Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Porosty

Porosty

Porosty

Systematyka
Królestwo :grzyby
Gromada :porosty

Porosty ( łac. Lichenes) – tradycyjna nazwa licznej grupy grzybów (ponad 20% wszystkich gatunków grzybów ( Fungi ), określanych jako zlichenizowane, tworzących obligatoryjne symbiozy głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami ( Cyanobacteria ) lub eukariotycznymi zielenicami ( Chlorophyta ). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna, przestała istnieć w 1981 roku, w wyniku zmian wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej . Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mikoryzowe), a nie systematycznych.

Nauka zajmująca się porostami to lichenologia .

Spis treści

Występowanie

Porosty są organizmami pionierskimi porastającymi korę drzew, kamienie, gleby najbardziej ubogie, a także bardziej suche zwane też "glebami poligonowymi". Występują niemalże na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych. Najwięcej gleb poligonowych znajduje się w tundrze , a także na pustyniach i stepach . Gleby tundrowe, pustynne i stepowe należą do bardzo ubogich w przyswajalny azot i dlatego porosty, asymilują azot z atmosfery przy pomocy cyjanobakterii znajdujących w zgrubieniach plechy zwanych cefalodiami. Asymilacja azotu przez porosty (a właściwie sinice) zachodzi w zakresie temperatur -5 °C-35 °C[1].

Porosty spotkać można na korze drzew ( epifity ), drewnie ( epiksylity ), glebie (epigeity) oraz na naturalnych i antropogenicznych podłożach skalnych, takich jak skałki , kamienie i głazy narzutowe, beton, tynk, cegły, eternit, dachówki ( epility ). Duża grupa porostów zasiedla różne podłoża, gatunki takie określamy jako ubikwistyczne. Na przykład niektóre chrobotki (chrobotek szydlasty – Cladonia coniocraea, strzępiasty – Cladonia fimbriata) osiedlają się głównie na murszejących pniakach, często jednak występują także na glebie, korze drzew, a nawet pokrytym cienką warstewką gleby podłożu skalnym.

Budowa i czynności życiowe porostów

Budowa

Porosty tworzą plechy , które mogą mieć dwie postacie. Komponenty grzybowe i glon mogą być rozmieszczone równomiernie ( plecha homeomeryczna ) lub komponenty ułożone są warstwowo ( plecha heteromeryczna ). W drugim przypadku wyróżniamy korę górną (grzyb), warstwę glonową i niżej warstwa strzępek grzyba.

Plecha porostów może mieć formy:

 • nitkowatą
 • krzaczkowatą – porozgałęziana i wzniesiona (zwisająca w wypadku porostów nadrzewnych)
 • listkowatą – lekko odstaje od podłoża i przypomina pofałdowany na brzegach liść
 • skorupiastą – płaska i ściśle przylega do podłoża np. skały, muru lub kory drzewa
 • proszkowatą – płaska i przylegająca do podłoża, mniejsza od skorupiastej

Wiek pospolitych u nas porostów nadrzewnych i naziemnych jest określany z reguły na kilka do kilkunastu lat; najbardziej długowieczne z tej grupy żyją 50-100 lat. Naskalne porosty o plechach skorupiastych mogą dożywać od 2-4,5 tysiąca lat (np. wzorzec geograficzny – Rhizocarpon geographicum). Najwolniej rosną porosty o plechach skorupiastych np. wzorzec geograficzny przyrasta rocznie 0,25–0,5 mm, pawężnice (Peltigera) 1-3 cm rocznie.

Symbioza

W symbiozie komponent grzybowy określany jako mikobiont należy w przeważającej części (ok. 98%) do workowców (Ascomycota), rzadziej grzybów podstawkowych (Basidiomycota) lub grzybów niedoskonałych (Deuteromycota). Komponentami autotroficznymi, określanymi mianem fotobiont, są zielenice lub sinice . Najczęściej spotykanym fotobiontem są przedstawiciele rodzajów trebouksja (Trebouxia) i trentepolia (Trentepohlia) – zielenice oraz trzęsidło (Nostoc) – sinica. Wymienione rodzaje występują w plechach ponad 90% gatunków porostów. Inne stosunkowo często tworzące porosty zielenice to Coccomyxa, Chlorella i Cystococcus. Większość porostów współtworzą zielenice, sinice zawiera 8% porostów, np. Peltigera, Collema, Leptogium, Stereocaulon i Lichinia[1]. Związki między tymi organizmami mogą mieć różny charakter, od bardzo swobodnego po bardzo ścisły i jest różnie interpretowany. Niektórzy uważają go za związek mutualistyczny inni jako symbiozę antagonistyczną ( helotyzm , pasożytnictwo , endosaprofityzm , glonopasożytnictwo ). Obok podstawowego, niektóre porosty zawierają także dodatkowy gatunek fotobionta, który umieszczony jest zazwyczaj w określonych partiach plechy – cefalodiach. Na plechach porostów mogą także występować grzyby naporostowe – w formie pasożytów, saprobiontów lub organizmów parasymbiotycznych. Nic więc dziwnego, że plechy porostów porównuje się często do miniaturowych ekosystemów.

Współtworzące porosty sinice mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego , co ma istotne znaczenie w warunkach braku łatwo przyswajalnych jego form. Sinice przekazują grzybom również powstałą w wyniku fotosyntezy glukozę . Zielenice zaś przekazują sacharydy takie jak: erytrytol, tetrytol, rybitol lub sorbitol [1].

Rozmnażanie

Rozmnażanie porostów następuje w wyniku wytwarzania diaspor, które podzielić można na diaspory zlichenizowane oraz diaspory niezlichenizowane. Diaspory zlichenizowane to różnego typu wytwory, np. wyrostki – izydia lub urwistki – soredia (powstające w soraliach), złożone ze strzępek mikobionta i komórek fotobionta, które po oddzieleniu od macierzystej plechy mogą odtworzyć (w sprzyjających warunkach) nowy organizm o identycznych genetycznie cechach. Diaspory niezlichenizowane są wyłącznymi wytworami grzybni mikobionta. Zaliczyć można do nich zarodniki ( mejospory ) – askospory lub bazydiospory , których wytworzenie poprzedzone jest procesem płciowym, typowym dla danej grupy grzybów, powstające w charakterystycznych dla danego rodzaju grzyba owocnikach (np. perytecja – otocznie lub apotecja – miseczki) oraz konidia ( mitospory ), powstające z wyspecjalizowanych strzępek grzybni wegetatywnej, zazwyczaj w różnego typu owocowaniach (np. pyknidiach). Propagacja diaspor odbywa się biernie, za pośrednictwem wiatru, wody lub zwierząt. W przypadku diaspor niezlichenizowanych, utworzenie nowej plechy (lichenizacja) możliwe jest tylko w wyniku bezpośredniego kontaktu rozwijającej się z diaspory grzybni mikobionta z komórkami odpowiedniego fotobionta. Zjawisko to nie odgrywa zapewne głównej roli w procesie rozprzestrzeniania się porostów. Reprodukcja porostów następuje także w wyniku mechanicznej fragmentacji plech (np. u naziemnych chrobotków Cladonia spp.).

Systematyka

chrobotek strzępiasty

Na świecie znanych jest ok. 13,5 tysiąca gatunków porostów, z czego w Polsce występuje ok. 1600. Wiele z nich jest długowieczne. Do najbardziej znanych przedstawicieli należą: chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina), płucnica islandzka (Cetraria islandica). W najnowszych systemach taksonomicznych porosty nie są wydzielane, a należące do nich taksony są włączane do klasyfikacji jako taksony grzybów.

 • Rodzina: plamicowate (Arthoniaceae)
  • Rodzaj plamnica (Arthonia)
   • Gatunek: Plamica promienista (Arthonia radiata)
   • Gatunek: Plamica kasztanowata (Arthonia spadicea)
   • Gatunek: Plamica czerwonawa (Arthonia tumidula, Arthonia cinnabarina)
   • Gatunek: Plamica rozsiana (Arthonia dispersa)
   • Gatunek: Plamiec jasny (Arthothelium rauanum, Arthothelium raunideum)
 • Rodzina: brodaczkowate (Usneaceae)
  • Rodzaj: brodaczka (Usnea)
   • Gatunek: brodaczka kępkowa (Usnea hirata)
   • Gatunek: brodaczka kędzierzawa (Usnea subfloridana, Usnea comosa)
   • Gatunek: brodaczka najdłuższa (Usnea longissima)
   • Gatunek: brodaczka rozpierzchła (Usnea fulvoreagens)
   • Gatunek: brodaczka zwyczajna (Usnea filipendula, Usnea dasypoga)
   • Gatunek: brodaczka nadobna (Usnea florida)
  • Rodzaj: mąkla (Evernia )
   • Gatunek: mąkla tarniowa (Evernia prunastri)
   • Gatunek: mąkla odmienna (Evernia mesomorpha)
   • Gatunek: mąkla rozłożysta (Evernia divaricata)
 • Rodzina: chrobotkowate (Cladoniaceae)
  • Rodzaj: chrobotek (Cladonia)
   • Gatunek: chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferia)
   • Gatunek: chrobotek leśny (Cladonia sylvatica)
   • Gatunek: chrobotek strzępiasty (Cladonia fimbriata)
   • Gatunek: chrobotek kubkowaty (Cladonia pyxidata)
   • Gatunek: chrobotek alpejski (Cladonia stellaris)
   • Gatunek: chrobotek czarniawy (Cladonia stygia)
   • Gatunek: chrobotek palczasty (Cladonia digitata)
   • Gatunek: chrobotek najeżony (Cladonia impexa)
   • Gatunek: chrobotek gwiazdkowaty (Cladonia uncialis)
   • Gatunek: chrobotek łuskowaty (Cladonia subsquamosa)
   • Gatunek: chrobotek wysmukły (Cladonia gracilis)
   • Gatunek: chrobotek rożkowy (Cladonia cornuta)
   • Gatunek: chrobotek rogokształtny (Cladonia cornutoradiata)
   • Gatunek: chrobotek okółkowy (Cladonia verticillata)
   • Gatunek: chrobotek kieliszkowaty (Cladonia chlorephaea)
   • Gatunek: chrobotek rosochaty (Cladonia foliacea)
   • Gatunek: chrobotek koralowy
 • Rodzina: granicznikowate (Stictaceae)
 • Rodzina: tarczownicowate (Parmeliaceae)
  • Rodzaj: tarczownica (Parmelia)
   • Gatunek: tarczownica kielichowata (Parmelia acetabulum)
   • Gatunek: tarczownica skalna (Parmelia saxatilis)
   • Gatunek: tarczownica bruzdkowana (Parmelia sulcata)
  • Rodzaj: płaskotka (Parmeliapsis)
   • Gatunek: płaskotka pylasta (Parmeliapsis aleurites)
   • Gatunek: płaskotka rozlana (Parmeliopsis ambigua)
   • Gatunek: płaskotka reglowa (Parmeliopsis hyperopta)
  • Rodzaj: płucnica (Cetraria)
   • Gatunek: płucnica islandzka (Cetraria islandica)
   • Gatunek: płucnica płotowa (Cetraria sepincola)
   • Gatunek: płucnica żółta (Cetraria pinastri)
   • Gatunek: płucnica modra (Cetraria glauca)
   • Gatunek: płucnica kędzierzawa (Cetraria ericetorum, Cetraria crispa)
   • Gatunek: płucnica kolczasta (Cetraria aculeata), rożynka kolczasta (Coelocaulon aculeatum, Cornicularia aculeata)[]

Znaczenie porostów

 • Zawierają liczne związki chemiczne wykorzystywane w farmacji, np. śluzy, lakmus i perfumerii (związki zapachowe) oraz inne barwniki stosowane (przynajmniej dawniej) w farbiarstwie.
 • Porosty są bardzo czułym biowskaźnikiem (bioindykatorem) czystości atmosfery. Specjalna skala porostowa pozwala na podstawie składu gatunkowego porostów określić stopień zanieczyszczenia atmosfery.
 • Porosty jako organizmy pionierskie mają pewną funkcję glebotwórczą; rola ta jest jednak przeceniana, w wielu miejscach występowania porostów nie powstanie nigdy gleba ze względu na ostry klimat, warunki atmosferyczne, nachylenie terenu (stoki skalne). Szczątki porostów przyczyniają się do powstawania próchnicy , która z rozdrobnionym materiałem skalnym tworzy glebę .
 • Są ważnym składnikiem pokarmowym (dla reniferów i piżmowołów ) oraz schronieniem bezkręgowców. Niektóre ptaki wykorzystują porosty do budowy gniazd. Porosty wykorzystywane są w lecznictwie (płucnica lekarska, brodaczka , tarczownica ), inne są cenione w kuchni ( krusznica jadalna – "manna z nieba").

Ochrona prawna

Wykaz gatunków porostów objętych obecnie w Polsce ochroną gatunkową ścisłą i częściową zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 04.168.1765 z dnia 28 lipca 2004 r.). W Polsce występuje od 217 do ok. 240 gatunków objętych ochroną, w zależności od przyjętej listy gatunków występujących w kraju.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 Stefan Gumiński: Fizjologia glonów i sinic. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. . 

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Porosty":

Grzyby ...

Ziemia Ognista (archipelag) zachodzie lasy z udziałem buków i cedru oraz skąpa roślinność trawiasta, mchy, Porosty i torfowiska. Najwyższe partie, średnio powyżej 700 m n.p.m. pokrywają lodowce ...

Płucnica ...

Szrenica skalne, które pokrywają szczególnie wschodnią stronę zbocza. OronimiaGranitowe bloki gołoborza porastają żółto-zielonkawe Porosty, które z daleka przypominają szron , stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa "Szrenica". ...

Śnieżne Kotły północny ( relikt epoki lodowcowej ). Na skałach moreny rosną najstarsze rośliny Karkonoszy - Porosty miseczkowate Rhizocarpon lecanorium, mające ponad 600 lat. Na świat fauny składają ...

Salwinia pływająca ...

Bór sosnowy ...

Plejstocen ...

Doły Jasielsko-Sanockie 1993 . S. 116. op. cit. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Warszawa.↑ Piotr Stolarczyk. Porosty (Lichenes) Dołów Jasielsko-Sanockich. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. ...

Beskid Żywiecki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Porosty":

Biosfera (plansza 6) występuje tylko na półkuli południowej; w nielicznych miejscach odsłoniętych spod lodu rosną glony, Porosty i mszaki; 2. tundra  – zajmuje obszar wzdłuż koła podbiegunowego północnego; Przy samej ...

211. Kształtowanie się szaty roślinnej Polski (plansza 3) prawdopodobnie rolę „lodowych oaz”.W czasie maksymalnych zasięgów zlodowaceń roślinności było niewiele, przeważały Porosty. Mimo tego w Polsce znacznie więcej jest reliktów glacjalnych niż trzeciorzędowych. ...

042. Himalaje (plansza 13) także łąki wysokogórskie, zaś powyżej znajdują się już tylko mchy, murawy i Porosty. Na wysokościach przekraczających 5700 m n.p.m. znajduje się już tylko piętro ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie