Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego - akt wyboru , w drodze głosowania, przez obywateli 27 państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego ( eurodeputowanych ).

Zasady ordynacji wyborczej w Polsce

Przebieg wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza . Podobnie jak w wyborach do Sejmu , zastosowanie ma ordynacja proporcjonalna :

W odróżnieniu od wyborów do Sejmu, liczba posłów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych nie jest a priori ustalona – zależy od rozkładu głosów.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d'Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne okręgi wyborcze w następujący sposób:

  • Liczbę głosów uzyskanych przez dany komitet wyborczy w danym okręgu wyborczym mnoży się przez liczbę uzyskanych w kraju mandatów. Tak uzyskany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów uzyskanych przez komitet w skali kraju. Liczba całkowita ilorazu (liczba przed przecinkiem) równa jest liczbie mandatów jaką komitet uzyskał w danym okręgu (art. 129 ust. 2 Ordynacji wyborczej do PE).
Przykład
W okręgu Katowice Platforma Obywatelska uzyskała 274 985 głosów. Liczba mandatów przypadająca PO w kraju to 15. Liczba głosów na PO w skali kraju wynosi 1 467 775.
274 985 x 15 = 4 124 775
4 124 775 : 1 467 775 = 2,8102...
Liczba przed przecinkiem - 2, to liczba mandatów jaką (na tym etapie procedury) uzyskała PO w okręgu Katowice.
  • Jeżeli po zastosowaniu powyższej procedury rozdzielono mniej mandatów niż przypada na dany komitet, pozostałe mandaty rozdziela się pomiędzy okręgi w kolejności największej ułamkowej części (na prawo od przecinka) ilorazów wyliczonych według zasady z punktu poprzedniego (art. 129 ust. 3 Ordynacji wyborczej do PE). Część na lewo od przecinka nie ma tu żadnego znaczenia.
Przykład
Po zastosowaniu procedury z art. 129 ust. 2 Ordynacji wyborczej Platformie Obywatelskiej pozostało do rozdzielenia 8 mandatów. Rozdzielono je więc pomiędzy okręgi: Gorzów Wielkopolski (iloraz: 0,9898...), Olsztyn (0,9719...), Łódź (0,9333...), Katowice (2,8102...), Bydgoszcz (0,7173...), Kraków (1,6585...), Wrocław (1,6511...), Lublin (0,5622...).

Mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście okręgowej otrzymali największą liczbę głosów.

Frekwencja

Rok wyborówRazem DE AT FR BE IT LU NL UK IE DK EL ES PT SE FI CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK
1979 63,0%65,7%-60,7%91,4%84,9%88,9%57,8%32,2%63,6%47,8 %---------------
1984 61,0%56,8%-56,7%92,2%83,4%88,8%50,6%32,6%47,6%52,4 %77,2%68,9% (1987)72,4% (1987)------------
1989 58,5%62,3%-48,7%90,7%81,5%87,4%47,2%36,2%68,3%46,2%79,9%54,6%51,2%------------
1994 56,8%60,0%67,7% (1996)52,7%90,7%74,8%88,5%35,6%36,4%44,0%52,9%71,2%59,1%35,5%41,6% (1995)60,3% (1996)----------
1999 49,8%45,2%49,4%46,8%91,0%70,8%87,3%30,0%24,0%50,2%50,5%75,3%63,0%40,0%38,8%31,4%----------
2004 45,5%43,0%41,8%43,14%90,81%73,1%90%39,1%38,9%59,7%47,85%62,78%45,94%38,74%37,2%41,1%27,9%26,89%71,19%41,23%48,2%38,47%82,37%20,42%28,34%16,66%

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wybory do Parlamentu Europejskiego":

Biskup ...

Grenoble ...

Vytautas Landsbergis ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Antanas Smetona ...

Mer (urzędnik) ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Nowa Anglia ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wybory do Parlamentu Europejskiego":

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 12) ...

228 Polska w okresie utrwalania się rządów komunistycznych (plansza 8) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie