Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sanhedryn

Sanhedryn

Sanhedryn ( hebr. סנהדרין Sanhedrin, gr. συνέδριον Synedrion), inaczej Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn (hebr. Sanhedrin Ha-Gdola) był w starożytnej Judei , najwyższą żydowską instytucją religijną i sądowniczą, wspomnianą w źródłach po raz pierwszy w 203 roku p.n.e. Sanhedryn zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym i składał się z 71 członków, głównie arystokracji saducejskiej . Od czasu Machabeuszów w skład sanhedrynu wchodzili także faryzeusze . Przewodniczącym (nasim) sanhedrynu był z urzędu arcykapłan .

Powstał prawdopodobnie już w czasach perskich, po raz pierwszy był wzmiankowany w dekrecie Antiocha III , króla Syrii .

Początkowo sanhedryn był organem doradczym przy arcykapłanie lub królu, od przejścia Judei pod administrację rzymską ( 6 rok n.e. ) stał się najwyższym - oprócz arcykapłana - autorytetem religijnym i prawnym w kraju. Prócz Wielkiego Sanhedrynu istniało jeszcze w Judei 5 sanhedrynów okręgowych, oraz liczne sądy gminne. Po upadku Jerozolimy ( 70 rok n.e. ) nazwę Wielkiego Sanhedrynu zachowały do 358 roku kolegia uczonych w Piśmie ( rabinów ) rezydujące kolejno w miejscowościach: Jawne (od 68 r.), Usza, Szafaram, Bet Szearim, Seforis i Tyberiada. Urząd nasiego - przewodniczącego Sanhedrynu i patriarchy Żydów przetrwał do 425 r.

Według tradycji rabinicznej Wieki Sanhedryn istniał nieprzerwanie od czasów Mojżesza do IV w. n.e .

W 2004 r. w Izraelu zainaugurował działalność nowy Sanhedryn, który znajduje się w fazie organizacji i z tego względu nie nosi nazwy Wielkiego Sanhedrynu, lecz nazwę - " Powstający Sanhedryn ". Od 2005 r. jego przewodniczącym jest Rabbi Adin Even-Israel (nazwisko europejskie - Rabbi Adin Steinzaltz).

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Sanhedryn":

Kalendarz żydowski ...

Święty Szczepan ...

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat" ( Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a). Zasady i kryteria Medal i dyplom zostały powołane dekretem Knesetu w ...

Poncjusz Piłat ...

Jakub Sprawiedliwy namiestnika Festusa (ok. 62 n.e.) a przybyciem jego następcy Albinusa arcykapłan Ananos (Annasz) „zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. ...

Józef Kajfasz ...

Mojżesz Majmonides the Second Coming. San Francisco: Ignatius Press, 2003, s. 74. . ↑ Traktat Sanhedryn, rozdz. 10↑ Zob. w przekładzie polskim ↑ Por. Isadore Twersky: Maimonides.  w: ...

Sanhedryn Sanhedryn ( hebr. סנהדרין Sanhedrin, gr. συνέδριον Synedrion), inaczej Wysoka Rada lub Wielki ...

Aleksandra Salome ...

Żydzi mesjanistyczni ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sanhedryn":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie