Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gospodarka Węgier

Gospodarka Węgier

Gospodarka Węgier
Informacje ogólne
Waluta Forint
Bank centralny Narodowy Bank Węgier
Rok podatkowy kalendarzowy
Organizacje handlowe UE , OECD , WTO
Podstawowe dane statystyczne
PKB (nominalny)
PKB ( ważony PSN )205,7 mld USD
PKB (PSN) per capita 19 800
Wzrost PKB1,5 %
Struktura PKB rolnictwo 3,2%, przemysł 31,9 %, usługi 65 %
Inflacja 6,1 %
Wymiana handlowa
Eksport
Główni partnerzy Niemcy 28,1%, Włochy 5,6%, Francja 4,7%, Austria 4,6%, Rumunia 4,5%, Wielka Brytania 4,5%, Słowacja 4,2%, Polska 4,2%
Import
Główni partnerzyNiemcy 26,6%, Chiny 7,8%, Rosja 6,9%, Austria 6,1%, Włochy 4,5%, Francja 4,3%, Holandia 4,3 %
Zatrudnienie
Ludność czynna zawodowo
Struktura zatrudnienia rolnictwo 5%, przemysł 32,4%, usługi 62,6%
Przeciętne wynagrodzenie
Płaca minimalna
Stopa bezrobocia 8 %
Wskaźniki jakości życia
Ludność poniżej progu ubóstwa
Współczynnik Giniego
Wskaźnik Rozwoju Społecznego
Finanse publiczne
Dług publiczny73,8% PKB / 144,2 mld
Przychody budżetowe76,2 mld
Wydatki budżetowe81,5 mld
Pomoc gospodarcza
Główne źródło:
Wszystkie wartości w dolarach amerykańskich , chyba że podano inaczej.

Węgry rynkiem wschodzącym z wolnorynkową gospodarką , która podobnie jak inne państwa byłego bloku wschodniego przeszła w latach 90. transformację z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Węgierska gospodarka zajmuje 50 miejsce na świecie biorąc pod uwagę PKB liczone parytetem siły nabywczej [1]. W 2004 Węgry zostały członkiem UE . Oficjalnym środkiem płatniczym jest forint .

Spis treści

Historia

Po zakończeniu II wojny światowej Węgry znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Przeprowadzono nacjonalizację przemysłu i kolektywizację rolnictwa na wzór radziecki. Gospodarkę węgierską w 1946 dotknęła najwyższa w historii hiperinflacja spowodowana przez kłopoty gospodarcze kraju. W końcu udało się zdusić inflację, a pengő zostało zastąpione przez forinta. Po 1962 faktyczny przywódca państwa János Kádár rozpoczął liberalizację gospodarki. Polegała ona na ograniczeniu restrykcji związanych z handlem zagranicznym i umożliwieniem działalności prywatnej na niewielką skalę. Zmodyfikowany w ten sposób komunizm nazywał się komunizmem gulaszowym . W 1990 Węgry były drugim najzamożniejszym państwem dawnego obozu socjalistycznego [2]. W latach 90. przeprowadzono transformację, jednocześnie nawiązując poważne relacje handlowe z krajami Europy Zachodniej , a przede wszystkim z Niemcami. W wyniku populistycznych działań kolejnych rządów deficyt na Węgrzech wzrósł w 2003 do 9% [3]. Zwalczanie deficytu za pomocą cięć budżetowych poprawiło sytuację kraju, jednak spowodowało poważne spowolnienie gospodarcze i niepokoje społeczne. Przewiduje się, że kryzys finansowy 2007-2009 będzie miał dalece posunięte negatywne skutki dla i tak osłabionej gospodarki węgierskiej. Szacuje się spadek PKB o 6% w 2009 roku [4].

RokWzrost gospodarczy [5][6]
2002 3,3 %
2003 3,2 %
2004 2,9 %
2005 3,9 %
2006 4,1 %
2007 3,9 %
2008 1,3 %
Uprawy słoneczników są ważnym elementem węgierskiego rolnictwa

Rolnictwo

Ze względu na korzystne warunki do upraw, rolnictwo na Węgrzech należy do jednego z wydajniejszych w Europie. Aż 65,4% powierzchni kraju zajmują użytki rolne [7]. Gleby są żyzne, 30% powierzchni Węgier zajmują czarnoziemy znajdujące się głównie na terenach Wielkiej Niziny Węgierskiej [8]. Uprawia się pszenicę (0,7% udziałów w światowych plonach [9]), kukurydzę (1,2% udziału w światowych zbiorach, jeden z głównych producentów kukurydzy w Europie [10]), jęczmień (0,8% udziału w światowych zbiorach [11]), owies (0,7% udziału w światowych zbiorach [12]), żyto (0,7% udziału w światowych zbiorach [13]), buraki cukrowe (1% udziału w świecie [14]), słoneczniki , ziemniaki , winorośla oraz tytoń . Rozwinięte jest sadownictwo i warzywnictwo (m.in pomidory, papryka, cebula, kapusta). Hoduje się bydło , trzodę chlewna i owce . Symbol węgierskiego rolnictwa to papryka , której Węgry są ważnym producentem.

Surowce naturalne

Występują niewielkie, ale zróżnicowane złoża surowców naturalnych. Węgry są zasobne jedynie w boksyty . Większość pozostałych surowców trzeba importować. Eksploatuje się nieliczne złoża rudy żelaza , manganu , ołowiu , cynku , miedzi , uranu i węgla kamiennego , które znajdują się w większości na północy kraju. Surowce energetyczne wydobywa się głównie w południowej części kraju, głównie w okolicach Segedynu . Krajowa produkcja gazu spełnia 19% zapotrzebowania na ten surowiec, a ropy naftowej 20% [15].

Przemysł

Rozwinięty jest przemysł elektromaszynowy i spożywczy . Swoją produkcję przeniosły tu General Motors (zakład w Szentgotthárd ), Ford (zakład w Székesfehérvár ), Suzuki ( Esztergom ), Audi ( Győr ). Przemysł samochodowy zatrudnia w sumie ponad 90 000 pracowników [16]

Węgry są jednym z największych w Europie producentów odbiorników radiowych (3% światowej produkcji [17]) i mają znaczący udział w produkcji lodówek i zamrażarek (1,6% światowej produkcji [18]). Przemysł spożywczy rozlokowany jest po całym kraju, w zależności od upraw i hodowli na danym obszarze, natomiast pozostałe gałęzie skupione są w większych miastach, a przede wszystkim w Budapeszcie. Przemysł chemiczny na Węgrzech przetwarza importowanych surowce, głównie ropę naftową z krajów arabskich i Rosji. Największa rafineria znajduje się w Százhalombatta . Produkuje się nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne, lekarstwa. Hutnictwo stali ma niewielkie znaczenie w gospodarce, ze względu na brak surowców. Produkowane jest aluminium . Jego huty położone są w pobliżu miejsc wydobycia boksytów.

Energetyka

W 2007 Węgry wyprodukowały 37,66 mld kWh [15]. Krajowa energetyka nie spełnia w pełni zapotrzebowania na energię elektryczną, którą trzeba importować z innych państw. 40% wyprodukowanej energii dostarcza Elektrownia jądrowa Paks, 4,5% produkuje się ze źródeł odnawialnych [19](głównie elektrownie wodne i geotermalne ), a resztę w elektrowniach cieplnych opalanych węglem, ropą naftową i gazem ziemnym[20]. Planuje się rozbudowę elektrowni jądrowej w Paksie [21] .

Turystyka

Kraj cieszy się dużą popularnością wśród turystów (zwłaszcza z Niemiec, Austrii, Polski i Czech). W 2005 odnotowano 10 mln przyjazdów, a wpływy z turystyki wyniosły 4,279 mld $ [22]. Główną atrakcją turystyczną jest Budapeszt , Balaton oraz liczne kąpieliska termalne rozsiane po całych Węgrzech (m.in Balatonfüred , Debreczyn , Eger , Esztergom , Siófok , Sopron ).

Handel

Węgry po latach deficytu w handlu zagranicznym w 2008 osiągnęły nadwyżkę. Eksport wyniósł 109,3 mld $, a import 107,5 mld $ [15]. Najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy, która mają prawie 30% udziału w obrotach handlowych. Oprócz Niemiec produkty Made in Hungary importują większe państwa europejskie (Włochy, Francja, Polska, Wielka Brytania) oraz sąsiedzi (Rumunia, Słowacja, Austria). Eksportuje się głównie produkty przemysłu elektromaszynowego oraz żywność i płody rolne. Importowane są produkty przetworzone (z krajów Europy), surowce (z Rosji) i tanie towary z Chin . Polska ma dodatni bilans handlowy z Węgrami. Węgierski eksport do Polski wyniósł w 2007 2 536 374 000 € (2,5 mld €), a import z Polski 2 959 981 000 € (prawie 3 mld €) [23].

Transport

Autostrady na Węgrzech

Zarówno sieć kolejowa jak i drogowa zbiega się w Budapeszcie, z którym połączone są większe miasta. W planach jest ambitna sieć autostrad, która ma być porównywalna do sieci Włoch czy Francji. W Budapeszcie znajduje się największe lotnisko na Węgrzech - Budapeszt - Ferihegy . W 2008 obsłużył prawie 8,5 mln pasażerów. Główne porty rzeczne znajdują się w Budapeszcie , Győr , Dunaújváros oraz w Segedynie [20]. Portami, w których odbywa się przeładunek towarów eksportowanych na Węgry są Triest i Rijeka oraz Gałacz i Braiła w Rumunii [20].

Zobacz też

Przypisy

 1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=Hungary&countryCode=HU&regionCode=eu#HU Lista największych gospodarek świata wg CIA World Factbook
 2. http://www.nationmaster.com/red/graph/eco_gdp_percap-economy-gdp-per-capita&date=1990 Archiwalne dane PKB per capita z 1990
 3. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33182,1298424.html Archiwalny artykuł z Gazety Wyborczej z 2003 roku
 4. http://www.economist.com/countries/hungary/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Data Artykuł Economist.com
 5. http://www.nationmaster.com/graph/eco_gdp_rea_gro_rat-economy-gdp-real-growth-rate&date=2002 Dane NationMaster za 2002 r.
 6. http://www.indexmundi.com/hungary/gdp_real_growth_rate.html Dane indexmundi oparte o CIA World Factbook
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 806. Dane z 2005 r.
 8. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4575692 Wielka Encyklopedia PWN. Warunki naturalne Wegier
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 808. Dane z 2006 r.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 812. Dane z 2006 r.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 810. Dane z 2006 r.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 811. Dane z 2006 r.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 809. Dane z 2006 r.
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 815. Dane z 2006 r.
 15. 15,0 15,1 15,2 CIA - The World Factbook - Hungary
 16. http://www.itdh.com/engine.aspx?page=Itdh_Automotive Dane ITD Hungary
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 848. Dane z 2003 r.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 847. Dane z 2003 r.
 19. http://www.itdh.com/engine.aspx?page=Itdh_Priority_Sectors_Renewable_Energy Dane ITD Hungary
 20. 20,0 20,1 20,2 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4575678 Dane Wielkiej Encyklopedii PWN
 21. http://www.wnp.pl/wiadomosci/77034.html Artykuł w portalu Nowy Przemysł
 22. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej str. 794. Dane z 2005 r.
 23. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3543_PLK_HTML.htm Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego str.53 Dane z 2007 r.


Inne hasła zawierające informacje o "Gospodarka Węgier":

Mieszko II Lambert ...

Brno ...

XVI wiek ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

1408 ...

Szkoci ...

Dezercja ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Nowa Anglia ...

Maria Teresa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gospodarka Węgier":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie