Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pułk

Pułk

Znak taktyczny 3 pułku piechoty

Pułkjednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).

Pułk jest oddziałem taktycznym złożonym z dowództwa , sztabu , kwatermistrzostwa , kilku pododdziałów ( batalionów , dywizjonów , kompanii , baterii , eskadr ) określonego dla danego pułku rodzaju wojsk oraz z pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań pułku. Pułk jest jednostką samodzielną pod względem administracyjnym i gospodarczym, posiada też własny sztandar . W zależności od przeznaczenia istnieją pułki piechoty , pułki zmechanizowane , pułki czołgów , pułki powietrzno-desantowe , pułki artylerii , pułki artylerii przeciwlotniczej , pułki artylerii pancernej, pułki artylerii przeciwpancernej , pułki saperów , pułki łączności , pułki lotnicze , pułki samochodowe i wiele innych. Najczęściej pułk stanowi część związku taktycznego ( brygady lub dywizji ), ale może także występować samodzielnie.

Spis treści

Pułki w Polsce

Struktura wojskowa

Pułk składa się z pododdziałów i z zasady wchodzi w skład związku taktycznego: brygady lub dywizji . Pułk piechoty składa się z reguły z 3 batalionów , a pułk artylerii – z 3 dywizjonów .

Pułk był podstawową jednostką organizacyjną w armii II RP , gdzie pułki ułanów , strzelców konnych, szwoleżerów wraz z dywizjonami artylerii konnej tworzyły brygady kawalerii a pułki piechoty dywizje piechoty.

W państwach Układu Warszawskiego w tym w Ludowym Wojsku Polskim pułk był również podstawową jednostką organizacyjną. Pułki czołgów stanowiły trzon dywizji pancernych, a pułki zmechanizowane dywizji zmechanizowanych. Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego Wojsko Polskie przeszło ze struktury pułkowej na strukturę brygadową. Obecnie pułki występują jedynie jako jednostki rodzajów wojsk (łączności i dowodzenia, obrony przeciwchemicznej, obrony przeciwlotniczej, artylerii itp.)

Nazwa

Jak podaje Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksandra Brücknera , nazwa „pułk” to pochodząca z dawnego pełk, ocalałego w nazwach osobowych (Światopełk, Jaropełk etc.); prasłowiańska nazwa oddziału wojska. Natomiast według Mariana Maciejewskiego słowo „pułk” jest pochodzenia tureckiego i wywodzi się od słowa „boluk”, co znaczy „część”, „dział”, „oddział”, które to słowo po spolszczeniu brzmiało „pułk”.

Historia

W Polsce pierwsze pułki powstały w okresie panowania Stefana Batorego . Po zakończeniu wyprawy na Połock w 1579 roku z rozkazu króla całą jazdę podzielono na 3 pułki o różnej liczbie chorągwi i o różnym stanie liczebnym. W XVI i XVII wieku pułk liczył średnio 4-10 chorągwi.

Przed bitwą pod Beresteczkiem Jan Kazimierz podzielił armię na 10 pułków – 9 pułków jazdy i jeden mieszany. W skład pułku mieszanego weszła cała piechota, artyleria, dragonia i gwardia .

Początkowo pułki rozróżniano po nazwach dowodzących nimi pułkowników , a później według nazw miast lub prowincji. Dopiero w XVIII wieku pułki otrzymały numery.

Aż do rozbiorów pułkami określano oddziały taktyczne jazdy autoramentu narodowego . Natomiast piechota i dragonia zorganizowana była według wzorów zachodnioeuropejskich w regimenty złożone z 2-3 batalionów. W 1807 roku regimenty wszelkich formacji otrzymały nazwę pułku.

W armii Księstwa Warszawskiego w 1809 roku pułk piechoty dzielił się na trzy bataliony po 6 kompanii każdy. Posiadał ponadto artylerię pułkową w postaci 3 dział. Pułki jazdy natomiast złożone były z 4 szwadronów liczących po 2 kompanie. Pułk artylerii polowej liczył 12 kompanii po 6 dział oraz 1-2 granatniki. Pułki Księstwa Warszawskiego wzorowano na pułkach francuskich.

Pułki występujące obecnie w WP

Pułki na świecie

Pułk jako oddział taktyczny po raz pierwszy pojawił się w XVI wieku w Europie Zachodniej – Niemczech , Francji , Szwajcarii . Był to skutek ilościowego rozwoju wojsk, szczególnie wojsk zaciężnych , który wymusił powstanie nowych form organizacyjnych, które uczyniłyby dowodzenie wojskami łatwiejszym. W skład pułku wchodziło od kilku do kilkunastu chorągwi ( rot ). Na Zachodzie pułki nazywano regimentami .

W Rosji pułki jako oddziały taktyczne powstały na przełomie XVI i XVII wieku . Składały się z 5-10 rot piechoty i posiadał artylerię pułkową w postaci 2 dział. W krajach, gdzie wojsko podzielone zostało na brygady, odpowiednikiem pułku była półbrygada .

W końcu XVIII wieku i na początku XIX wieku struktura organizacyjna pułków została ujednolicona. Obok pułków piechoty i jazdy powstały także pułki artylerii.

Na początku XIX wieku pułki większości armii europejskich (w tym Francji i Rosji) miały podobną strukturę. Pułk piechoty dzielił się na trzy bataliony po 6 kompanii każdy. Posiadał ponadto artylerię pułkową liczącą kilka dział. Pułki jazdy natomiast złożone były z 4 szwadronów liczących po 2 kompanie. Pułk artylerii polowej liczył 12 kompanii po 6 dział oraz posiadał granatniki .

W pierwszej połowie XIX wieku liczba batalionów w pułkach piechoty wzrosła do czterech. Ponadto utworzono pułki saperów i pontonowe .

Podczas pierwszej wojny światowej struktura organizacyjna pułku w niemal wszystkich armiach europejskich była jednakowa. Pułk piechoty składał się z 3 do 4 batalionów liczących po 4 kompanie. Do tego dochodziły pododdziały rozpoznawcze, łączności, artylerii, saperów, karabinów maszynowych i tyłowe. Pułk jazdy składał się z 4-6 szwadronów.

Do dalszych zmian w organizacji pułku doszło pod koniec pierwszej wojny światowej, w okresie międzywojennym oraz podczas drugiej wojny światowej . W tym okresie powstały nowe rodzaje pułków jak pułki zmechanizowane, pułki czołgów, pułki powietrzno-desantowe, pułki artylerii przeciwpancernej, pułki artylerii przeciwlotniczej, pułki samochodowo-transportowe, pułki lotnicze i inne.

Pułki piechoty i pułki zmechanizowane składały się z 3 batalionów piechoty oraz pododdziałów czołgów, moździerzy , artylerii oraz innych pododdziałów koniecznych dla sprawnego działania pułku. Pułki artylerii składały się z kilku dywizjonów lub baterii artylerii (w większości przypadków jednego typu dział) oraz z pododdziałów dowodzenia, zaopatrzenia i obsługi. Pułki lotnicze złożone były z kilku (najczęściej 3-4) eskadr jednego typu samolotów . Struktura oraz skład pułków łączności, saperów i samochodowo-transportowych zależały od potrzeb wynikających z przeznaczenia tych pułków.

Po drugiej wojnie światowej nastąpiło dalsze udoskonalanie form organizacyjnych pułku zwiększające siłę ognia oraz manewrowość i odporność na uderzenie wroga.

Zobacz też

Bibliografia

  • Wojsko, wojna, broń. Marcin Kamler (red.). Warszawa: PWN, 2001. . 
  • Mała Encyklopedia Wojskowa. Jerzy Bordziłowski (red.). Wyd. I. MON , 1967. 


Inne hasła zawierające informacje o "Pułk":

Insurekcja kościuszkowska Tadeuszu":"Która stojąc na świętej Ostrej Bramy szczycieWidziała, jak Dejow moskiewski jenerał,Wchodząc z Pułkiem kozaków już bramę otwierałI jak jeden mieszczanin, zwany Czarnobacki,Zabił Dejowa i ...

Szczekociny Głowacki . 3 września 1939 pod Szczekocinami zwycięską walkę z wojskami niemieckimi stoczył 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego .W 1942 r. ok. 1500 Żydów z Szczekocin ...

Armia Czerwona ...

Pionier (wojsko) ...

Stanisław Taczak Malborku ) – kapitan piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego , pierwszy głównodowodzący powstaniem wielkopolskim i podPułkownik Armii Wielkopolskiej oraz generał brygady Wojska Polskiego .Spis treści1 Dzieciństwo i młodość2 ...

Szkocja stronie protestanckiej, szkockie gwardie pojawiły się w wielu armiach, także prywatnych. Szkocki Pułk gwardii, złożony z jakobickich emigrantów mieli królowie Francji , szkoccy piechurzy byli ...

Bitwa pod Kłuszynem wymarszu drobne oddziały ścierały się z Rosjanami na pograniczu, pod Wiaźmą stacjonował Pułk Marcina Kazanowskiego , liczący 800 żołnierzy, a w Carewie Zajmiszczu stał Pułk ...

Bitwa pod Mątwami bród oddziały dragonii i rajtarii litewskiej (razem do 400 ludzi) za nimi Pułk jazdy Modrzejowskiego (500 ludzi) i dragonia koronna (2800). W dalszej kolejności ...

Polska Partia Socjalistyczna Obrony Państwa .PPS w sierpniu 1920 organizowała Robotniczy Komitet Obrony Warszawy oraz Robotniczy Pułk Obrony Warszawy. Wielu działaczy PPS wzięło udział w walkach w oddziałach ...

1938 Ignacy Mościcki dekretem rozwiązał funkcjonujące w Polsce loże wolnomularskie . 27 listopada – 24 Pułk Ułanów stoczył walkę z wojskiem czechosłowackim pod miejscowością Ździar . W potyczce ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pułk":

131. Powstanie Straconych Szans (plansza 7) odstąpienia od stolicy. Podczas bitwy wielką odwagą i zaangażowaniem wykazał się 4 Pułk Piechoty Liniowej, zwany również pod nazwą Czwartacy. Generał Józef Chłopicki, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie