Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

przyrost naturalny

przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym. Przyrost naturalny różni się od przyrostu rzeczywistego o saldo migracji. Przyrost naturalny obliczymy wzorem: Pn=U-Z. Występujące we wzorze wartości zazwyczaj podawane są jako wartości względne, tzn. przeliczane na 1000 mieszkańców i wtedy określane są jako: stopa albo współczynnik przyrostu naturalnego, rodność i umieralność.

Współczynnik przyrostu naturalnego obliczamy wg wzoru: liczba urodzin minus liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców miejsca, dla którego robimy obliczenia (np. kraj) i mnożymy przez 1000‰ uzyskując wynik w promilach. Mając współczynniki urodzeń i zgonów możemy to samo uzyskać odejmując współczynnik zgonów (czyli liczbą zgonów na 1000 mieszkańców) od współczynnika urodzeń (czyli liczby żywych urodzeń na 1000 mieszkańców). Wzór:gdzie:

Sp - stopa przyrostu naturalnego
U - liczba urodzeń
Z - liczba zgonów
N - ogólna liczba ludności

Uważa się często, iż wielkość przyrostu naturalnego zależy od stopnia rozwoju gospodarczego, tzn. im wyższy poziom rozwoju państwa, tym niższy przyrost naturalny. Jakkolwiek często występuje podobna tendencja, to jednak trudno traktować to jako zasadę, gdyż istnieje od niej wiele wyjątków - niektóre relatywnie ubogie kraje byłego obozu socjalistycznego (m.in. Białoruś, Rosja, Ukraina itd., w tym i Polska), mają niższy wskaźnik przyrostu naturalnego niż bogatsze państwa Europy Zachodniej; z kolei zamożne kraje arabskie naftowe znad Zatoki Perskiej mają wysoki przyrost naturalny.

W krajach słabo rozwiniętych, należących do tzw. Trzeciego Świata, często mamy do czynienia z tak wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego (> 20‰), iż mówi się o tzw. eksplozji demograficznej; niekiedy sytuacja taka występuje też w krajach bogatych (np. Arabia Saudyjska) Przyrost naturalny w Polsce, w roku 2007 wyniósł 10,7 tys.[1]


Inne hasła zawierające informacje o "przyrost naturalny":

Nadciśnienie tętnicze ...

Brno typowy wiatr: północno-zachodnim. DemografiaDane z 31 grudnia 2005 :OpisOgółemKobietyMężczyźnipopulacja366 757192 47152,47%174 28647,53%średni wiek41,543,339,7gęstość zaludnienia: 1606,78 mieszk./km² (2003)przyrost naturalny: - 0,3‰ ZatrudnienieMieszkańcy ze stałym zatrudnieniem165 680Średnia pensja miesięczna18 244 koron bruttoBezrobotni19 773Stopa ...

Świadomość społeczna niskiego przyrostu naturalnego znika, jeśli dany naród staje wobec zagrożenia. Obecnie ogromny przyrost naturalny jest obserwowany w Czeczeni i np. w Palestynie. Niedawny boom ...

Staw (akwen) ...

1977 ...

Szczekociny ...

Pstrąg potokowy ...

Herodot ...

Genealogia ...

Ewolucja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "przyrost naturalny":

Potęgi (plansza 2) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 3) ...

Podstawy informatyki - podstawowe pojęcia, systemy liczbowe - część II (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie