Jehovah's Witnesses – Unitedly Doing God's Will Worldwide) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1986 roku (po polsku w 1988 r.), dostępna jest w 79 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta w 15 rozdziałach zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia i organizacja), do każdego rozdziału zadano kilka pytań powtórkowych. Jak sami wydawcy podkreślają, celem wydania tej broszury jest umożliwienie (...), bliższego zapoznania się z działalnością Świadków Jehowy oraz z podejmowanymi przez nich staraniami, aby pomagać ludziom w pogłębianiu wiedzy biblijnej

Codzienne badanie Pism

Codzienne badanie Pism (ang. Examining the Scriptures Daily) – 122-stronicowa coroczna publikacja. Pierwsze wydanie opublikowano w 1986 roku (po polsku w 1987 r.), dostępna jest w 115 językach, również w wydaniach brajlowskich , a także w wydaniach odbitych dużym drukiem oraz w wersji elektronicznej na CD ( Watchtower Library ) oraz on-line wersji PDF . Broszura zawiera tzw. "teksty dzienne i komentarze". Po wstępie i omówieniu myśli przewodniej na dany rok (wersetu biblijnego tzw. "tekstu rocznego" - zmieniającego się co rok), w broszurze zamieszczone jest na każdy dzień w roku werset biblijny wraz z krótkim do niego komentarzem zaczerpniętym z opublikowanych (rok wcześniej) artykułów ze Strażnicy . Historia publikacji tzw. tekstów dziennych sięga roku 1905, kiedy to opublikowano książkę Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary, od roku 1927 aż do roku 1985 teksty dzienne publikowane były w Roczniku (w Polsce w postaci broszurki Teksty dzienne i komentarze). Świadkowie Jehowy są zachęcani, aby codziennie omawiać werset biblijny, korzystając z tej publikacji. Tak czynią wszyscy wolontariusze rodziny Betel w czasie tzw. Porannego wielbienia, przy śniadaniu.

Dobra nowina dla wszystkich narodów

Dobra nowina dla wszystkich narodów (ang. Good News for All Nations) – 64-stronicowa publikacja wydana w 1983 roku (po polsku w 1995 r.), dostępna w 38 językach. Broszura zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych 61 językach. We wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w spisie wymienione są języki, środkowa wkładka zawiera ilustracje.

Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią?

Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią? (ang. Victory Over Death-Is It Possible for You?) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1986 roku w 10 językach (po polsku nieopublikowano). Broszura przeznaczona jest głównie dla hindusów. Opisuje przyczyny śmierci, grzech Adama i Ewy i odkupienie przez Jezusa Chrystusa. Podzielona jest na 48 fragmentów do których zamieszczono pytania. Zawiera cytaty z Biblii i publikacji hinduskich.

Rząd, który ustanowi raj

Rząd, który ustanowi raj (ang. The Government That Will Bring Paradise) – 32 stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1985 roku, dostępna w 62 językach także alfabetem Braille'a (po polsku nieopublikowano). Broszura ta zawiera ponad 50 ilustracji, do których podaną krótkie objaśnienie wersetów biblijnych. Opisuje w skrócie historię biblijną od Adama i Ewy poprzez patriarchów do Jezusa Chrystusa , jego działalność na ziemi i zamierzenie co do przyszłości.

Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!

Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi! (ang. Enjoy Life on Earth Forever!) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1982 roku (po polsku w 1995 r.), aktualnie dostępna w 260 językach w nakładzie ponad 155 milionów egzemplarzy. Broszura ta zawiera 76 ilustracji (w 10 głównych tematach) z podanymi wersetami biblijnymi. Przeznaczona jest ona – zdaniem wydawcy – dla osób, które słabo czytają, przedstawia nauki biblijne, głoszone przez Świadków Jehowy.

Przykładaj się do czytania i pisania

Przykładaj się do czytania i pisania (ang. Apply Yourself to Reading and Writing) – 96 lub 64-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1982 roku, w 29 językach (po polsku nieopublikowano). Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzysta się podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm , półanalfabetyzm lub gdzie przebywa wielu obcojęzycznych emigrantów .

Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej

Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej (ang. The Time for True Submission to God) – 64 stronicowa publikacja wydana w 1982 roku w 30 językach (po polsku nieopublikowano). Przeznaczona jest głównie dla muzułmanów . Oprócz wersetów biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich . Zawiera 19 krótkich tematów, do których zamieszczono pytania. Zwraca uwagę na Boga, postacie biblijne (m.in.: Adam , Mojżesz , Jezus Chrystus ), na monoteizm i Biblię .

W poszukiwaniu Ojca

W poszukiwaniu Ojca (ang. In Search of a Father) – 32-stronicowa ilustrowana publikacja wydana w 1982 roku w 11 językach (po polsku nieopublikowano). Broszura przeznaczona jest głównie dla buddystów informuje m.in. o dziełach stwórczych Boga i Jego zamierzeniu wobec ludzi.

Od Kurukszety do Armagedonu – i twego ocalenia

Od Kurukszety do Armagedonu – i twego ocalenia (ang. From Kurukshetra to Armageddon - And Your Survival) – 32-stronicowa ilustrowana publikacja wydana w 1982 roku w 11 językach (po polsku brak). Broszura przeznaczona jest głównie dla hinduistów, informuje m.in. o zamierzeniu Boga wobec ludzi. Podzielona jest na 52 fragmenty, do których zamieszczono pytania do odpowiedzi.

Odpowiedzi na 20 pytań dotyczących Świadków Jehowy

Odpowiedzi na 20 pytań dotyczących Świadków Jehowy – 32 stronicowa publikacja wydana tylko w j.duńskim w 1980 roku. Broszura zawiera 20 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.

Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia

Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia (ang. The Path of Divine Truth Leading to Liberation) – 32-stronicowa ilustrowana publikacja wydana w 1980 roku w 12 językach (po polsku nieopublikowano). Broszura ta przeznaczona jest głównie dla hindusów . W 51 fragmentach, do których zamieszczono pytania, omawia m.in. biblijną relację o pochodzeniu życia i początkową biblijną historię człowieka oraz biblijną nadzieję na przyszłość.

Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku

Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku (ang. Jehovah's Witnesses in the Twentieth Century) – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1978 roku, zrewidowana w 1989 roku, dostępna jest w 76 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura ta w 8 rozdziałach zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia, wierzenia, organizacja), oraz zamieszczono w niej tzw. "pytania często zadawane przez zainteresowanych".

Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas?

Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas? (ang. Is there A God Who Cares?) – 32-stronicowa ilustrowana publikacja wydana w 1975 roku (po polsku w 1978 r.) w 65 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura podzielona jest na 41 fragmentów, w których zamieszczono wersety biblijne i pytania. Zdaniem wydawców odpowiada na pytania zamieszczone na okładce publikacji: "Dlaczego Bóg dopuszcza zło?" i "Czy życie będzie kiedykolwiek wolne od zmartwień?".

Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić

Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić (ang. A SecureFuture-How You Can Find It) – 32-stronicowa ilustrowana publikacja wydana w 1975 roku (po polsku w 1977 r.) w 65 językach oraz w wydaniach brajlowskich i w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Broszura podzielona jest na 47 fragmentów, w których zamieszczono wersety biblijne i pytania. Zdaniem wydawców broszura pozwoli poznać w jaki sposób sama Biblia jest w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące życia.

Biblijne tematy do rozmów

Biblijne tematy do rozmów (ang. Bible Topisc for Discussion) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1977 roku dostępna w 160 językach (w 69 językach dołączona obecnie jako dodatek do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata ) oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Zawiera alfabetycznie (Armagedon-Życie) pogrupowane główne tematy biblijne (hasła) z odnośnikami do wersetów biblijnych.

Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych

Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych – 78-stronicowa broszura wydana tylko w j. polskim w 1975 r. Dostępna jest również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Jest to przedruk artykułu o działalności Świadków Jehowy do roku 1974 w Niemczech, opublikowany w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1974 (niewydawany w tym czasie jeszcze po polsku). Opisuje historię niemieckich Świadków Jehowy od ich pojawienia się, poprzez lata I i II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań za czasów hitleryzmu ) i okres powojenny.

Co ludzie chcą wiedzieć o Świadkach Jehowy?

Co ludzie chcą wiedzieć o Świadkach Jehowy? (fr. Questions que les gens se posent au sujet des Témoins de Jéhovah) – 32-stronicowa publikacja wydana w j. francuskim w 1976 roku. Broszura zawiera 37 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.

Skuteczne przedstawianie dobrej nowiny

Skuteczne przedstawianie dobrej nowiny – 32-stronicowa publikacja wydana w 1962 roku. Broszura zawiera tematy: Podstawowe zalety dobrych kazań, Odpieranie zarzutów przy drzwiach i W co wierzą Świadkowie Jehowy, posługiwali się nią głosiciele w czasie rozmów z ludźmi na tematy biblijne i swoich wierzeń, w latach 60. i 70. XX w. Obecnie korzystają oni z publikacji: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism lub Biblijne tematy do rozmów .

Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności

Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności (ang. Preaching and Teaching in Peace and Unity) – 56-stronicowa broszura wydana w 1960 roku. Broszura ta zawiera wskazówki organizacyjne dotyczące Świadków Jehowy i ich działalności w latach 60. XX w. Obecnie aktualne zrewidowane wskazówki zawiera książka Zorganizowani do spełniania woli Jehowy .

"Oto wszystko nowe czynię"

"Oto wszystko nowe czynię (ang. Look! I Am Making All Things New") – 32-stronicowa kolorowo ilustrowana publikacja wydana w 1959 roku, zrewidowana w 1986 roku (po polsku w 1987 r.). Dostępna w 88 językach, również w wydaniach brajlowskich , także w postaci filmu w językach migowych oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Zdaniem wydawcy publikacja odpowiada na podstawie Biblii na pytania n.p: Czym wyróżnia się Biblia?, Czego można dowiedzieć się o Bogu (...) o Jezusie Chrystusie, Dlaczego Bóg toleruje zło?, Dlaczego człowiek umiera?, Co się dzieje z umarłymi?, Gdzie i jak nastąpi zmartwychwstanie?, Jak można się przygotować do życia wiecznego w Raju?[14].

Naucz się czytać i pisać

Naucz się czytać i pisać (ang. Learn to Read and Write) – publikacja wydana w 1958 roku w 6 językach. Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzystano z niej podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm . Obecnie zrewidowana jej treść znajduje się w broszurze Przykładaj się do czytania i pisania dostępnej w 29 językach.

Królestwo Boże panuje - czy koniec świata jest bliski?

Królestwo Boże panuje - czy koniec świata jest bliski? (ang. God's Kingdom Rules - Is the World's End Near?) - 32-stronicowa publikacja wydana w 1958 roku (po polsku w 1959 r.). Dostępna w 68 językach. Zawiera przemówienie wygłoszone 3 sierpnia 1958 na nowojorskim kongresie międzynarodowym do 253.922 obecnych, zaraz po jego zakończeniu bezpłatnie udostępniono 500 000 egzemplarzy tej broszury. Publikacja zawiera liczne wersety biblijne i podzielona jest na 53 fragmenty, do których zamieszczono pytania.

"Ta dobra nowina o Królestwie"

"Ta dobra nowina o Królestwie (ang. This Good News of the Kingdom") – 32-stronicowa publikacja wydana w 1954 roku (po polsku w 1955 r.) w 62 językach w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Tytuł broszury oparty jest na tekście biblijnym z Ewangelii Mateusza 24:14. Publikacja zawiera liczne wersety biblijne i podzielona jest na 52 fragmenty, do których zamieszczono pytania. Opisuje niektóre wierzenia Świadków Jehowy.

Drogą Boża jest miłość

Drogą Bożą jest miłość (ang. God's Way Is Love) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1952 roku (po polsku w 1953 r.) w 62 językach w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Tytuł broszury oparty jest na biblijnym wersecie z 1 Listu Jana 4:16 :Bóg jest miłość ( Biblia ks. Wujka ). Broszura zawiera liczne teksty biblijne zaczerpnięte z polskich ( Biblia ks. Wujka , Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego ) i angielskich przekładów (Douay-Rheims Version, Ronald A. Knox Version). Broszura w 55 fragmentach, do których zamieszczono pytania, zawiera drukowaną wersję odczytu wygłoszonego na kongresach w 1952 roku. Zdaniem wydawców broszura pokazuje jak przekłady Słowa Bożego opisują cudowne dzieła Boże, które dowodzą, że 'drogą Bożą jest miłość', i pokazuje, jakie błogosławieństwa przygotowane są dla wiernych ludzi przez rozrządzenia Boże.

Czy religia sprosta kryzysowi świata?

Czy religia sprosta kryzysowi świata? (ang. Will Religion Meet the World Crisis?) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1950 roku (po polsku w 1951 r.) w 62 językach w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Broszura zdaniem wydawcy zawiera biblijne odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje prawdziwa religia i czy ona zatryumfuje?.

Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi?

Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi? (ang. Can You Live Forever in Happiness on Earth?) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1951 roku (po polsku w 1953 r.) w 62 językach w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Broszura zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1950 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Broszura ta kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.

Obrona i prawne ugruntowanie dobrej nowiny

Obrona i prawne ugruntowanie dobrej nowiny (ang. Defending and Legally Establing the Goods News) – publikacja w 1950 roku. Broszura zawiera uaktualnione streszczenia rozpraw sądowych z udziałem Świadków Jehowy, oraz szczegółowo przedstawia biblijne uzasadnienie postępowania w danej sprawie.

Królestwo – nadzieja całej ludzkości

Królestwo – nadzieja całej ludzkości (ang. The Kingdom Hope of All Mankind) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1949 roku (po polsku w 1951 r.) w 58 językach w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Publikacja zawiera przedruk odczytu kongresowego Świadków Jehowy z 1949 roku, pod tym samym tytułem. Oparte jest na biblijnym tekście przewodnim z Listu do Rzymian 8:24.

Nieprzemijający władca wszystkich narodów

Nieprzemijający władca wszystkich narodów (ang. Permanent Governor of All Nations) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1948 roku (po polsku w 1949 r.) w 58 językach. Broszura zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1948 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Treść broszury kieruje uwagę na Jezusa Chrystusa jako Króla ustanowionego przez Jehowę Boga.

Radość dla wszystkiego ludu

Radość dla wszystkiego ludu (ang. The Joy of All the People) - 32-stronicowa publikacja wydana w 1947 roku (po polsku w 1949 r.) w 57 językach. Broszura zawiera przemówienia, które wygłosił Nathan Knorr podczas okołoziemskiej podróży, którą odbył w 1947 roku.

Wolność w Nowym Świecie

Wolność w nowym świecie (ang. Freedom in the New World) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1943 roku w 55 językach. Broszura zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Treść broszury kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.

Walka o wolność na domowym froncie

Walka o wolność na domowym froncie (ang. Fighting for on the Home Front) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1943 roku w 55 językach. Broszura ta w podtytule zawiera tekst Miłośnicy wolności wrzuceni do lwów, zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Opisuje prześladowania Świadków Jehowy w latach 30. i 40. XX w. i "wskazuje na trwałą wolność w Królestwie Jehowy Boga".

Wolność wyznania

Wolność wyznania (ang. Freedom of Worshipt) – publikacja wydana w 1943 roku. Następnie, w roku 1943. Każdy Świadek Jehowy otrzymał egzemplarz tej broszury, którą dokładnie studiowano w zborach na zebraniach służby . Zawiera streszczenia rozpraw, oraz szczegółowo przedstawiała biblijne uzasadnienie takiego postępowania w danej sprawie.

W obronie sług Jehowy

W obronie sług Jehowy (ang. Jehovah's Servants Defended) – publikacja wydana w 1941 roku. Broszura omawia ponad 50 spraw sądowych, które Świadkowie Jehowy wygrali, łącznie z innymi rozpatrywanymi wówczas przez Sąd Najwyższy USA. Wyjaśniono, jak odnieść pożytek z tych precedensów prawnych.

Porządek rozprawy sądowej

Porządek rozprawy sądowej (ang. Order of Trial) – publikacja wydana w 1939 roku. Zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, która zaznajamiała ich z zasadniczymi procedurami prawnymi w ówczesnym okresie. Był to przedruk informacji pod tym samym tytułem zamieszczonymi w  Roczniku Świadków Jehowy 1933 .

Porady dla głosicieli Królestwa

Porady dla głosicieli Królestwa (ang. Advice for Kingdom Publishers) – publikacja wydana w 1939 roku. Zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, które miały ułatwić im walkę prawną przed ówczesnymi sądami.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo (ang. Safety) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1937 roku w 45 językach. Broszura zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w Columbus, w stanie Ohio w USA, dnia 19 września 1937 r., wskazuje na biblijne wersety opisujące przyczyny braku bezpieczeństwa i trwałe bezpieczeństwo pod wodzą Chrystusa, sprawiedliwego Króla świata oraz specjalne oświadczenie powzięte na tym zgromadzeniu.

Pociecha

Pociecha (ang. Uncovered) – 32-stronicowa publikacja wydana w 1937 roku w 45 językach. Broszura zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresie w Paryżu 22 sierpnia 1937 roku. Celem przemówienia jest pocieszanie ludzi miłujących sprawiedliwość. Zawiera również oświadczenie powzięte na tym zgromadzeniu.

Wzorcowe studium

Wzorcowe studium (ang. Model Study) – publikacja wydana po raz pierwszy w 1937 roku (Nr 1), potem w roku 1939 (Nr 2) oraz 1941 roku (Nr 3). Broszury te wydano, aby "pomóc ludziom należycie pojąć podstawowe zagadnienia biblijne i przeanalizować ich podstawy biblijne". Używano ich na spotkaniach z zainteresowanymi wierzeniami Świadków Jehowy. Zawiera pytania i odpowiedzi oraz wspierające je wersety biblijne. Najpierw prowadzący odtwarzał z płyty gramofonowej (lub z kilku płyt) zapowiedziane wykłady, by wszyscy mogli wysłuchać całości wywodów. Potem następowała dyskusja na podstawie materiału z broszury. Tego rodzaju studia początkowo organizowano tam, gdzie mogła się zebrać grupa zainteresowanych, potem zaczęto je prowadzić również w gronie rodziny oraz z pojedynczymi osobami.

Kryzys

Kryzys (ang. The Crisis) – publikacja wydana w 1933 roku, zawierająca trzy przemówienia radiowe wygłoszone przez Josepha Rutherforda w USA. W Szwajcarii broszura ta rozpowszechniana była w szczególny sposób. Reklamujące ją ulotki zostały zrzucone na Berno, a głosiciele w tym samym czasie proponowali ją na ulicach przechodniom.

Ucieczka do Królestwa

Ucieczka do Królestwa (ang. Espace to the Kingdom) – 64-stronicowa publikacja wydana w 1933 roku, w nakładzie ponad 140 milionach egzemplarzy w 58 językach. Broszura zawierająca trzy artykuły objaśnione przez Josepha Rutheforda: Ucieczka, Skutki "roku świętego" na pokój i dobrobyt i Błogosławieństwa Królestwa dla ludu. Według wydawców treść broszury dowodzi na podstawie Słowa Bożego ponad wszelką wątpliwość, że największa wojna wszech czasów szybko się zbliża, pokazane jest że tzw. 'rok święty' [1933] nie da żadnego schronienia, Królestwo Boże pod panowaniem Chrystusa nastało i objawia drogę ucieczki i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy słuchają jego praw.

ABC Złotego Wieku

ABC Złotego Wieku (ang. The Golden Age ABC) – ilustrowana publikacja wydana w 1920 roku. Broszura ta była przeznaczona dla rodziców i zdaniem wydawcy służyła im do uczenia swych dzieci podstawowych zagadnień biblijnych i wszczepiania przymiotów chrześcijańskich. Oparta była na ukazującej się w owym czasie w czasopiśmie Złoty Wiek (obecnie Przebudźcie się! ) rubryce Studium biblijne dla młodzieży, która zawierała pytania oraz wersety biblijne, w których można było znaleźć na nie odpowiedzi.

Inne broszury

Traktaty

 • "Historia się powtórzy? Pytanie do obywateli Rosji" (wyd. ros. 2010),
 • " Czy chciałbyś poznać prawdę? " (2008),
 • " Kres religii fałszywej jest bliski! " (2006),
 • "Kres wszelkich cierpień już bliski!" (2005),
 • "Możesz zaufać Stwórcy" ( wyd. w językach indiańskich 2005),
 • "Młodzi – jak pokierujecie swym życiem?" (2002),
 • "Czy chciałbyś lepiej poznać Biblię?" (2001),
 • "Nowe tysiąclecie – co ci przyniesie przyszłość?" (2000),
 • "To może spotkać i Ciebie!" (wyd. ros. 2000),
 • "'Jesteście światłem świata'" (wyd. hiszp. 2000),
 • "Na co się zanosi we Francji? Czyżby schyłek wolności? (wyd. fr. 2000),
 • "Francuzi, jesteście oszukiwani!" (wyd. fr. i ang. 1999),
 • "Jak bardzo cenisz sobie życie?" (wyd. mong. 1999),
 • "Kim jest Jezus Chrystus?" (1999),
 • "Kim jest Jehowa?" (1998),
 • "Świadkowie Jehowy odpowiadają" (wyd. serb. 1997),
 • "Co powinieneś wiedzieć o Świadkach Jehowy" (wyd. fr. i nider. 1996),
 • "Prześladowania religijne w Singapurze" (wyd. ang. 1996),
 • "Czy piekło da się pogodzić ze sprawiedliwością Bożą?" (wyd. ang. 1995),
 • "Kim są Świadkowie Jehowy?" (wyd. ang. 1995),
 • "Dlaczego życie jest tak pełne problemów?" (1995),
 • "Czy naszym życiem rządzi przeznaczenie? A może jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem? (wyd. ang. 1994),
 • "Prowadź szczęśliwe życie rodzinne" (1992),
 • "Kto naprawdę rządzi światem" (1992),
 • "Czy ten świat ocaleje?" (1992),
 • "Pociecha dla przygnębionych" (1992),
 • "Świadkowie Jehowy – społeczność chrześcijańska" (wyd. arabskie, 1992),
 • "Czy nadejdzie pokojowy świat?" (wyd. ang. 1992),
 • "Świadkowie Jehowy – w co wierzą?" (wyd. ang. 1992),
 • "Jak znaleźć drogę do raju?" (wyd. ang. 1990),
 • "Dlaczego zaufać Biblii?" (1987),
 • "Jaka jest nadzieja dla umarłych?" (1987),
 • "Dlaczego zaufać Biblii?" (1987),
 • "W co wierzą Świadkowie Jehowy?" (1987),
 • "Życie w pokojowym nowym świecie" (1987),
 • "Chrzesijańskie prześladowania w Ruandzie" (wyd. ang., fr. (1986),
 • "Czy chciałbyś zrozumieć Biblię? (wyd. ang. 1968),
 • "Jak chrześcijaństwo zawiodło całą ludzkość?" (wyd. ang. 1958),
 • "Znak obecności Chrystusa" (wyd. ang. 1953),
 • "Jedyna nadzieja ludzkości na pokój" (wyd. ang. 1953),
 • "Która religia jest prawdziwa? (1953),
 • "Czy wierzysz ewolucji czy Biblii?" (1953),
 • "Nadzieja dla umarłych" (1952),
 • "Boska tajemnica czy pogańskim mit? (wyd. ang. 1952),
 • "Jaką wartość ma Biblia?" (1952),
 • "Życie w nowym świecie" (1952),
 • "Przebudźcie się ze snu!" (wyd. ang. 1951),
 • "Świadkowie Jehowy – komuniści czy chrześcijanie?" (wyd. ang. 1951),
 • "Ogień piekielny – prawda biblijna czy pogański straszak?" (1951),
 • "W co wierzą Świadkowie Jehowy?" (1951),
 • "Wyrazy ubolewania i protestu amerykańskich gospodarzy zgromadzenia wobec dyskryminacji religijnej Świadków Jehowy przybyłych z zagranicy" (wyd. ang. 1950),
 • "Zaciekła nienawiść Quebecu do Boga, Chrystusa i wolności hańbą dla całej Kanady" (wyd. ang. 1946),
 • "Quebecu, zawiodłeś swych mieszkańców!" (wyd. ang. 1946),
 • "Rozdział ludzi" (wyd. ang. 1940),
 • "Trzeba położyć temu kres" (wyd. ang. 1940),
 • "Przestrzegający prawa" (wyd. ang. 1940),
 • "Zostaliście ostrzeżeni" (wyd. ang. 1936),
 • "'A gdzie dziewięciu?'" (wyd. ang. 1928),
 • "Świadectwo do władców świata" (wyd. ang. 1926),
 • "Poselstwo nadziei" (wyd. ang. 1925),
 • "Oskarżenie duchowieństwa" (wyd. ang. 1924),
 • "Herold" (wyd. ang. 1924),
 • "Ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijan" (wyd. ang. 1923),
 • "Obwieszczenie: Wezwanie do przywódców świata" (wyd. ang. 1922),
 • "Bogacz w piekle" (1919),
 • "Katastrofy – dlaczego są dopuszczalne?" (wyd. ang. 1919),
 • "Chrześcijańska nauka" (wyd. ang. 1919),
 • "Pocieszające słowa życia" (wyd. ang. 1919),
 • "Co to jest dusza?" (1919),
 • "Demony zatruwają atmosferę ziemi" (wyd. ang. 1919),
 • "Czy wierzysz w zmartwychwstanie?" (wyd. ang. 1919),
 • "Czy wiesz?" (wyd. ang. 1919),
 • "Ziemia zostanie napełniona chwałą" (wyd. ang. 1919),
 • "Zgromadzenie klejnotów Pańskich" (wyd.ang. 1919),
 • "Złoty Wiek już u drzwi" (wyd. ang. 1919),
 • "Nadzieja na nieśmiertelność" (wyd. ang. 1919),
 • "Czy istnieje Bóg?" (wyd. ang. 1919),
 • "Czy dusza jest nieśmiertelna?" (wyd. ang. 1919),
 • "Radosna nowina dla chorych wskutek grzechu" (wyd. ang. 1919),
 • "Nasza chrześcijańska powinność" (wyd. ang. 1919),
 • "Przeznaczenie a wybranie" (wyd. ang. 1919),
 • "Spirytyzm to demonizm" (wyd. ang. 1919),
 • "Zmiażdżenie Szatana" (wyd. ang. 1919),
 • "Sprawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego" (wyd. ang. 1919),
 • "Brzask nowej ery" (wyd. ang. 1919),
 • "Wolność ewangelii" (wyd. ang. 1919),
 • "Złodzieje w raju" (wyd. ang. 1919),
 • "Płaczcie całą noc" (wyd. ang. 1919),
 • "Gdzie są umarli?" (wyd. ang. 1919),
 • "Dlaczego Bóg dopuszcza zło?" (wyd. ang. 1919),
 • "Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego – Upadek Babilonu" (wyd. ang. 1917),
 • "Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego" (wyd. ang. 1913),
 • "Pismo dla każdego" (wyd. ang. 1911),
 • "Kazalnica Ludowa" (wyd. ang. 1909),
 • "List otwarty do Adwentystów Dnia Siódmego" (wyd. ang. 1908),
 • "Czym jest dusza?" (wyd. ang. 1908),
 • "Zgromadzenie klejnotów Pańskich. Nadzieja na nieśmiertelność" (wyd. ang. 1908),
 • "Czy jesteś pełen nadziei, czy ją postradałeś? Siedem kobiet pragnie jednego męża. Świta poranek Tysiąclecia! Ofiara okupu za grześników gwarancją tysiącletniego wieku restytucji" (wyd. ang. 1908),
 • "Proroctwa o trzęsieniach ziemi. 'Języki ognia'. 'W Dniu Sądu'. Nieczystość ciała i ducha" (wyd. ang. 1907),
 • "Niesłychany dar Boży. Co zaduśćuczyniłoby Jezusowi za mękę jego duszy na Kalwarii?" (wyd. ang. 1907),
 • "Prawość sprzyja zdrowiu cielesnemu" (wyd. ang. 1907),
 • "Zagubiony klucz do wiedzy. Co zaduśćuczyniłoby Jezusowi za mękę jego duszy na Kalwarii?" (wyd. ang. 1907),
 • "Do piekła i z powrotem! Kto w nim przebywa. Wielkie więzienie czeka zagłada. Przymierze przypieczętowanie przysięgą. Sprzedanie pierworodztwa." (wyd. ang. 1906),
 • "Boski plan wieków dla zbawienia ludzi." (wyd. ang. 1906),
 • "Spirytyzm to demonizm!" (wyd. ang. 1906),
 • "Rosnący wpływ spirytyzmu" (wyd. ang. 1905),
 • "Studiuj, by zjednać sobie uznanie Boże. Chrześcijaństwo w poważnym niebezpieczeństwie. Powstrzymaj swój głos od płaczu. Nadzieja dla mnóstwa niewybranych" (wyd. ang. 1905),
 • "Rozradowani chrześcijanie. Boskie zamierzenie względem ludzkości" (wyd. ang. 1905),
 • "Słowo Twoje jest prawdą – odpowiedź na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi" (wyd. ang. 1905),
 • "Analiza zarzutów przeciwko nadziejom i widokom milenijnym" (wyd. ang. 1904),
 • "Cienie przybytku 'lepszych ofiar'" (wyd. ang. 1904),
 • "Czy wierzysz?" (wyd. ang. i holend. 1904),
 • "Dlaczego jako ostatni witasz powracającego Króla?" (wyd. ang. 1903),
 • "Protestanci, przebudźcie się!" (wyd. ang. 1903),
 • "Boski plan wieków dla zbawienia ludzi. Dlaczego dopuszczono zło" (wyd. ang. 1903),
 • "Śmierć Chrystusa zapewniła człowiekowi możliwość dostąpienia życia wiecznego" (wyd. ang. 1903),
 • "List do Hebrajczyków" (tylko wyd. jidysz 1902),
 • "Czego Pismo uczy o katastrofach i dlaczego Bóg je dopuszcza" (wyd. ang. 1902),
 • "Czego Pismo uczy o czyśćcu" (wyd. ang. 1902),
 • "Nadzieja świata" (wyd. ang. 1902),
 • "Pokarm dla myślących chrześcijan. Powrót naszego Pana – jego cel i restytuacja wszystkiego, o czym powiedziano" (wyd. ang. 1901),
 • "Pismo Święte wyraźnie uczy, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki" (wyd. ang. 1901),
 • "Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce" (wyd. ang. 1901),
 • "Co Pismo Święte mówio piekle?" (wyd. ang. 1901),
 • "Co Pismo Święte mówi o powrocie naszego Pana – Jego paruzji, objawieniu i epifanii" (wyd. ang. 1900),
 • "Co jest prawdziwą ewangelią?" (wyd. ang. i niem. 1900),
 • "Nadzieja na przyszłość dla pogan – czekajcie więc na Pana" (wyd. ang. 1900),
 • "Zgromadzanie klejnotów Pańskih" (wyd. ang. 1899),
 • "Cudowna opowieść z ilustracjami" (wyd. ang. 1899),
 • "Czym jest dusza?" (wyd. szwedz. 1899),
 • "Dobry Pasterz i jego dwie trzody" (wyd. ang. 1899),
 • "Czym jest dusza?" (wyd. ang. 1898),
 • "Czy musimy porzucić nadzieję na Złoty Wiek?" (wyd. ang. 1898),
 • "Krzyże prawdziwe i fałszywe. Ukrzyżowani z Chrystusem" (wyd. ang. 1898),
 • "Biblia przeciw teorii ewolucji" (wyd. ang. 1898),
 • "Przebudź się, Jerozolimo, przebudź!" (wyd. ang. 1897),
 • "Czego Pismo Święte uczy o nadziei dla świata (Nadzieja dla wzdychającego stworzenia)" (wyd. franc. 1897),
 • "Jak czytasz?" (wyd. ang. 1897),
 • "Nadzieja na nieśmiertelność" (wyd. ang. 1897),
 • "Co Biblia mówi o spirytyzmie?" (wyd. ang. 1897),
 • "Co Pismo Święte mówi o piekle?" (1896),
 • "Traktaty Strażnicy" (wyd. niem. i hol. 1896),
 • "Dlaczego jako ostatni witasz powracającego Króla?" (wyd. ang., niem. i szwedz. 1896),
 • "Czy wiesz?" (wyd. franc., norw. i szwedz. 1896),
 • "Jedyne imię – krytyka nowej ewangelii biskupa Fostera" (wyd. ang. 1895),
 • "Czekajcie na Pana" (wyd. ang. 1895),
 • "Pomoc dla Badaczy Pisma Świętego (zapowiedź Brzasku Tysiąclecia oraz deklaracja wystąpienia z kościoła)" (wyd. ang. 1895),
 • "Czy wiesz?" (wyd. ang. 1894),
 • "Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce" (wyd. ang. 1893),
 • "Czego Pismo uczy o czyśćcu?" (wyd. ang. 1893),
 • "Czy Chrystus umarł w imieniu ludzkości, czy w zamian za nią?" (wyd. ang. 1893),
 • "Kwartalniki Staroteologiczne" (wyd. ang. 1892),
 • "Cienie przybytku 'lepszych ofiar'" (wyd. ang. 1892),
 • "Boski plan wieków dla zbawienia ludzkości. Dlaczego dopuszczono zło" (wyd. ang. 1892),
 • "Traktaty Strażnicy" (wyd. norw. i szwedz. 1892),
 • "Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce" (wyd. ang., norw. i szwedz. 1892),
 • "'Słowo Twoje jest prawdą' – odpowiedź na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi" (wyd. ang. 1892),
 • "Cudowna opowieść z ilustracjami" (wyd. ang. 1891),
 • "Szeroki fundament prawdziwie chrześcijańskiej jedności. Gorliwie walczcie o wiarę raz daną świętym" (wyd. ang. 1891),
 • "Przyjacielskie wskazówki do badania Biblii i pomoce badacza" (wyd. ang. 1890),
 • "Czego Pismo Święte uczy o nadziei dla świata (Nadzieja dla wzdychającego stworzenia)" (wyd. ang. 1890),
 • "Cudowna opowieść o mądrości, miłości i łasce Bożej" (wyd. ang. 1890),
 • "Traktaty Strażnicy" (wyd. ang. 1889),
 • "Czy Pismo Święte naucza, że zapłatą za grzech są wieczne męki?" (wyd. ang. 1889),
 • "Czego Pismo uczy o katastrofach i dlaczego Bóg je dopuszcza?" (wyd. ang. 1889),
 • "Protestanci, przebudźcie się! Gaśnie duch wielkiej Reformacji. Jak działa dziś kler" (wyd. ang. 1889),
 • "Co dr Talmage sądzi o Tysiącleciu" (wyd. ang. 1889),
 • "Traktat Arpa" (wyd. ang. 1887),
 • "Córka kaznodziei" (wyd. ang. 1882),
 • "Wąska droga życia" (wyd. ang. 1881),
 • "Dlaczego dopuszczono zło" (wyd. ang. 1881),
 • "Traktaty Strażnicy" (wyd. ang. 1881)

Wiadomości Królestwa

 • " Kres religii fałszywej jest bliski! " (2006)[15],
 • "Nowe tysiąclecie – co ci przyniesie przyszłość?" (2000),
 • "Dlaczego życie jest tak pełne problemów?" (1995),
 • "Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?" (wyd. ang. 1985)
 • "Jedność i szczęście w rodzinie – jak to osiągnąć?" (wyd. ang. 1983)
 • "Czy zbliża się ku nam Armagedon?" (wyd. ang. 1982)
 • "Czy szczęśliwe życie jest naprawdę możliwe?" (wyd. ang. 1981)
 • "Czy Ziemia stoi na krawędzi zagłady?" (wyd. ang. 1981)
 • "Inflacja, choroby, przestępczość, wojny – czy kiedyś się skończą?" (wyd. ang. 1980),
 • "Co się stało z miłością? (1979),
 • "Po co tu żyjemy?" (1978),
 • "Uwolnienie od kłopotów – czy to możliwe?" (wyd. ang. 1978),
 • "Rodzina – czy zdoła się ostać?" (1977),
 • "Jak zostanie położony kres przestępczości i przemocy?" (1976),
 • "Jeśli Bóg się o nas troszczy, to dlaczego jest tyle cierpień?" (1976),
 • "Czy rad byś słuchał dobrych wieści?" (1975),
 • "Twoja przyszłość – niepewna czy bezpieczna?" (1975),
 • "Rządy Boga – jesteś za czy przeciw?" (wyd. ang. 1974),
 • "Czy tylko tyle można oczekiwać od życia?" (wyd. ang. 1974),
 • "Czy upływa czas dany ludzkości?" (1973),
 • "Czy religia zdradziła Boga i człowieka?" (1973),
 • "Ogólnoświatowy spisek przeciwko prawdzie" (wyd. ang. 1946),
 • "Wychowanie do życia w nowym świecie" (wyd. ang. 1944),
 • "Przezwyciężanie strachu przed tym, co czeka ziemię (wyd. ang. 1944),
 • "Ostatnia wojna zaprowadza wieczysty pokój" (wyd. ang. 1943),
 • "Życie na nowej ziemi pod panowaniem nowych niebios" (wyd. ang. 1942),
 • "Ludzie dziś mają prawo do dobrej nowiny" (wyd. ang. 1942),
 • "Jeśli projekt ustawy stanie się prawem" (wyd. ang. 1941),
 • "Zadanie Jehowy dla Jego sług: Składać świadectwo przeciw wrogom chrystianizmu – papieskiemu Rzymowi, nazizmowi i faszyzmowi" (wyd. ang. 1941),
 • "Jakie stanowisko zajmuje Kościół Szkocji?" (wyd. ang. 1941),
 • "Zwycięstwa odniesione w twojej obronie" (wyd. ang. 1941),
 • "Kto da ci wolność? Religia czy chrystianizm?" (wyd. ang., 1940),
 • "Czas ciemności – Izajasza 60:2" (wyd. ang 1940),
 • "Religanci knują intrygi, by zniszczyć chrześcijan" (wyd. ang. 1940),
 • "Czy potępiasz niesłychane zbrodnię, czy je tolerujesz?" (wyd. ang. 1940),
 • "Próba zerwania zgromadzenia w ogrodzie – fakty" (wyd. ang. 1939),
 • "Czy religia może uchronić świat od katastrofy? (wyd. ang. 1939),
 • "Szaleją dwie wielkie bitwy – upadek despotyzmu pewny. Szatańska strategia skazana na niepowodzenie. Narodziny antychrysta" (wyd. ang. 1918),
 • "'Dokonana tajemnica' została zakazana? Duchowni przykładają ręce" (wyd. ang. 1918),
 • "Nietolerancja religijna. Zwolennicy pastora Russella prześladowani za mówienie ludziom prawdy. Traktowanie Badaczy Pisma Świętego trąci średniowieczem" (wyd. ang. 1918).

Śpiewniki

Sprawozdania ze zgromadzeń Świadków Jehowy

 • "Pokój na ziemi" (trzy sprawozdania ze zgromadzenia międzynarodowego) (1969),
 • "Wiecznotrwała dobra nowina" – dookoła świata (1963),
 • Zdjęcia ze zgromadzenia "Wiecznotrwała dobra nowina" – trasą wędrówki dookoła świata (1963),
 • "Wola Boża" (Nowy Jork,USA) (1958),
 • "Społeczeństwo nowego świata" (Nowy Jork, USA) (1953),
 • "Czyste wielbienie" (Londyn, Anglia) (1951),
 • "Rozrost teokracji" (Nowy Jork, USA) (1950),
 • "Weselące się narody" (Cleveland, Ohio, USA) (1946),
 • "Zjednoczeni głosiciele" (Buffalo, stan Nowy Jork, USA) (1944),
 • "Wolny naród" (z całego świata) (1943),
 • "Nowy Świat" (z całego świata)(1942),
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia (Saint Louis, Missuri) (1941),
 • Teokratyczne zgromadzenia (na całym świecie) (1940),
 • Walny zjazd (na całym świecie) (1940),
 • Walny zjazd (Nowy Jork) (1939),
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia dla Północnego Zachodu (Seattle, stan Waszyngton) (1938),
 • Zgromadzenie ogólnoświatowe, program transmitowany z Londynu w Anglii (1938),
 • Międzynarodowe zgromadzenie Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica (Columbus, Ohio, USA) (1931),
 • Walny Zjazd (Detroit, Michigan, USA) (1928),
 • Zgromadzenie (Toronto, Ontario, Kanada) (1927),
 • Międzynarodowe zgromadzenie (Toronto) (1927),
 • Zgromadzenie w Cedar Point (1922),
 • Walny Zjazd (Cedar Point) (1919),
 • Zgromadzenie w Put-in-Bay, Ohio, USA) (1908),

Filmy, wideokasety i DVD

Afisz Fotodramy Stworzenia - pierwszego filmu Towarzystwa Strażnica z 1914 roku

Świadkowie Jehowy. Historia żywej wiary

Świadkowie Jehowy. Historia żywej wiary (ang. Jehovah's Witnesses. Faith in Actions) - seria filmów dokumentalnych o historii działalności świadków Jehowy . Pierwszą część z trzech częśco(Z ciemności ku światłości) zrealizowana została w 2010 roku przez Towarzystwo Strażnica . Aktualnie dostępny w 40 językach.

 • Z ciemności ku światłości (ang. Out of darkness). 62 minutowa część 1 zawiera historię działalności wyznania do roku 1942.

Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga

Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga (ang. The Wonders of Creation Reveal God's Glory) - 32 minutowy (55 min. z dodatkami i zdjęciami) film zrealizowany w 2008 roku przez Towarzystwo Strażnica na DVD w 2009 roku, dostępny w 32 językach. Ukazuje "dzieła stwórcze Jehowy Boga "; zawiera również 20 minutowe dodatki: Światło i kolor, Wzory, Woda i Życie zaprojektowane, a także zdjęcia 18 galaktyk, mgławic i gromad gwiazd (2,40 min).

Czy chciałbyś poznać prawdę?

Czy chciałbyś poznać prawdę? - film wydany w językach migowym (w tym w polskim języku migowym), zrealizowany w 2008 roku przez Towarzystwo Strażnica na DVD oraz w wersji on-line. Jest to tłumaczenie traktatu o identycznym tytule wydanego w ponad 400 językach i rozpowszechnianego w 235 krajach jesienią 2008 roku. Zdaniem wydawców film odpowiada na na podstawie Biblii na 6 podstawowych pytań: Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?, Czy wojny i cierpienia kiedyś się skończą?, Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?, Czy jakaś nadzieja dla umarłych?, Jak modlić się do Boga, żeby zostać wysłuchanym?, Jak prowadzić szczęśliwe życie?.

Kres religii fałszywej jest bliski!

Kres religii fałszywej jest bliski! (ang. The End of False Religion Is Near!) – film wydany w amerykańskim i brazylijskim języku migowym, zrealizowany w 2007 roku przez Towarzystwo Strażnica na DVD oraz wersji on-line. Jest to tłumaczenie traktatu nr 37 o identycznym tytule wydanego w ponad 400 językach i rozpowszechnionego na całym świecie w nakładzie prawie miliarda egzemplarzy. Zdaniem wydawców film odpowiada na pytania Jak rozpoznać religię fałszywą? Jaki będzie jej kres? Jak się to odbije na tobie? oraz Jak rozpoznać religię prawdziwą?[16]

Budowanie Sal Królestwa przyczynia się do rozwoju prawdziwego wielbienia

Budowanie Sal Królestwa przyczynia się do rozwoju prawdziwego wielbienia (ang. Jehovah's Witnesses Building Kingdom Halls Around the World) – film zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 2006 roku na DVD i wersji on-line (skrót). Dostępny obecnie w 18 językach. Film ukazuje budowę kilku z przeszło 14 000 Sal Królestwa realizowanych od 1997 roku przez wolontariuszy z Międzynarodowego Programu Budowlanego w krajach uboższych Ameryki Łacińskiej i Południowej, Afryki, Azji i Oceanii[17].

Dawid – człowiek, który ufał Bogu

Dawid – człowiek, który ufał Bogu (ang. David – Trusted in God) – film kostiumowo-animowany, zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 2005 roku. Dostępny w 32 językach. Film ukazuje biblijną relację o królu Dawidzie , jego rodzinie, walce z Goliatem , problemem z Saulem , przyjaźni z Jonatanem i objęciem tronu królewskiego w Izraelu .

Młodzi ludzie pytają: Jak pokierować swoim życiem?

Młodzi ludzie pytają: Jak pokierować swoim życiem? (ang. Young People Ask – What Will I Do With My Life?) – film fabularny wydany przez Towarzystwo Strażnica w 2005 roku. Aktualnie dostępny w 33 językach. W pierwszej części pokazuje fabularyzowaną historię pewnego młodego człowieka. Stoi on przed wyborem drogi życiowej, jako sportowca. Ukazuje jego wewnętrzne zmagania i dążenia. W części drugiej przeprowadzono wywiady z młodymi Świadkami Jehowy z czterech krajów (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Brazylia) na temat ich życiowych wyborów, omawiając 5 zagadnień ("Znaczenie studium osobistego", "Różne formy świadczenia ", "Służba w Betel ", " Kurs Usługiwania ", " Szkoła Gilead ").

Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu

Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu (ang. Purse Goals that Honor God) - 51 minutowy film kostiumowy wydany przez Towarzystwo Strażnica w 2005 roku (aktorzy posługujący się język migowym - 46 minut) oraz w 2007 roku. Aktualnie dostępny w 40 językach. Ukazuje historię biblijnego Tymoteusza (jego ponad 20 letni okres życia do roku 67 n.e.).

Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny

Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny (ang. They Bore Thorough Witness to the Good News) – 45 minutowy film kostiumowy, aktualnie zrealizowany w językach migowych (amerykańskim, francuskim, koreańskim i włoskim) przez Towarzystwo Strażnica w 2004 roku. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się językiem migowym – opisujący działalność apostoła Pawła i pierwszych chrześcijan.

Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy

Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (ang. Warning Examples For Our Day) – film kostiumowy, zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 2003 roku. Dostępny w 32 językach również w językach migowych . Film ekranizuje biblijną relację opisującą wydarzenia z Księgi Liczb . Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej na równinach moabskich , są podani próbie wierności wobec Boga. W filmie przedstawiono Jamina jako narratora tamtych wydarzeń.

Szanuj władzę Jehowy

Szanuj władzę Jehowy (ang. Respect Jehovah's Authority) – film kostiumowy, zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 2003 roku. Dostępny w 32 językach. Film ekranizuje biblijną relację opisującą wydarzenia z Księgi Liczb z rozdziałów od 13 do 16. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej stoją przed poważnym dylematem. Czy mają dalej popierać Mojżesza , czy wybrać sobie nowych przywódców i wracać z powrotem do Egiptu ? Film ukazuje bunt znanego Lewity Koracha oraz Datana i Abirama i jego skutki.

Pozostań niezłomny w ciężkich czasach

Pozostań niezłomny w naszych czasach (ang. Stand Firm in Troublesome Times) – 45 minutowy film kostiumowy, aktualnie zrealizowany w językach migowych (amerykańskim, francuskim i włoskim) przez Towarzystwo Strażnica w 2003 roku. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się językiem migowym – ukazujący pokrótce długoletnią działalność Jeremiasza – od jego młodości aż do zburzenia Jerozolimy , o którym gorliwie prorokował. Opisuje jak Jeremiasz uważał, że się nie nadaje do zleconego mu zadania, ale mimo sprzeciwu wypełnił je, a Bóg go ocalił ( Jer 1:8, 18, 19).

Śmiało głośmy pomimo sprzeciwu

Śmiało głośmy w obliczu sprzeciwu (ang. Boldly Witnessing Despite Opposition) – 40 minutowy film kostiumowy, aktualnie zrealizowany w językach migowych (amerykańskim, francuskim i włoskim) przez Towarzystwo Strażnica w 2003 roku. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się językiem migowym – ukazujący życie i służbę naśladowców Jezusa w I wieku, opisaną od 2 do 7 rozdziału Dziejów Apostolskich .

Metody alternatywne wobec transfuzji

Metody alternatywne wobec transfuzji . W 2000 roku Dział Nagrań Dźwiękowych i Filmów Wideo Towarzystwa Strażnica przy pomocy Biur Oddziałów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i w innych krajach, ukończyło realizacje serii filmu. Film oparty jest na wypowiedziach wielu znanych ekspertów, omawia kwestie medyczne, prawne i etyczne związane z metodami alternatywnymi wobec transfuzji . Premiera filmu (pierwszej części Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne) odbyła się w maju 2000 roku na konferencji medycznej w Genewie z udziałem ponad 300 europejskich specjalistów w zakresie tzw. bezkrwawej chirurgii. Półtoragodzinna seria filmu dokumentalnego składa się z trzech 30-minutowych części:

 • Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne (ang. Transfusion – Alternative Strategies Simple, Safe, Effective) – 30 minutowa pierwsza część serii z 2000 roku (edycja w j. polskim z 2001 roku). Zdaniem realizatorów przeznaczona jest głównie dla lekarzy i studentów medycyny. Posłużono się w nim animacją komputerową, by zilustrować rolę różnych składników krwi". Omawia historię operacji chirurgicznych bez przetaczania krwi, program strategii alternatywnych, tzw. trzy filary strategii alternatywnych (tolerancja niedokrwistości, optymalizacja obrazu krwi i zminimalizowanie utraty krwi). Zawiera również wypowiedzi i wywiady lekarzy różnych specjalności i wykładowców medycyny z różnych krajów. Film został nagrodzony na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Wideo w USA. W dwóch kategoriach: Dokumentacja badań naukowych oraz Profesjonalizm i wartość edukacyjna zdobył drugie miejsce i został nagrodzony Srebrnym Ekranem. W trzeciej kategorii: Aktualności zajął pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę Złotej Kamery.
 • Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej – uszanowanie potrzeb pacjenta (ang. Transfusion-Alternative Health Care – Meeting Patient Needs and Rights) – 30 minutowa druga część serii z 2002 roku (edycja w j. polskim z 2003 roku). Zdaniem realizatorów ta część filmu "skierowana jest zwłaszcza do pracowników służby zdrowia, opieki społecznej oraz sądownictwa, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką medyczną. Jak wskazuje tytuł, zajęto się w nim troską o zdrowie pacjenta przy jednoczesnym uwzględnieniu jego praw. Przy powstawaniu tej części serii pomagał 10 osobowy komitet naukowy profesorów medycyny, ordynatorów i doktorów medycyny z 6 krajów. Omawia problemy związane z leczeniem krwią, skomplikowane operacje bez transfuzji, niepotrzebne transfuzje i unikanie zagrożeń medycznych".
 • Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie (ang. No Blood – Medicine Meets the Challenge) – 30 minutowa trzecia część serii z 2001 roku (edycja w j.polskim z 2003 roku). Ta część filmu przedstawia – zdaniem realizatorów – "przeznaczona jest głównie dla niefachowców z dziedziny medycyny. Przedstawia analizę przypadków oraz wywiady ze wiodącymi specjalistami nie będącymi Świadkami Jehowy – pracownikami ochrony zdrowia, prawnikami, lekarzami".

Obecnie jest on wyświetlany w 30 językach (w latach 2001-2002 film pokazały sieci telewizyjne w USA). Pod koniec 2001 roku w Wielkiej Brytanii Narodowa Służba Zdrowia (NBS) wysłała wideokasety tego filmu wszystkim hematologom i dyrektorom banków krwi Wyświetlany jest również na licznych konferencjach i seminariach medycznych na świecie.

Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół?

Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? (ang. Young People Ask – How Can I Make Real Friends?) – 65 minutowy film, zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 1999 roku. Dostępny w 45 językach. Film podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera wypowiedzi młodych Świadków Jehowy z USA, Włoch Francji i Hiszpanii. Podaje oparte na Biblii odpowiedzi na trzy pytania: Co może być przeszkodą w nawiązywaniu przyjaźni?, Jakie niebezpieczeństwa kryją się w złym towarzystwie? i Na czyjej przyjaźni powinno nam najbardziej zależeć?. Stylem przypomina artykuły z serii "Młodzi ludzie pytają" ukazujące się w Przebudźcie się! . Druga część to film fabularny, współczesna historia pewnej młodej osoby, która szuka przyjaciół. Jak nadmieniają sami realizatorzy, jest to realistyczna historia, przypominająca biblijną relację o Dinie ( Księga Rodzaju , rozdział 24)[18].

Noe – człowiek, który chodził z Bogiem

Noe – człowiek, który chodził z Bogiem (ang. Noah – He Walked With God) – film kostiumowo-animowany, zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 1997 roku. Dostępny w 32 językach. Film ukazuje biblijną relację o potopie , Noem i jego arce . Sceny plenerowe nagrywane były w Danii [19].

Społeczeństwo nowego świata w działaniu

Społeczeństwo nowego świata w działaniu (ang.The New World Society in Action) - film dokumentalny zrealizowany przez Towarzystwo Strażnica w 1954 roku (wyd. VHS w 1995 r.). Dostępny w 19 językach. Film ukazuje działalność kaznodziejską w różnych krajach, działalność wydawniczą, zgromadzenia oraz strukturę organizacyjną Świadków Jehowy z lat 50 XX w. film ten był wyświetlany publicznie na szeroką skalę w ponad 100 krajach. Premiera filmu odbyła się w Nowym Jorku 3 kwietnia 1954 roku z udziałem ponad 1 100 widzów, w pierwszym roku wyświetlania obejrzało go w 75 krajach ( w 177 kopiach) 1 290 745 osób.

Przezrocza

 • "Pouczenia Boże odnoszą tryumf na całym świecie" (1995),
 • "Szczęśliwy lud wysławia Jehowę na zgromadzeniach w Europie Wschodniej" (1991),
 • "Entuzjastyczne wysławianie Jehowy na kongresach w Polsce" (1991),
 • "Tłumy nauczane przez Jehowę" (1988),
 • "Postęp na całym świecie pomimo prześladowań" (1986),
 • "Doprowadzenie wielu do sprawiedliwości w czasie końca" (1985),
 • "Co nam mówią ziemie biblijne?" (1980),
 • "Biblia – Księga dla naszego pokolenia" (1979),
 • "Przyjrzyjmy się z bliska kościołom" (1978),
 • "Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?" (1977),
 • "Bóg błogosławi poddanym swego Królestwa" (1976),
 • "Uwierz Jehowie, gdyż od tego zależy twoje życie! (1975),
 • "Nasze niespokojne czasy i ich znaczenie" (1974),
 • "Zgromadzajmy się, albowiem zbliża się koniec!" (1973),
 • "Przyjrzyjmy się z bliska kościołom" (1972),
 • "Obwieszczanie dobrej nowiny po całej ziemi" (1971),
 • "Wizyta w głównej siedzibie Świadków Jehowy" (1970),
 • " Fotodrama Stworzenia " (1914).

Płyty kompaktowe

CD

MP3, AAC (M4B)

Kasety magnetofonowe

Publikacje roczne

Rocznik Świadków Jehowy wydawany corocznie od 1922 roku, zawiera sprawozdania z działalności Świadków Jehowy i ich historię w poszczególnych krajach
 • Watchtower Library (program komputerowy),
 • Codzienne badanie Pism (wydawane corocznie, zawierają teksty biblijne na każdy dzień wraz z komentarzami),
 • Kalendarz Świadków Jehowy – kolorowy kalendarz wydawany corocznie od roku 1925 (w j. polskim od 1985 roku), początkowo jako jednoroczny kalendarz ścienny, od roku 1929 zawierający jedną ilustrację z wydarzenia biblijnego, fotografie z krain biblijnych, przyrody lub z działalności Świadków Jehowy na kwartał, od 1960 roku te ilustracje umieszczone były na każdy miesiąc, a od 1984 roku jest umieszczona jedna ilustracja na dwa miesiące. Kalendarz zawiera biblijną myśl przewodnią na każdy rok tzw. "tekst roczny", plan czytania Biblii w ramach Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej na każdy tydzień, zawiera zaznaczone jedyne święto obchodzone przez Świadków Jehowy - Pamiątkę śmierci Jezusa z dodatkowym czytaniem fragmentu Biblii na okres poprzedzający tę uroczystość. Obecnie dostępny w 46 językach[20];
 • Oprawny tom Strażnic ,
 • Oprawny tom Przebudźcie się! ,
 • Plakietka kongresowa ,
 • Rocznik Świadków Jehowy (wydawany corocznie, zawiera sprawozdanie z działalności w danym roku),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica (w większości języków corocznie),
 • Zaproszenie na Pamiątkę ,
 • Zaproszenie na zgromadzenie ,

Skorowidze

 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica (większość języków corocznie),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1997-2008 (DVD, 2009, j. migowy),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2008,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2007,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2006,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2005,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2003,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000,
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1980-2000 (wyd. rum., 2001),
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1960-1989,
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1986-1995 (wyd. ukr., 1996),
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1986-1990 (wyd. serb. 1991),
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1974-1990 (wyd. tur., 1991),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1960-1990 (wyd. port., 1991),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930-1985 (wyd. ang., duń., włos., 1986, zrew. 1990, zrew. 1994),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1945-1985 (wyd. niem., fiń., hol., norw., 1986),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1950-1985 (wyd. fran., hiszp., jap., szwedz., 1986),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1976-1980 (wyd. ang., 1981),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1971-1975 (wyd. ang., 1976),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1966-1970 (wyd. ang., 1971),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1961-1965 (wyd. ang., 1966),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930-1960 (wyd. ang., 1961),
 • Skorowidz do reprintów Strażnicy 1879-1919 (wyd. ang., 1922),
 • Skorowidz do Strażnicy 1895-1899 (wyd. ang., 1900)

Publikacje wydane alfabetem Braille'a

Publikacje alfabetem Braille'a, Towarzystwo Strażnica publikuje od roku 1912. Obecnie regularnie wychodzą w 10 głównych językach.

Publikacje w języku migowym

Publikacje w języku migowym on-line

Świadkowie Jehowy wydają regularnie publikacje w j. migowych od 1992 roku. W 2010 roku publikacje te dostępne są na płytach DVD w 46 językach migowych.

Programy komputerowe

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata z przypisami wraz z książką Wnikliwe poznawanie Pism na dyskietkach

Inne

Zaproszenie na zebranie wraz z propozycją studium biblijnego (dla posługujących się językiem migowym)
 • ' Zobacz tę dobrą ziemię ' (atlas biblijny), (2003),
 • Nasza Służba Królestwa ,
 • Dyspozycje i pełnomocnictwo w sprawie opieki zdrowotnej,
 • Karta identyfikacyjna,
 • Oświadczenie dla służby zdrowia,
 • Zaproszenie na zebranie,
 • Zaproszenia na zgromadzenia
 • Zaproszenia na Pamiątkę
 • Komplet wykładów publicznych,
 • Komplet formularzy zborowych,
 • Wykaz publikacji Towarzystwa Strażnica (wydanie coroczne, do użytku wewnętrznego),
 • Widokówki i foldery (n.p. budynki Betel, Biur Oddziału czy Sal Zgromadzeń ),
 • Programy i plakietki kongresowe ,
 • Plakaty, tablice informacyjne i podświetlane tablice okienne (od roku 1936),
 • Seria 92 płyt gramofonowych z 4,5 minutowymi przemówieniami biblijnymi (np. Królestwo, Modlitwa, Droga do życia, Trójca, Czyściec, Dlaczego kler sprzeciwia się prawdzie? (1934) oraz Zdemaskowani, Religia a chrystianizm) (1937))[21]
 • "Karty świadectwa" (1933),
 • "Młodzież Jehowy" (wyd. niem. 1933),
 • "Kwestionariusz VDM" (1916)

Zobacz też

Przypisy

 1. www.jw-media.org
 2. Publikacje w 407 językach on-line
 3. Strażnica 1.07.10 str. 24
 4. Główne drukarnie Towarzystwa Strażnica znajdują się w Argentynie, Australii, Birmie, Brazylii, Filipinach, Finlandii, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei Południowej, Meksyku, Niemczech, Nigerii, RPA, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech
 5. Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2008
 6. Wykaz publikacji z ilustracjami (de)
 7. reachouttrust.org
 8. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego str. 607
 9. stopka redakcyjna Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (wyd. ang.)
 10. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy 15 grudnia 1997 r. str. 27
 11. Broszura Świadkowie Jehowy - kim są? W co wierzą? on-line
 12. Czego wymaga od nas Bóg?
 13. Skrót broszury Świadkowie Jehowy w Turcji
 14. "Oto wszystko nowe czynię" on-line
 15. wesja on-line
 16. watchtower.org
 17. Skrót filmu
 18. Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? w (imdb) International Movie Database (en)
 19. Film Noe - człowiek, który chodził z Bogiem w (idmb) International Movie Database (en)
 20. Wykaz Kalendarzy Świadków Jehowy (de)
 21. Lista publikacji - do roku 1995(en)

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Publikacje Świadków Jehowy":

Adwentyzm ...

Zbór ...

David Garrick ...

Kowary ...

Genealogia ...

Pionier (Świadkowie Jehowy) ...

Common law ...

Adolf Hitler ...

1932 ...

Stepan Bandera ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Publikacje Świadków Jehowy":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 12) ...

014. Historiografia starożytnej Grecji (plansza 5) ...

123 Wielka Rewolucja Francuska (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie