Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Postacie biblijne

Postacie biblijne

Artykuł zawiera listę najważniejsze postaci biblijnych.

Stary Testament

Nowy Testament

Układ alfabetyczny

A

Aaron , Abaddon , Abagta , Abbijja , Abdeel , Abdiasz , Abdiel , Abed-Nego , Abel , Abiasaf , Abiasz , Abiasz , Abiasz , Abiatar , Abichajil , Abida , Abidan , Abigail , Abigail , Abihu , Abijjam , Abimael , Abimelek (syn Gedeona) , Abinoam , Abiram, Abiszag , Abiszaj , Abitala , Abner , Abraham , Absalom , Achab , Achaszwerosz , Achaz , Achiasz , Achimaas , Achimelek , Achitofel , Adam , Adoniasz , Agabos , Aggeusz , Agryppa , Akan , Akwila , Aleksander, Amasa , Amazjasz , Amel-Marduk , Amnon , Amos , Amram Ananiasz , Andronik , Andrzej , Anna , Annasz , Antypas , Apollos , Arauna, Archelaus , Archip , Aretas, Artakserkses , Arystarch , Asa , Asaf , Asahel , Asena, Aser , Assarhaddon , Atalia

B

Balaam , Balak , Baltazar, Barabasz , Barak , Barnaba , Bartłomiej Apostoł , Bartymeusz , Baruch , Barzillaj , Basza , Batszeba , Belteszassar (zob. Daniel), Benajasz , Ben-Hadad , Beniamin , Berenike , Besaleel , Bildad , Bilha , Booz

C

Cham , Chanameel , Chanani , Chananiasz, Chazael , Chilkiasz , Chofni , Chulda , Chuszaj , Cyrus

D

Dalila , Dan , Daniel , Datan , Dawid , Debora , Demas , Dina , Dionizy , Diotrefes , Doeg , Druzylla

E

Ebedmelek , Efraim , Eglon , Ehud , Ela , Eleazar , Eliab , Eliakim , Eliasz , Eliaszib , Eliezer , Elifaz , Elihu , Elimas Bar-Jezus , Elimelek , Elizeusz , Elkana , Elżbieta , Enoch , Epafras , Epafrodyt , Erast , Estera , Eunice , Eutych , Ewa , Ewil-Merodak (zob. Amel-Marduk), Ewodia , Ezaw , Ezdrasz , Ezechiasz , Ezechiel

F

Feba , Festus , Filemon , Filip

G

Gabriel , Gad , Gajus , Gallio , Gamaliel , Gazela, Gechazi , Gedeon , Gerszon , Geszem , Godoliasz , Gog , Goliat , Gomer

H

Haman , Heli , Henoch (zob. Enoch), Herod Wielki , Herod Antypas , Herod Agryppa I , Herod Agryppa II , Herodiada , Hiob , Hiram

I

Issachar , Iszbaal (Iszboszet), Itamar , Ittaj , Izaak , Izajasz , Izebel , Izrael

J

Jabin, Jael , Jafet , Jair , Jakub , Jan Ewangelista , Jan Chrzciciel , Jedutun, Jefte , Jehu , Jeremiasz , Jeroboam I , Jeroboam II , Jerubbaal , Jesse , Jetro , Jezus , Joab , Joachaz , Joanna , Joasz (król Judy) , Jochanan , Joel , Jojada , Jojakim , Jojakin , Jonasz , Jonatan , Joram , Joszeba , Jotam , Jozafat , Jozjasz , Jozue , arcykapłan Jozue , Józef , Józef z Nazaretu , Juda , Judasz Iskariota , Judi, Juliusz, Junia/Junias

K

Kain , Kajfasz , Kaleb , Kedorlaomer , Kefas , Kehat , Ketura , Klaudiusz Lizjasz , Klemens , Kleofas , Korach , Korneliusz, Kryspus, Kuszan-Riszeataim, Kwiryniusz

L

Laban , Lamech (syn Metuszaela) , Lamech (syn Metuszelacha) , Lea , Lewi , Lidia , Lot

Ł

M

Mabakuk, Madadezer, Magar, Menoch, Mymenajos, Maciej Apostoł , Magog , Malachiasz , Manasses (król Judy) , Manasses (mąż Judyty) , Mannach, Mardocheusz, Marek Ewangelista , Maria z Betanii , Maria z Nazaretu , Mateusz Ewangelista , Melchizedek , Menachem , Merab, Merari , Meribbaal , Merodak-Baladan , Meszak , Metuszelach , Michał , Micheasz , Mikał, Mojżesz

N

Naaman , Nabal , Nabot, Nabuchodonozor , Nachor (syn Seruga) , Nachor (syn Teracha) , Nadab (król izraelski), Nadab (syn Aarona) Nahum , Natan (prorok) , Natan (syn Dawida) , Bartłomiej Apostoł , Nebuzaradan, Neftali , Nehemiasz , Neko , Nikodem , Noe , Noemi

O

Obadiasz , Obed , Obed-Edom, Ochozjasz (król Judy) , Ochozjasz (król Izraela) , Og , Oktawian August , Omri , Onan , Onezyfor , Ornan, Orpa , Otniel , Ozeasz

P

Paszchur, Pekach , Pekachiasz , Piłat , Pinchas , Piotr Apostoł , Potifar , Potifera , Pryscylla ,

R

Rabsak , Rachab , Rachela , Rebeka , Reuel, Rezon, Rispa, Roboam , Ruben , Rut

S

Sadok, Safira , Salmanassar, Salome , Salomon , Samson , Samuel , Sanballat, Sara , Saul , Sedecjasz , Sefora , Sem , Sennacheryb , Sergiusz Paweł, Set , Siba, Sichon, Silla Sisera , Sofar, Sofoniasz , Sostenes , Stefanas, Sylas , Syzyg, Symeon , Syntacha , Szadrak , Szafan, Szallum , Szamgar , Szaweł , Szczepan , Szebna, Szeszbassar, Szimei, Szymon

T

Tabita , Tamar, Teodas, Teofil, Terach , Tiglat-Pileser, Tirhaka, młody Tobiasz , stary Tobiasz , Tomasz , Trofim, Tubal-Kain , Tyberiusz , Tychik , Tymoteusz , Tytus

U

Uriasz , Uzza

W

Waszti

Z

Zabulon , Zachariasz (nowotestamentowy kapłan) , Zachariasz (prorok) , Zebedeusz , Zerach, Zilpa , Zimri , Zorobabel

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Postacie biblijne":

Adwentyzm ...

Nowa Anglia ...

Zbór ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Kornel Ujejski ...

Murawa bliźniczkowa ...

Ajschylos ...

Hagiografia ...

Zemsta (komedia) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Postacie biblijne":

016. Stawonogi – najliczniejszy szczep zwierząt na Ziemi (plansza 22) ...

Teatr grecki (plansza 16) ...

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 4) le height=380 width=770 > Postacie biblijne Wszyscy znają postać króla Dawida, potężnego władcy, autora psalmów. W ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie