Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

botanika

botanika - nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska. Zadaniem botaniki jest gromadzenie wiadomości o świecie roślin i zachodzących w nim zjawiskach na podstawie obserwacji i pomiarów wykonywanych w warunkach naturalnych lub doświadczalnych. Ich konsekwencją jest wykrywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk oraz próby ich przyczynowego wyjaśnienia.
Do botaniki należą działy zajmujące się różnymi aspektami świata roślin:

  1. morfologia, która w szerokim znaczeniu opisuje i porównuje ukształtowanie zewnętrzne i budowę wewnętrzną w różnych stadiach rozwoju roślin. Obejmuje organografię, anatomię, cytologię i embriologię roślin. W znaczeniu węższym zajmuje się tylko zewnętrznym ukształtowaniem ciała rośliny i jej organów
  2. systematyka i taksonomia, które wyróżniają, opisują i nazywają gatunki oraz klasyfikują rośliny według ich pokrewieństwa rodowego. Obejmują też działy specjalne, np. fykologię, naukę o glonach, briologię, naukę o mszakach. Dotychczas poznano kilkaset tys. gatunków roślin żyjących oraz wiele wymarłych, którymi zajmuje się paleobotanika — nauka o roślinach kopalnych;
  3. geobotanika, która bada rozmieszczenie i życie roślin na Ziemi: łączy w sobie florystykę, ekologię roślin, fitogeografię i fitosocjologię
  4. fizjologia i biochemia roślin, które opisują i wyjaśniają czynności życiowe oraz budowę chemiczną roślin
  5. genetyka roślin, która zajmuje się zmiennością i dziedzicznością u roślin

Zadania botaniki są głównie natury poznawczej, jednak jej osiągnięcia znajdują duże zastosowania praktyczne. Liczne związki łączą botanikę z medycyną, leśnictwem, rolnictwem, ogrodnictwem i przemysłem spożywczym. Botanika lekarska i farmakognozja interesują się roślinami jako źródłem surowców leczenia. Hodowla roślin opiera się na osiągnięciach genetyki, uprawa roślin korzysta głównie ze zdobyczy fizjologii roślin, a leśnictwo — z dendrologii, ekologii i fitosocjologii; fitopatologia bada choroby roślin, głównie użytkowych, i sposoby ich leczenia oraz zapobiegania im, opierając się na osiągnięciach fizjologii, biochemii, genetyki, ekologii.


Inne hasła zawierające informacje o "botanika":

Trzcina cukrowa ...

Grzyby ...

Hydrobiologia warunki abiotyczne , jak i biotyczne . Obejmuje kilka dyscyplin podstawowych, takich jak: hydrochemia , hydrobotanika , algologia ), hydrozoologia .W hydrobiologii wyróżnia się: limnologię – obejmującą swym zakresem zainteresowań śródlądowe ...

Sit skucina ...

Murawa bliźniczkowa ...

Jarząb pospolity ...

Wierzba śląska ...

Piętra roślinności ...

Turzyca patagońska ...

Peter Simon Pallas ...


Inne lekcje zawierające informacje o "botanika":

Budowa komórki eukariotycznej - część I (plansza 17) ...

Bakterie - pierwsze organizmy na Ziemi (plansza 21) ...

Wycieczka do Londynu (plansza 28) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie