Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Notariusz

Notariusz

Notariusz (dawniej rejent - od słowa regent czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Po raz pierwszy za pontyfikatu Juliusza I wspomina się o urzędzie primicerius notariorum, czyli starszego notariusza Kościoła.

Spis treści

Wybrane zadania notariusza (czynności notarialne)

Uprawnienia

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym . Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego . Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne . Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego, z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy .

Taksa notarialna i podatki

Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną, opłatę ustalaną rozporządzeniem ministra , która jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe .

Regulacja prawna w Polsce

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie[1]. Ustrój notariatu w Polsce jest podobny do ustroju notariatu w innych krajach prawa łacinskiego, czyli wywodzących swoje prawo cywilne z prawa rzymskiego . Nie należy mylić notariuszy Europy kontynentalnej (ang. "notary of civil law") z notary public funkcjonującymi w krajach anglosaskich (głównie USA , Wielka Brytania i Irlandia ).

Linki zewnętrzne

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Notariusz":

Protonotariusz apostolski ...

Samuel Maciejowski oburzonej łączeniem poważnych urzędów w jednym ręku.Karierę rozpoczynał w 1518 r. jako Notariusz w kancelarii króla Zygmunta I Starego . W 1522 został przez bpa. ...

Skarga kasacyjna (postępowanie sądowoadministracyjne) ...

Rejestrowany związek partnerski ...

Komornik ...

Voltaire ...

Notariusz Notariusz (dawniej rejent - od słowa regent czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę ...

Język prawniczy ...

Jan Kalwin związana z Kościołem. Ojciec Kalwina, Gérard, pracował na dworze biskupim, początkowo jako Notariusz, by awansować w końcu na stanowisko sekretarza biskupa. Młody Kalwin otrzymał ...

Marek Ewangelista ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Notariusz":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie