Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Polskie Koleje Państwowe

Polskie Koleje Państwowe

Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1918 , 1926 , 2001
Lokalizacjaul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
tel. (022) 474-9001
fax 474-9102
email biuro.zarzadu@pkp.pl
Numer KRS 0000019193
Prezes Andrzej Wach , CEO
Ważni pracownicydr Krzysztof Opawski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Pieśniewski
Dyrektor Finansowy, CFO
Jacek Prześluga
Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Audytu
Maria Wasiak
Dyrektor Promocji i Spraw Społecznych
Paweł Olczyk
Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami
Branża transport
Produkty transport kolejowy , logistyka
Zatrudnienie 350 (w centrali),
3.115 (w PKP S.A.),
102.000 (w grupie PKP) ( 2009 )
Obroty 9.800.000.000 zł ( 2008 )
Kapitał zakładowy 10.150.715.600 zł
Strona internetowa
Budynek b. Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach
Szczecin Dworzec Szczecin Główny
Stacja Kolejowa Sulejówek Miłosna
Stacja Kolejowa Warszawa Wola Grzybowska
Pociąg towarowy ciągnięty przez lokomotywę ET22-618 na stacji Kiekrz
sieć PKP w 1952/53

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa , który reprezentuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury . Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

 • realizacja procesów restrukturyzacji,
 • zagospodarowanie zbędnego majątku,
 • zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,
 • koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,
 • przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy.

PKP S.A. jest członkiem Związku Pracodawców Kolejowych .

Spis treści

Liczba pracowników Grupy PKP

 • 1928 - 214 tys.
 • 1933 - 176 tys.
 • 1938 - 189 tys.
 • 1939 – 215 tys.
 • 1945 – 300 tys.
 • 1946 – 342 tys.
 • 1948 - 345 tys.
 • 1953 - 231 tys.
 • 1958 – 331 tys.
 • 1962 – 345 tys.
 • 1963 - 352 tys.
 • 1965 – 351 tys.
 • 1968 - 353 tys.
 • 1970 – 360 tys.
 • 1972 – 358 tys.
 • 1990 – 340 tys.
 • 1992 – 278 tys.
 • 1998 – 212 tys.
 • 2001 – 152 tys.
 • 2003 – 143 tys.
 • 2006 – 125 tys.
 • 2009 – 102 tys.

Historia

Przez lata szczebel zarządzania PKP przeszedł kilkadziesiąt zmian organizacyjnych. Trzykrotnie kolejnictwem bezpośrednio zarządzał specjalnie powołany resort, przez lata szefem kolei był minister komunikacji. Trzykrotnie była powołana Dyrekcja Generalna PKP.

 • 1919-1924 – Ministerstwo Kolei Żelaznych bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1924-1926 – Ministerstwo Kolei bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1926-1939 - Ministerstwo Komunikacji
 • 1926 – powołanie przedsiębiorstwa PKP; funkcję jego zwierzchnika sprawował minister komunikacji
 • 1945-1948 - Ministerstwo Komunikacji bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1948-1951 – działalność Dyrekcji Generalnej PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji
 • 1951-1957 – Ministerstwo Kolei bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1957-1978 - Ministerstwo Komunikacji bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1978 - powołanie Dyrekcji Generalnej PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji, w której funkcję dyrektora generalnego PKP sprawował minister komunikacji; funkcję jego zastępców (dyrektora generalnego PKP) pełniło trzech podsekretarzy stanu
 • 1987 – wyodrębnienie przedsiębiorstwa PKP z Ministerstwa Komunikacji
 • 1987-2000 – funkcjonowanie Dyrekcji Generalnej PKP

Do czasu wydzielenia spółek podział organizacyjny PKP był następujący:

 • Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej, Warszawa
 • Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo, Katowice
 • Dyrekcja Przewozów Pasażerskich, Warszawa
 • Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej, Warszawa
 • Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej, Warszawa
 • Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa, Warszawa
 • Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży Ferpol, Warszawa, ul. Grójecka 17; obecnie jej działalność nie jest kontynuowana
 • Dyrekcja Kolei Dojazdowych, Warszawa, ul. Chłopickiego 53; obecnie jej działalność nie jest kontynuowana
 • Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Gdynia
 • Komenda Straży Ochrony Kolei, Poznań

Podział organizacyjny

Komórki podległe prezesowi zarządu

 • Biuro Zarządu
 • Biuro Prawno-Organizacyjne
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Biuro Strategii i Rozwoju
  • Wydział Integracji Europejskiej

Komórki podległe dyr. zarządzania nieruchomościami

 • Biuro Nieruchomości
 • Biuro Nieruchomości Strategicznych

Komórki podległe dyr. finansowemu

 • Biuro Planowania i Ekonomiki
 • Biuro Finansów i Rachunkowości
 • Biuro Administracyjne

Komórki podległe dyr. promocji i spraw społecznych

 • Biuro Marketingu i Komunikacji Społecznej
  • Rzecznik Prasowy
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Zespół Rzecznika Praw Klienta

Komórki podległe dyr. nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji

Oddziały spółki

 • PKP S.A., Oddział Dworce Kolejowe wraz z 6 rejonami dworców kolejowych, zarządzający 83 dworcami kolejowymi[1]
 • PKP S.A., Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
 • 11 oddziałów gospodarowania nieruchomościami[2]

Spółki grupy PKP

Z PKP zostały wydzielone wyspecjalizowane spółki w ramach ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe":

Spółki przewozowe

Spółki niepowiązane bezpośrednio z przewozami

Lista szefów PKP

Dyrektorzy generalni Dyrekcji Generalnej PKP

 • Aleksander Bader 1948-1951
 • Janusz Głowacki od 1 stycznia 1988 do 30 czerwca 1990
 • Aleksander Janiszewski od 1 lipca 1990 do 15 stycznia 1996
 • Jan Janik od 15 stycznia 1996 do 30 lipca 1999
 • Krzysztof Celiński od 30 lipca 1999 do 31 grudnia 2000

Prezesi, dyrektorzy generalni PKP S.A.

Siedziba

Na potrzeby zarządu PKP wybudowano w latach 1928-1929 kompleks budynków przy ul. Targowej 74. Po II wojnie światowej siedzibę dzielono z obecnym Ministerstwem Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4-6, również niekiedy personalnie. W latach 1951-1957 było to po prostu Ministerstwo Kolei. Po dokonanych kilka lat temu przekształceniach restrukturyzacyjnych, zarząd przeniósł się w 2000 na ul. Szczęśliwicką 62, do budynku b. internatu Technikum Kolejowego nieopodal dworca PKP Warszawa Zachodnia .

Reforma kolei w 2001 roku

Postępuje reforma PKP. Ukończono etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto finansową i rozpoczęto majątkową oraz zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej. Usamorządowiono spółkę Przewozy Regionalne . Przed PKP S.A. kolejne etapy reformy, m.in. prywatyzacja spółek, m.in. PKP Intercity SA i PKP Cargo SA. Skutkiem było pojawienie się na rynku firm prywatnych, zajmujących się przewozem towaru. W wyniku wysokich wymagań prywatnych przewoźników osobowych na naszym rynku jest niewiele. Zobacz też szereg istotnych informacji nt kolejnych siedzib PKP

Zobacz też

Przypisy

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Polskie Koleje Państwowe":

Ren ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Brno ...

Tadeusz Kognowicki ...

Autochton ...

Stanisław Narutowicz ...

Jonas Basanavičius ...

Diakon ...

Włosi ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Polskie Koleje Państwowe":

Potęgi (plansza 1) ...

Procenty i promile (plansza 16) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie