Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

proces

proces - to uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Nośnikiem każdego procesu jest zawsze w efekcie jakiś system fizyczny. Każdy kolejny stan/zmiana systemu spowodowana jest przez stan/zmianę poprzednią albo przez oddziaływanie zewnętrzne na system. Z punktu widzenia najbardziej ogólnego, tzn. systemowego, rozróżniamy procesy ciągłe i dyskretne.

Procesy ciągłe to takie gdzie na dowolnym skończonym odcinku czasu możemy wyróżnić nieskończoną liczbę zmian a różnice między nimi są dowolnie małe. Takie procesy opisują wiele podstawowych zjawisk fizycznych.

Procesy dyskretne to takie w których możemy wyróżnić skończoną liczbę zdarzeń/stanów.

Wyróżniamy też procesy naturalne i sztuczne.

Procesami naturalnymi zajmują się nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

Procesami sztucznymi zajmuje się inżynieria i nauki społeczne.Jeśli system zmienia swoje własności nazywamy go dynamicznym i jest on nośnikiem procesów. Z kolei, proces jest nośnikiem funkcji systemu. W tym sensie, ten sam proces może być nośnikiem wielu funkcji i ta sama funkcja może być własnością różnych procesów (wg systemowej meta-teorii TOGA), Adam Maria Gadomski, 1986).


Inne hasła zawierające informacje o "proces":

Biegun północny zaburzona i odnawia się w kierunku przeciwnym. Nie wiadomo, co powoduje ten proces.Jedynym znanym obiektem w Układzie Słonecznym , który nie posiada bieguna północnego jest ...

Oddychanie komórkowe Schemat oddychania komórkowego podczas utleniania glukozyOddychanie komórkowe – jest wielostopniowym biochemicznym procesem utleniania związków organicznych związanym z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie . Oddychanie przebiega ...

1972 Plenum KC PZPR była reorganizacja władz terenowych. 8 października – wyrok skazujący w procesie braci Kowalczyków oskarżonych o to, że "w okresie od 1968  r. do ...

Kwas fosforowy zawsze "odtworzyć" dodając do niego odpowiednią ilość wody i lekko podgrzewając, choć proces ten bywa dość czasochłonny. W wyniku ogrzewania kwasu fosforowego powyżej 300 °C ...

Franciszek Clet ...

Jan Chen Xianheng ...

Stanisław Hozjusz Maryi Panny na Zatybrzu.Niedługo po śmierci rozpoczęto starania o jego beatyfikację. Formalny proces został wszczęty w 1923 r. przez diecezję chełmińską, a następnie w ...

Rekatolicyzacja zadań Kościoła katolickiego w związku z rekatolicyzacją była ogromna. Ze szczególnym nasileniem proces rekatolicyzacji prowadzony był w Austrii , na Węgrzech i Śląsku , a przede ...

Świadomość społeczna fenomenem, który pojawia się jedynie na bazie złożonych układów nerwowych . Ów neurofizjologiczny proces wymaga istnienie złożonej struktury mózgu i specyficznych obwodów neuronalnych oraz funkcjonowania ...

Zawał mięśnia sercowego oraz gałęzi okalającej, a za pomocą prawego cewnika prawą tętnice wieńcową. Cały proces wprowadzania cewnika monitorowany jest na monitorze RTG. Następnie do tętnic poprzez ...


Inne lekcje zawierające informacje o "proces":

010. Dzieje Ziemi (plansza 3) mld - 570 mln lat temu, dlatego też bardzo trudno jest zrekonstruować procesy, jakie wówczas zachodziły. Wiadomo, że po utworzeniu się Ziemi, na jej ...

Trawienie i wchłanianie substancji odżywczych (plansza 16) ...

036. Przejawy działalności człowieka w środowisku i jej skutki (plansza 4) trwające długo okresowo dopiero po jakimś czasie spowodują zmiany np. w szybkości procesów wietrzenia i denudacji (erozji). Dlatego często zmiany, które zachodzą są mało ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie