Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Prawo rozpadu naturalnego

Prawo rozpadu naturalnego

Zależność masy od czasu dla różnych stałych rozpadu.

Prawo rozpadu naturalnego – to zależność określająca szybkość ubywania pierwotnej masy substancji zbudowanej z jednego rodzaju cząstek , która ulega naturalnemu, spontanicznemu rozpadowi.

Prawo ma zastosowanie w rozpadzie promieniotwórczym ciał, ale w ogólności dotyczy wielu procesów fizycznych.

Prawo to głosi, że jeśli prawdopodobieństwo rozpadu cząstek tworzących substancję jest dla każdej z nich jednakowe i niezależne oraz nie zmienia się w czasie trwania procesu rozpadu, to ubytek masy substancji w niewielkim odcinku czasu można wyrazić wzorem:

dm = -\lambda m dt \,

Po scałkowaniu:

m(t) = m_0 e ^ {-\lambda t}\,

gdzie:

m - masa substancji ulegającej rozpadowi,
λ - stała rozpadu charakterystyczna dla danego izotopu lub substancji,
t - czas,
m0 - masa początkowa substancji w momencie t = 0
m(t) - masa substancji w czasie t.

We wzorze na prawo rozpadu zamiast stałej rozpadu λ używana jest wielkość \tau = \frac 1 \lambda zwana średnim czasem życia.

Czas po którym w stanie początkowym pozostaje połowa masy próbki ( m = \frac 1 2 m_0) nazywa się czasem połowicznego rozpadu (T_{\frac 1 2}).

Co można wyrazić wzorem:

\lambda T_{\frac 1 2} = \ln 2

lub

T_{\frac 1 2} = \frac {\ln 2} \lambda \approx \frac {0,693} {\lambda}

Wzór na ilość pozostającej substancji można wyrazić:

m(t) = m_{0} \left(\frac{1}{2}\right)^\frac{t}{T_{1/2}} =  \frac{m_{0}}{2^\frac{t}{T_{1/2}}} = m_{0}2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}

Masa cząstek, które się rozpadły od początku, czyli czasu t=0, w którym masa była równa m0 to:

m_{0} - m(t) = m_{0} \left(1 - e^{-\lambda t} \right)

Masę cząstek, które się rozpadają w jednostce czasu, a więc szybkość rozpadania się (patrz aktywność promieniotwórcza ), można przedstawić jako:

\frac{dm}{dt} = -\lambda m_{0} e^{-\lambda t} = -\lambda m(t)

W prawie rozpadu naturalnego w miejsce masy można używać inne wielkości mierzące ilość rozpadającego się czynnika, np. liczbę cząstek.

Prawo rozpadu naturalnego ma zastosowanie do cząstek elementarnych , jąder atomowych i substratów reakcji chemicznych , które zachodzą zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu .

Prawo rozpadu naturalnego zastosowane do opisu zachowania izotopów promieniotwórczych znane jest jako prawo rozpadu promieniotwórczego lub prawo przemian promieniotwórczych a samo równanie jako równanie rozpadu promieniotwórczego.

Prawo to jest matematycznie identyczne z prawami opisującymi wiele innych procesów w fizycznych np.:

  • stygnięcie ciała opisuje wówczas zmianę temperatury ( prawo stygnięcia ),
  • rozładowanie kondensatora - ładunek elektryczny q(t) na okładkach kondensatora.


Inne hasła zawierające informacje o "Prawo rozpadu naturalnego":

Biskup ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Linz ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Cena ...

Stanisław Narutowicz ...

Jonas Basanavičius ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Prawo rozpadu naturalnego":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 14) ...

15 Holowanie (plansza 6) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie