Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pokrewieństwo

Pokrewieństwo

Pokrewieństwo, potocznie nazywane "więzami krwi" – więź prawnorodzinna zachodząca między dwiema osobami, polegająca na pochodzeniu od siebie lub też posiadaniu przynajmniej jednego wspólnego przodka . Ma charakter biologiczno-prawny (w odróżnieniu od powinowactwa , które ma tylko charakter prawny). Bliskość pokrewieństwa określają linie pokrewieństwa (prosta i boczna) oraz jego stopnie . Osoby, pomiędzy którymi zachodzi taka więź nazywa się wzajemnie krewnymi.

Dla stwierdzenia pokrewieństwa wystarczy wykazanie posiadania jednego wspólnego przodka. Oznacza to, że np. dzieci jednego ojca lecz dwóch matek są dla siebie krewnymi, a wnukowie jednego dziadka lecz dwóch różnych babć również są krewnymi. Dla pokrewieństwa tym bardziej nie ma znaczenia, czy pochodzi się z tego samego małżeństwa czy też ze związku nieślubnego.

Język polski posługuje się różnymi określeniami do precyzyjnego określenia pokrewieństwa w rodzinach .

O pokrewieństwie genetycznym w antropogenetyce świadczą haplogrupy: chromosomu Y np. R1a1 (linia ojcowska) albo mtDNA (linia macierzysta).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Pokrewieństwo":

Genealogia ...

Ewolucja Prawdopodobieństwo posiadania takich samych genów (alleli) jest tym większe, im bliższe jest Pokrewieństwo między osobnikami. Dobór krewniaczy wprawdzie został oryginalnie zaproponowany przez Karola Darwina ...

Wstępny ...

Języki salisz czy języki salisz są spokrewnione z innymi językami Indian. Najbardziej prawdopodobne jest Pokrewieństwo z językiem kutenai, a także - według Edwarda Sapira - z ...

Tatarzy Imperium Mongolskie Czyngis-chana , by po jego rozpadzie utworzyć Złotą Ordę , ale ich Pokrewieństwo z Mongołami wynika jedynie z podobnego stylu życia. Różnice językowe są ...

Attyla od którego syna. Niektórzy sądzą, że od Csaby , inni, że od Ernaka . Pokrewieństwo to jest jednak w zasadzie niemożliwe do udowodnienia.Znany humanista włoski Filip ...

Wujek ...

Wojna o Księstwo Halicko-Włodzimierskie w latach 1340-1392 ...

Mion elektronowe i antyneutrino mionowe). Należą do drugiej generacji cząstek elementarnych i wykazują Pokrewieństwo z elektronem , tzn. posiadają takie same własności co elektron, z wyjątkiem ...

Krzysztof Kolumb badania DNA kości z domniemanego grobu Krzysztofa Kolumba w Sewilli potwierdziły bliskie Pokrewieństwo zmarłego z pochowanym w tym samym mieście bratem Krzysztofa Kolumba, Diego. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pokrewieństwo":

03. Zbiorowość i grupy społeczne (plansza 7) grupami społecznymi lub innymi jednostkami. Typy więzi społecznych więzi naturalne np. wspólne pochodzenie lub Pokrewieństwo więzi zrzeszeniowe np. związki zawodowe więzi stanowione np. więzi więzienne ...

04. Rodzaje środowisk społecznych (plansza 11) tak naprawdę granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się stopniować Pokrewieństwo lub powinowactwo. Ogół osób, o których wiadomo, że są spokrewnione lub ...

005. Przegląd i znaczenie nasiennych (plansza 7) z pierzastą nerwacją (podobna nerwacja występuje u okrytonasiennych). Przypuszczalnie łączy je bliskie Pokrewieństwo z benetytami. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie