Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

przywilej

przywilej, łac. privilegium – prawo (dokument) nadane przez monarchę określonej grupie społecznej (stanowi) obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny). Przywileje najczęściej miały formę zrzeczenia się przez monarchę pewnych swoich kompetencji na rzecz wymienionych adresatów przywileju.


Inne hasła zawierające informacje o "przywilej":

Brno W 1243 r. król czeski Wacław I nadaje miastu prawa miejskie i przywilej miasta królewskiego. Kilkadziesiąt lat później król Przemysł Ottokar II tworzy tu ...

Wittenberga mogło nadać ramy prawne rozwijającemu się rzemiosłu . W 1354 r. Wittenberga otrzymała przywilej targowy . Wkrótce opasano miastem murem obronnym, który powstrzymał atak Husytów w ...

Stanisław Hozjusz 1566 r. po sekularyzacji metropolii ryskiej wystarał się dla diecezji warmińskiej o przywilej egzempcji .Jako prezes stanów pruskich odgrywał znaczącą rolę polityczną. Był zwolennikiem centralistycznej ...

Wojciech Bogusławski latach 1783 – 1785 , 1790 – 1794 i 1799 – 1814 był dyrektorem Teatru Narodowego . W 1783 uzyskał przywilej na teatr polski w Poznaniu. W sierpniu 1784 zorganizował występy teatralne ...

Złota wolność szlachecka Złota wolność szlachecka – potoczne określenie swobód, praw i przywilejów, przysługujących szlachcie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów . Nazwa spopularyzowana w 1597 roku.Początek ...

Adam Naruszewicz Bazyli Dzieduszycki . Będąc w latach 1781 – 1786 sekretarzem Rady Nieustającej otrzymał przywilej rozwiązywania zdaniem swoim równości głosów (in resolvento modo paritatis). TwórczośćPisał dzieła ...

Duchowieństwo Polsce w XIII wieku, kiedy arcybiskup Henryk Kietlicz uzyskał od książąt piastowskich przywileje borzykowski ( 1210 ) i wolborski ( 1215 ), nadające immunitety sądowy i podatkowy dobrom ...

1457 ...

Order Orła Białego przyznawanych monarchom słowo rege zmieniano na grege (łac. trzodę). Królowi polskiemu przysługiwał przywilej noszenia insygniów orderowych, którymi był wysadzany szlachetnymi kamieniami krzyż zawieszony na ...

Zakon Kaznodziejski prowincji dominikanów)Na pamiątkę męczeńskiej śmierci 49 dominikanów w Sandomierzu, polscy dominikanie mają przywilej noszenia czerwonych pasów u habitówBenedykt XI, generał zakonu i jeden z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "przywilej":

010c. Rzym (plansza 13) ...

103 Rozwój reformacji w Europie (plansza 6) Rozwój reformacji w Europie W latach 1524-1525 wystąpienia chłopskie, spowodowane zniesieniem przywilejów feudalnych i dziesięcin oraz żądanie sprawiedliwości, objęły zasięgiem prawie całe Niemcy. ...

016d. Polska Piastów (plansza 22) pozyskanie w Polsce zwolenników. Zdecydował się nadać w Koszycach w 1374 r. przywilej, który na stałe obniżył podatek z 12 na 2 grosze z ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie