Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Przemysł mięsny

Przemysł mięsny

Przemysł mięsny obejmuje firmy przetwarzające surowce mięsne, tj. ubój zwierząt rzeźnych, obróbkę ubocznych produktów uboju, rozbiór tusz na elementy i wykrawanie mięsa drobnego oraz produkcję przetworów mięsnych, podrobów i konserw mięsnych, tłuszczów , wyrobów garmażeryjnych, gotowych dań mięsnych, łącznie z porcjowaniem, plasterkowaniem i paczkowaniem. Jest to największa branża przemysłu spożywczego .

Oferta rynkowa tej branży obejmuje:

 1. produkty do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych i zakładach żywienia zbiorowego ( mięso , słonina , przetwory)
 2. mięso przerobowe do przetwórstwa w innych zakładach
 3. produkty uboczne, wykorzystywanie poza sektorem spożywczym (skóry, kości na mączki i żelatynę , tłuszcze techniczne, rogowizna, szczecina, surowce farmaceutyczne itd.)

W Polsce przemysł mięsny bazuje głównie na krajowych surowcach. Import pokrywa ok. 10% zapotrzebowania. Przemysł ten w Polsce charakteryzuje się:

 1. dużymi wahaniami produkcji, podaży i cen
 2. rozdrobnieniem podaży , gdyż 60% pogłowia znajduje się w gospodarstwach posiadających nie więcej niż 50 sztuk
 3. niską jakością i niestabilnością cech jakościowych surowca rzeźnego (mała i zmienna mięsność tusz, zróżnicowanie rozmiarów tusz)

Udział tego sektora w wartości ogólnej sprzedaży przemysłu spożywczego w Polsce wynosi około 20%, a w produkcie krajowym brutto ok. 12%. Zatrudnienie w całym przetwórstwie mięsnym wynosi ponad ok. 80 tys. osób. Przemysł mięsny jest sektorem znaczącym w gospodarce narodowej. Przemysł mięsny zorientowany jest na rynek krajowy (90% całej sprzedaży). Przeciętne spożycie mięsa i jego przetworów wynosi rocznie 65-73 kg na osobę. Krajowy rynek mięsa charakteryzuje:

 • duży udział wieprzowiny (spożycie 40 kg na osobę, tj. 2/3 spożycia mięsa)
 • słaba i malejąca rola wołowiny (spożycie spadło do poziomu 9 kg)
 • rosnące spożycie drobiu (obecnie 11 kg)
 • duży udział wędlin (około 25 kg) oraz bardzo mały udział konserw
 • brak zainteresowania ze strony rynku krajowego koniną i baraniną .

Jednostki gospodarcze prowadzące ubój i produkcję przetworów można podzielić na dwie grupy:

 1. około 500 firm przemysłowych i przemysłowo-handlowych zatrudniających ponad 6 osób, w tym 225 zatrudniających ponad 50 osób
 2. ponad 7000 lokalnych ubojni i przetwórni mięsa

Świadczy to o dużym rozdrobnieniu tej branży w wyniku procesów dekoncentracji po 1990 r. Obecnie powraca się do koncentracji przetwórstwa mięsnego. Rozwijają się głównie duże i największe firmy.


Inne hasła zawierające informacje o "Przemysł mięsny":

Linz ...

Tampere ...

Sztuka ...

Brno ...

Włosi ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Maine ...

1225 ...

Przemysł chemiczny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Przemysł mięsny":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 10) ...

206 Kultura, nauka i sztuka okresu międzywojennego (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie