Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

prokurator

prokurator - funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

W II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej istniały trzy stopnie służbowe w prokuraturze:

 • prokurato
 • wiceprokurator
 • podprokurator

Obecnie w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, prokuraturę stanowią:

 • Prokurator Generalny
 • prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje z urzędu Minister Sprawiedliwości.

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych.

Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. a także prokuratorzy Biura Lustracyjnego i oddziałowych Biur Lustracyjnych

Powołanie

Prokuratorem może być powołany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora
 • ukończył 26 lat
 • złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski
 • pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ponadto na prokuratora w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury może być powołany tylko oficer zawodowy lub oficer służby okresowej.

Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator Generalny, a prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury - Prokurator Generalny na wniosek Ministra Obrony Narodowej

Prokuratorów Głównej Komisji oraz oddziałowych komisji powołuje Prokurator Generalny na wniosek Prezesa IPN.


Inne hasła zawierające informacje o "prokurator":

1908 110 m ppł. ustanawiając nowy rekord świata wynikiem 15,0 s. 26 lipca – prokurator generalny w USA Charles Joseph Bonaparte , wydał polecenie utworzenia biura dochodzeniowego, ...

Zdzisław Sochacki pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie jako wychowawca kleryków, a także prokurator i prefekt.W styczniu 2007 roku objął stanowisko proboszcza Parafii Archikatedralnej na ...

1925 ...

Amnestia ...

Skarga kasacyjna (postępowanie cywilne) ...

Skarga kasacyjna (postępowanie sądowoadministracyjne) legitymowaną. Na mocy art. 173 § 2 skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich .To, kogo nazywamy stroną w postępowaniu sądowoadministracyjnym, określa ...

Linia sukcesji prezydenckiej (USA) ...

Jerzy Jochimek zabijano, bo przecież istniała możliwość wyciśnięcia z nich jeszcze jakichś wiadomości. Wreszcie prokurator oznajmił, że śledztwo zostało zakończone, bo właściwie przyznałem się do tego, ...

Druga repatriacja 1955-1959 też nadzwyczajny pełnomocnik rządu do spraw repatriacji Stanisław Kalinowski, który jako stalinowski prokurator sam przyczyniał się wcześniej do wywożenia ludzi na wschód. Pomimo trudności ...

14 Dywizja Grenadierów SS (1 ukraińska) policyjnej z Poznania przysłana do Warszawy ..." str. 603.↑ W OKŚZpNP Kraków, prokurator Robert Parys, prowadzona była sprawa dot. zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "prokurator":

33. Postępowanie administracyjne (plansza 18) ...

32. Postępowanie karne, cywilne (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie