Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Prorocy mniejsi

Prorocy mniejsi

Prorocy mniejsi - dwanaście ksiąg biblijnych wchodzących w skład Starego Testamentu . Każda z ksiąg nosi nazwisko proroka, któremu jest ona przypisana. W Biblii Hebrajskiej poszczególni prorocy mniejsi tworzą jedną księgę. W źródłach żydowskich księga ta nazywana jest także aramejskim zwrotem Trei Asar ("dwanaście").

Poszczególne proroctwa w Biblii Hebrajskiej i w Bibliach zachodnich kościołów chrześcijańskich umieszcza się tradycyjnie w następującej kolejności:

W Septuagincie , która jest używana przez kościoły wschodnie, księgi te umieszcza się w następującej kolejności: Ozeasza, Amosa, Micheasza, Joela, Abdiasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza oraz Malachiasza. Oprócz tego w Septuagincie Proroków Mniejszych umieszcza się przed Prorokami Większymi, a nie odwrotnie jak to ma miejsce w Biblii Hebrajskiej.

Zwrot "mniejszy" odnosi się do długości ksiąg Proroków Mniejszych, które to są krótkie w porównaniu z innymi księgami biblijnymi, nie ma natomiast na celu pomniejszanie istotności ich treści. Określenie takie wywodzi się z Wulgaty , gdzie księgi te noszą nazwę Prophetae Minores.


Inne hasła zawierające informacje o "Prorocy mniejsi":

Nowa Anglia ...

Santiago de Compostela ...

Erich Fromm ...

Allah ...

Stary Testament Baruch33.   Księga Ezechiela (Ez) – Prophetia Ezechielis34.   Księga Daniela (Dn) – Prophetia DanielisProrocy mniejsi35.   Księga Ozeasza (Oz) – Prophetia Osee36.   Księga Joela (Jl) – ...

Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii ...

Satyrowie ...

Monogamia ...

Kabała ...

Królestwo Izraela (państwo północne) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Prorocy mniejsi":

006 Religie Dalekiego i Bliskiego wschodu (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie