Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

predestynacja

predestynacja (od łac. praedestinare, gr. προοριζειν, "przeznaczyć z góry") - koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga.

Predestynacja w chrześcijaństwie

W chrześcijaństwie predestynacja najpełniej przejawiła się w teologii św. Augustyna, w której oparta jest na trzech zasadach:

  • 1. uprzedniości i darmowości łaski Bożej;
  • 2. nieodpartości bezwzględności jej mocy;
  • 3. przekonaniu o niemocy i zepsuciu człowieka w wyniku grzechu pierworodnego.

Katolicyzm

Nauka katolicka głosi, że predestynacja nie dotyczy pojedynczego człowieka, nie oznacza konkretnego ustalenia jego losu (wiecznego zbawienia lub potępienia), ale dotyczy powszechnego porządku zbawczego Boga, dostępnego dla wszystkich ludzi. Jezus Chrystus oddał swe życie za wszystkich ludzi i zaprasza do wiary w Niego. Wynika to m.in. z tego, że słowa Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy (Mt 26, 28) o przelaniu Jego krwi (czyli śmierci na krzyżu) "za wielu", należy rozumieć w znaczeniu semickim, co oznacza "za wszystkich". Człowiek w sposób wolny może przyjąć propozycję Boga lub ją odrzucić. Ostateczny los poszczególnego człowieka nie jest z góry określony, pojedynczy człowiek nie jest predestynowany; wyrok w tej sprawie zapada dopiero na sądzie ostatecznym.

Protestantyzm

Predestynacja wyłoniła się znowu jako ważny temat w czasie reformacji.

Luteranizm

Luterańską naukę o predestynacji człowieka (ze względu na całkowite zepsucie człowieka Bóg daje zbawienie lub karze potępieniem w sposób równie bezwarunkowy) rozumie się dzisiaj zwykle następująco: Jezus Chrystus przyjął potępienie w zastępstwie wszystkich ludzi. Dzięki dokonanemu przezeń odkupieniu żaden człowiek nie jest przeznaczony na wieczne potępienie.

Kalwinizm

Jan Kalwin ożywił doktrynę podwójnej predestynacji (zasygnalizowanej przez Lutra), ale dopiero jego następcy uczynili ją kamieniem węgielnym systemu kalwińskiego. Posuwając się jeszcze dalej niż sam Kalwin, odrzucili oni wiarę w powszechną zbawczą wolę Boga i twierdzili, że pojednująca śmierć Chrystusa była ofiarą poniesioną tylko za wybranych. Doktryna kalwińska o podwójnej predestynacji, nie zaakceptowana przez arminian, została narzucona na synodzie w Dort (Dordrecht) (1618-1619) i przez Westminster Assembly (1647), które ogłosiło, że przynajmniej po upadku Bóg nie chciał zbawienia wszystkich ludzi i że Chrystus umarł tylko za wybranych.

Karl Barth

W XX wieku Karl Barth starał się przedstawić chrystologiczne ujęcie nauki o predestynacji w ramach swojego rozumienia Boga. Według niego Chrystus jest zarówno Bogiem, który przeznacza człowieka, jak i człowiekiem, który jest przeznaczony; w zjednoczeniu z Chrystusem ludzie mogą odkryć swoje wybranie. W tym, że wszystkich ludzi można uważać za wybranych w Chrystusie, niektórzy krytycy widzą w stanowisku Bartha raczej odzwierciedlenie uniwersalizmu niż predestynacji w klasycznym sensie.

Predestynacja w islamie

Koncepcja predestynacji (kadar) odegrała też ważną rolę w rozwoju muzułmańskiej myśli teologiczno-filozoficznej. Kadar to teologiczny odpowiednik kismetu, czyli w rozumieniu ludowym przeznaczenia, którym kieruje Bóg. Pobożny muzułmanin zawsze się liczy z interwencją Bożą.


Inne hasła zawierające informacje o "predestynacja":

Narodowy socjalizm ...

Łaska ...

Fatalizm "argument lenia ". Typowym przejawem fatalizmu jest tzw. "stoicki spokój". Zobacz też Ananke ; Fatum ; Tyche okazjonalizm predestynacja Kubuś Fatalista i jego pan Fatalista scholastyka stoicyzm ...

Determinizm ...

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce ...

Baptyzm modernistycznego typu protestantyzmu.Baptyści różnią się często między sobą w pewnych kwestiach np.: predestynacja bądź wolna wola , pewność bądź możliwość utracenia zbawienia , stosunek do teorii ...

Jan Kalwin ...

Grzechy powszednie i ciężkie ...

Marynarka Wojenna Imperium Rosyjskiego ...

Hraban Maur ...


Inne lekcje zawierające informacje o "predestynacja":

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 5) ...

103 Rozwój reformacji w Europie (plansza 10) ...

107 Reformacja Europy (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie