Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek
insufficientia renum, uraemia
ICD-10 N17
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek
N17.1Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek
N17.2Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej
N17.8Inna ostra niewydolność nerek
N17.9Ostra niewydolność nerek, nieokreślona
Przewlekła niewydolność nerek
ICD-10 N18
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek
N18.8Inna przewlekła niewydolność nerek
N18.9Przewlekła niewydolność nerek, nie określona
Nieokreślona niewydolność nerek
ICD-10 N19
DiseasesDB 26060
MeSH D017095

Niewydolność nerek – stan upośledzenia nerek ponad możliwości fizjologiczne ich kompensacji . Wyróżnia się stan przewlekły i ostry.

Spis treści

Ostra niewydolność (ONN)

ONN lub ARF (ang. Acute Renal Failure) jest potencjalnie odwracalnym stanem nagłego pogorszenia czynności wydalniczej nerek.

Typy ONN

Wyróżnia się następujące typy ONN:

 • przednerkową (niedostateczne ukrwienie nerek)
 • nerkową (choroby nerek)
 • zapalną
 • niezapalną
 • pozanerkową (niedrożność dróg nerkowych)

Patomechanizm ONN

W pojedynczych nefronach spada filtracja, jednakże nie dochodzi do redukcji ich liczby.

Nerka próbuje utrzymać odpowiedni stan płynów ustrojowych poprzez dwie drogi:

 1. wzrost transportu kanalikowego (poprzez aldosteron czy wazopresynę )
 2. wzrost krążenia wewnątrznerkowego krwi (nefrony przyrdzeniowe oszczędzają wodę)

Przy niezachodzącej resorpcji, ale oszczędzając wodę (tylko 2 droga) procesy kompensacyjne prowadzą do oligurii (skąpomoczu) czy też nawet anurii (bezmoczu), co z kolei prowadzi bardzo szybko do azotemii.

Gdy zawiodą obydwa procesy, najpierw u pacjenta z ONN w tym stadium pojawi się poliuria (wielomocz), bez azotemii, a następnie (np. po zatruciu glikolem ) kolejno poliurii, anurii i azotemii.

Cały zespół objawów ONN podzielić można na 4 fazy:

 • faza wstępna (zadziałanie czynnika uszkadzającego)
 • faza skąpomoczu lub bezmoczu (oligurii lub anurii)
 • faza wielomoczu (poliurii)
 • faza reparacji

Przewlekła niewydolność (PNN)

Stan nieodwracalnego uszkodzenia kłębuszków nerkowych , która wymaga leczenia nerkozastępczego dla utrzymania chorego przy życiu. Dla oceny stopnia i zaawansowania przewlekłej niewydolności nerek stosuje się metody oceniające stopień zmniejszenia filtracji kłębuszkowej ( GFRang. glomerular filtration rate).

Najczęstsze przyczyny

Patomechanizm i jego konsekwencje

W PNN następuje stopniowa redukcja liczby czynnych nefronów (w przeciwieństwie do ONN, gdzie następowało jedynie upośledzenie ich funkcji wydalniczej).

W konsekwencji mniejsza liczba czynnych nefronów prowadzi do następujących zaburzeń:

 • zaburzenia gospodarki jonowej:
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, prowadzące do wielomoczu czy nykturii
 • hiperparathormonemia (wyższe stężenie parathormonu ), prowadzące do uszkodzenia kości, serca, OUN
 • upośledzenie funkcji wydalniczych i wewnątrzwydzielniczych(m.in. nie wydziela EPO, co w konsekwencji może dać erytropenię)

Stadia PNN

Wyróżnia się cztery stadia PNN:

 • okres utajonej PNN
zniszczenie miąższu nie przekracza 50% nefronów, zagęszczenie moczu nieznacznie upośledzone
 • okres wyrównanej PNN (azotemii)
wzrost kreatyniny , ale nie więcej niż 6 mg%, brak objawów mocznicy
 • okres niewyrównanej PNN
zniszczenie miąższu ponad 75% nefronów, objawy mocznicy
 • okres schyłkowej PNN
GFR <15 ml/min, wzrost kreatyniny powyżej 10 mg% (konieczna dializa ), ok. 90% nefronów zniszczonych

Leczenie

Jako leczenie nerkozastępcze stosowana jest hemodializa , dializa otrzewnowa oraz transplantacja nerki .

Bibliografia

 • Piotr Thor: Podstawy patofizjologii człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. . 

Przeczytaj !


Inne hasła zawierające informacje o "Niewydolność nerek":

Nadciśnienie tętnicze wcześnie prowadzi do owych powikłań. PowikłaniaPowikłaniem przede wszystkim jest uszkodzenie nerek (przewlekła Niewydolność nerek , aż do konieczności dializy), układu krążenia ( niewydolność mięśnia sercowego , zawał ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Ciałko nerkowe ...

Krwioplucie ...

Objętość oddechowa ...

Hemodializa ...

Oliver Cromwell ...

Dopamina ...

Kwashiorkor ...

Oskoła ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Niewydolność nerek":

014. Mięczaki - silnie wyspecjalizowane bezkręgowce (plansza 16) ...

Układ moczowy (plansza 14) ...

027a. Ssaki – sukces złożoności (plansza 27) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie