Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

przedsiębiorczość

przedsiębiorczość - cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

1. proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:

 • kreatywność i innowacja
 • umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji
 • ryzyko (niepewność)
2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:
 • dynamizmem, aktywnością
 • skłonnością do podejmowania ryzyka
 • umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
 • postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
 • innowacyjnością i motoryką
Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:
 • ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
 • innowacyjność - wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.
Na przestrzeni lat, teorie przedsiębiorczości ulegały zmianie. Tak naprawdę każdy uczony miał inną, swoją własną teorię.
 • Kinght (1921)- za przedsiębiorczość uważa korzyść z obcowania/znoszenia niepewności i ryzyka
 • Schumpeter (1934) - przeprowadzanie nowych kombinacji w organizacji firmy ( nowe produkty, nowy serwis, nowe źródła surowców, nowe metody produkcji, nowe rynki, nowe struktury organizacji)
 • Hostelitz (1952) - koordynacja produktywnych źródeł...wprowadzenie innowacji oraz zaświadczenie kapitału
 • Cole (1959) - celowe działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków
 • McClelland (1961) - umiarkowane podejmowanie ryzyka
 • Casson (1961) - zdolności do podejmowanie decyzji i ocen dotyczących koordynacji rzadkich zasobów
 • Gartnet (1985) - umiejętność tworzenia nowych organizacji
 • Stevenson, Roberts i Grousbeck (1989) - poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby
 • Hart, Stevenson, Dail (1995) - poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby, jednakże ograniczone przez wcześniejsze decyzje właścicieli

Ostatnio coraz częściej mówi się o przedsiębiorczości międzynarodowej.


Inne hasła zawierające informacje o "przedsiębiorczość":

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" PZPR robotników, nazywanych przez partię dla celów propagandowych "przewodnią siłą narodu", obywatelska przedsiębiorczość (nazywana "prywatną inicjatywą") była niszczona przez aparat administracyjny, a tzw. "inteligencja ...

Suwałki – czołowy producent konserw mięsnych. Ponadto na terenie Suwałk działają instytucje wspierające przedsiębiorczość: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód sp. z o.o. ...

Żywiec ...

Polityka przemysłowa ...

Korupcja wielkie korporacje, a jednocześnie krzywdzących drobne przedsiębiorstwa. Politycy promujący w ten sposób przedsiębiorczość, oddają po prostu przysługi korporacjom, które miały duży wkład w ich ...

Komisja Europejska Kallas ( transport , wiceprzewodniczący), Neelie Kroes (agenda cyfrowa, wiceprzewodnicząca), Antonio Tajani ( przemysł i przedsiębiorczość , wiceprzewodniczący), Maroš Šefčovič ( administracja , wiceprzewodniczący), Janez Potočnik ( ochrona środowiska ), Olli Rehn ...

Wzrost gospodarczy w procesie produkcjikapitał rzeczowy (maszyny, fabryki, drogi)kapitał finansowykapitał ludzkiTechnologia (nauka, technika, zarządzanie, przedsiębiorczość)Zależność pomiędzy czynnikami wzrostu gospodarczego przedstawia funkcja produkcji:Q=A f(K,L,R), gdzie:Q – produkcjaK ...

Biznes ...

Gabon opowiada się za rozwojem przez ewolucję a nie rewolucję i popiera wolną przedsiębiorczość jako system najbardziej skuteczny w szybkim wzroście gospodarczym. Zainteresowany stabilnością w ...

Platforma Obywatelska poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw , szczególnie poprzez likwidację biurokratycznych barier ograniczających przedsiębiorczość[54]. Idąc w tym kierunku, w 2009 ograniczyła biurokrację podatkową poprzez przesunięcie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "przedsiębiorczość":

31. Budżet rodziny (plansza 22) ...

136 Przemiany demograficzne, społeczne i gospodarcze na świecie w XIX w. (plansza 10) ...

28. Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego (plansza 23) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie