Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Pojezierza Wschodniobałtyckie ( 842 ) - podprowincja fizycznogeograficzna Europy Wschodniej , zajmująca niemal w całości terytoria Litwy, Łotwy i Estonii, północną Białoruś oraz przyległe obszary Rosji europejskiej, sięgająca aż do północno-wschodniej Polski.

Pojezierza Wschodniobałtyckie są wschodnim przedłużeniem Pojezierzy Południowobałtyckich ; obejmują obszary ostatniego zlodowacenia od doliny Pasłęki na zachodzie przez pojezierza: Mazurskie i Litewskie aż po północno-zachodnią część Rosji ciągną się od Olsztyna do Witebska . Charakteryzują się wzgórzami morenowymi (wysokość do 309 m), równinami sandrowymi , wysoczyznami morenowi oraz licznymi jeziorami. Wzniesienia dochodzą do ponad 300 m n.p.m. Jednakże najczęściej mają 150-200 m.

Wyróżnia się 8 makroregionów:

Na terenie Polski leży niemal całe Pojezierze Mazurskie i fragment Pojezierza Litewskiego.

Bibliografia

  • Jerzy Kondracki W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej, "Przegląd Geograficzny" tom XXXVII, z.3, 1965, str. 539-547
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXIV, z. 3-4, 1992, str. 341-346
  • Jerzy Kondracki Republika Białoruska, "Geografia w Szkole", 1/92, s. 24-28
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVII, z. 3-4, 1995, str. 349-354
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
  • N.A. Gwozdiecki, W.K. Żuczkowa Fizycznogeograficzna regionalizacja europejskiej części ZSRR, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
  • Jerzy Kondracki Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
  • Jerzy Kondracki Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998


Inne hasła zawierające informacje o "Pojezierza Wschodniobałtyckie":

Jezioro Głębokie (Pojezierze Mazurskie) ...

Nizina Sępopolska ...

Pojezierze Mrągowskie Pojezierze MrągowskieMegaregion Niż Wschodnioeuropejski Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski Podprowincja Pojezierza Wschodniobałtyckie Makroregion Pojezierze Mazurskie MezoregionPojezierze MrągowskieZajmowanejednostkiadministracyjne Polska :– woj. warmińsko-mazurskie Pojezierze Mrągowskie ( 842.82 ) – część składowa Pojezierza ...

Kraina Węgorapy Kraina WęgorapyZasięg regionu w obrębie PolskiMegaregion Niż Wschodnioeuropejski Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski Podprowincja Pojezierza Wschodniobałtyckie Makroregion Pojezierze Mazurskie MezoregionKraina WęgorapyZajmowanejednostkiadministracyjne Polska :– woj. warmińsko-mazurskie Kraina Węgorapy ( 842.84 ) – mezoregion fizycznogeograficzny w ...

Pojezierze Ełckie Pojezierze EłckieMegaregion Niż Wschodnioeuropejski Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski Podprowincja Pojezierza Wschodniobałtyckie Makroregion Pojezierze Mazurskie MezoregionPojezierze EłckieZajmowanejednostkiadministracyjne Polska :- woj. warmińsko-mazurskie - woj. podlaskie Pojezierze Ełckie ( 842.86 ) – część ...

Równina Mazurska Równina MazurskaMegaregion Niż Wschodnioeuropejski Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski Podprowincja Pojezierza Wschodniobałtyckie Makroregion Pojezierze Mazurskie MezoregionRównina MazurskaZajmowanejednostkiadministracyjne Polska :- woj. warmińsko-mazurskie Równina Mazurska ( 842.87 ) — mezoregion fizycznogeograficzny w ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski Niż Wschodniobałtycko-Białoruski 841 Pobrzeża Wschodniobałtyckie 841.5 Nizina Staropruska 841.57 Wzniesienia Górowskie 841.58 Równina Ornecka 841.59 Nizina Sępopolska 842 Pojezierza Wschodniobałtyckie 842.7 Pojezierze Litewskie 842.71 Puszcza Romincka 842.72 Pojezierze Zachodniosuwalskie 842.73 Pojezierze Wschodniosuwalskie 842.74 Równina Augustowska 842.8 ...

Pojezierza Wschodniobałtyckie Pojezierza WschodniobałtyckieMegaregion Niż Wschodnioeuropejski Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski PodprowincjaPojezierza WschodniobałtyckieZajmowanejednostkiadministracyjne Estonia Łotwa Litwa Rosja - obwód kaliningradzki - obwód leningradzki - obwód pskowski - obwód ...

Główna (rzeka) ...

Rybołów ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pojezierza Wschodniobałtyckie":

204. Krainy geograficzne Polski. Pojezierza Polskie (plansza 6) ...

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe (plansza 20) ...

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie