Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – termin odnoszący się do Unii Europejskiej jako obszaru poszanowania praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych państw członkowskich. Dla zapewnienia obywatelom istnienia tej przestrzeni Unia działa w zakresie polityki wewnętrznej poprzez:

  • swobodny przepływ osób i brak kontroli osób na granicach wewnętrznych
  • wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych
  • walkę z przestępczością, rasizmem i ksenofobię poprzez koordynację i współpracę organów policyjnych (m.in. w ramach Europolu ) i sądowych (m.in. w ramach Eurojustu ) oraz innych właściwych organów, a także za pomocą wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i, w miarę potrzeby, zbliżanie przepisów karnych
  • ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności przez wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Do zapewnienia obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zobowiązuje Unię art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej . Szczegółowe regulacje zawiera Tytuł V części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej .

Przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego przestrzeń realizowana była w ramach III i częściowo I filaru .

Spis treści

Rola instytucji unijnych i krajowych w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Rada Europejska określa strategiczne wytyczne dotyczące planowania działań legislacyjnych i operacyjnych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Parlamenty narodowe państw członkowskich czuwają nad zachowaniem zgodności działań podejmowanych w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości z zasadą pomocniczości . Sprawują też (wraz z Parlamentem Europejskim ) polityczną kontrolę nad działaniami podejmowanymi w tym zakresie.

Rada Unii Europejskiej przyjmuje środki prawne służące współpracy administracyjnej pomiędzy służbami państw członkowskich, oraz pomiędzy nimi a Komisją Europejską . Czyni to na wniosek Komisji Europejskiej po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego. Może również, wraz z Parlamentem Europejskim, zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, uchwalać rozporządzenia dotyczące przepływów pieniężnych w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu. W jej ramach ustanawia się stały komitet zapewniający współpracę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rządy państw członkowskich (w liczbie co najmniej 1/4 liczby państw członkowskich) mają, obok Komisji Europejskiej, inicjatywę ustawodawczą w zakresie aktów prawnych dotyczących współpracy policyjnej i współpracy sądowej w sprawach karnych.

Realizowane programy

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości":

Podróżnik ...

Oddychanie komórkowe ...

Brno ...

Kościół św. Michała Archanioła w Kownie ...

Romas Kalanta ...

Kwas fosforowy ...

Antanas Smetona ...

Wittenberga ...

Mer (urzędnik) ...

1884 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości":

09 Wymijanie (plansza 6) ...

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 9) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 14) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie