Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

pretor

pretor (łac. praetor – l.mn. praetores) – wyższy urzędnik w antycznym Rzymie mający tzw. władzę mniejszą (imperium minus). W czasie nieobecności konsulów, pretor (później dwóch) przejmował najwyższą władzę w mieście, mogąc nawet zwoływać posiedzenia senatu. Zasadniczym jednak zadaniem pretorów było sądownictwo. Ważnym uprawnieniem pretora było wydawanie edyktów (edykty pretorskie), w których ustalał on sposoby postępowania w sprawach niedostatecznie jasno uregulowanych przez ustawy (leges) czy prawo zwyczajowe. Owe edykty odegrały ważną rolę w rozwoju prawodawstwa i były uwzględniane w późniejszych kodyfikacjach prawa rzymskiego.

Do uprawnień pretora należało ponadto mianowanie prefektów (praefecti), którzy mieli władzę sądowniczą i porządkową w miastach italskich.

Oznakami władzy pretora było przysługujące mu krzesło kurulne i sześciu liktorów niosących fasces.

W okresie wczesnej republiki był tylko jeden pretor określany jako praetor maximus o nie do końca dla nas jasnych kompetencjach. Od 366 lub 367 roku p.n.e. powoływano urząd pretora miejskiego (praetor urbanus) w celu odciążenia konsulów od obowiązków jurysdykcyjnych, którego podstawowym zadaniem była właśnie jurysdykcja cywilna na terenie miasta Rzymu. Pretor ten był wybierany tylko spośród patrycjuszy, a od roku 337 p.n.e. plebejusze uzyskali dostęp do urzędu pretora[1]. Dlatego patrycjusze przeforsowali odebranie władzy sądowniczej konsulowi. Od 242 r. p.n.e. istniał pretor do spraw cudzoziemców (praetor peregrinus) zajmujący się sprawami związanymi z coraz liczniej napływającymi do Rzymu cudzoziemcami. W 227 r. p.n.e., po przyłączeniu Sycylii i Sardynii jako prowincji, powołano do ich zarządzania dodatkowo 2 pretorów. Po reformach Sulli liczba pretorów wzrosła do 8, w czasach Cezara do 16, a za cesarza Klaudiusza do 18.

Nowe urzędy pretorskie, jakie powstawały od czasów Sulli miały z reguły szczególne kompetencje, czyli byli to urzędnicy jurysdykcyjni do konkretnych spraw: praetor de liberalibus causis, praetor fideicommisarius, praetor fiscalis, praetor hastarius, praetor tutelaris, praetor aerarii.

W okresie republiki pretorzy byli wybierani przez komicja centurialne na jeden rok. Po utworzeniu cesarstwa, za pryncypatu, pretorzy utrzymali swe uprawnienia w jurysdykcji cywilnej i karnej, ale już w czasach dominatu nie odgrywali większej roli.


Inne hasła zawierające informacje o "pretor":

Marek Klaudiusz Marcellus cesarza Augusta [9]. W 24 p.n.e. został pontyfikiem [10], uzyskał prawo bycia senatorem wśród ekspretorów oraz ubiegania się o konsulat 10 lat wcześniej, niż zwyczajowo[11]. W ...

Konsular w swojej karierze urząd konsula rzymskiego . Niekiedy do grupy zaliczano również byłych pretorów .Spośród konsularów rekrutowano prokonsulów , którym powierzano zarząd prowincji, co wiązało się zwykle ...

III wiek p.n.e. obywatele rzymscy z powodzeniem biorą w nich udział 227 p.n.e. – powiększenie liczby pretorów do czterech (prowincje rzymskie) 226 p.n.e. – Rzym zawarł traktat z Hasdrubalem ...

IV wiek p.n.e. celu uporządkowania spraw wewnętrznych Grecji , utworzenie Związku Korynckiego plebejusze uzyskali dostęp do stanowiska pretora ( Rzym ) 336 p.n.e. – Aleksander Wielki został władcą Macedonii 335 p.n.e. – Arystoteles ...

Antoninus Pius tylko kilku zmian. Nowym prefektem miasta mianował Gaiusa Bruttiusa Praesensa. Stanowisko prefekta pretorianów zajmował do 157 roku Marek Gavius Maximus. Działania militarne i polityka ...

Imperium (władza) władza całkowita wyższych urzędników w starożytnym Rzymie. Imperium posiadali następujący urzędnicy: konsulowie , pretorzy , cenzorzy . Dzięki imperium mieli oni prawo do liktorów i krzesła kuruckiego . ...

Spartakus gladiatorów. Pierwszy o jej sile miał przekonać się Klaudiusz Glaber, wysłany przez pretora Publiusza Wariniusa. Śmierć poniosło wówczas 3000 żołnierzy rzymskich. Powstanie zostało krwawo ...

Marek Emiliusz Lepidus (konsul 78) 77 p.n.e. ), członek wpływowego rodu rzymskiego Emiliuszy (Aemilii). Kwestor ok. 91 p.n.e; pretor w 81 p.n.e.; propretor na Sycylii w 80 p.n.e., gdzie dopuścił ...

Gnejusz Pompejusz Strabon przeszedł cursus honorum rozpoczynając karierę jako kwestor na Sardynii w 104 p.n.e. , pretorem został w 92 p.n.e. , był potem namiestnikiem Macedonii, w końcu obejmując ...

Gajusz Antoniusz Hybryda Pomimo otaczającej go złej sławy został wybrany trybunem ludowym w 71 r., pretorem w 66 p.n.e. W 63 p.n.e. został wybrany konsulem razem z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pretor":

016. Republika, cesarstwo i przemiany ustrojowe państwa rzymskiego (plansza 4) ...

010a. Rzym (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie