Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

Pogórze Izerskie

Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Pogórze Zachodniosudeckie
MezoregionPogórze Izerskie

Pogórze Izerskie ( 332.26 ) – północne przedpole Gór Izerskich , zasięgiem obejmujące duży teren zawarty pomiędzy Nysą Łużycką na zachodzie, a rzeką Bóbr na wschodzie. Granica północna jest umowna i wyznaczą ją warstwica 200 m w okolicy Bolesławca . Od południa od Gór Izerskich oddziela je dyslokacja tektoniczna. Osią regionu jest rzeka Kwisa przepływająca przez miasta: Mirsk , Gryfów Śląski , Leśną , Lubań i Nowogrodziec .

Wyróżnia się tu następujące mikroregiony:

  • Przedgórze Izerskie ,
  • Wysoczyzna Siekierczyńska,
  • Wzgórza Zalipiańskie,
  • Dolina Kwisy,
  • Wzniesienia Radoniowskie,
  • Obniżenie Lubomierskie,
  • Wzgórza Radomickie,
  • Wzniesienia Gradowskie,
  • Niecka Lwówecka,
  • Dolina Bobru .

Budowa geologiczna

Podłoże większej części Pogórza Izerskiego stanowi blok karkonosko-izerski . Część północna obejmuje fragmenty metamorfiku kaczawskiego oraz niecki północnosudeckiej . Południowa część zbudowana jest przede wszystkim z gnejsów , a podrzędnie – łupków łyszczykowych , amfibolitów . W okolicach Zgorzelca i Platerówki występują szarogłazy . Na północy (metamorfik kaczawski) występują: fyllity , łupki serycytowe , łupki kwarcowe , zieleńce , wapienie krystaliczne , a dalej (niecka północnosudecka) – skały osadowe : piaskowce , mułowce , wapienie , margle , gipsy i anhydryty oraz skały wulkaniczne : porfiry , melafiry i ich tufy . W kilku miejscach starsze skały przebite są przez trzeciorzędowe bazalty , które wyróżniają się jako twardziele .

Starsze podłoże przykryte jest częściowo przez osady plejstoceńskiegliny i piaski oraz lessy .

Atrakcje turystyczne

Przełom Kwisy z Jeziorem Leśniańskim i Złotnickim , Lwówek Śląski , Lubomierz , zamek Czocha , zamek Gryf , zamek Rajsko , zamek Świecie , pałac w Biedrzychowicach .


Inne hasła zawierające informacje o "Pogórze Izerskie":

Flins ...

Harrachov ...

Piętra roślinności ...

Bóbr (dopływ Odry) W Pilchowicach skręca na północ. Dalej dolina zwęża się i rozszerza, oddzielając Pogórze Izerskie od Pogórza Kaczawskiego , później przecina Bory Dolnośląskie . Uchodzi do Odry ...

Zieleńce niebieskawym. WystępowanieW Polsce zieleńce i łupki zieleńcowe występują licznie w metamorfiku kaczawskim ( Pogórze Izerskie , Góry Kaczawskie , Pogórze Kaczawskie , Przedgórze Sudeckie ) gdzie tworzą serię zieleńcową, ...

Łupek łyszczykowy starych masywach metamorficznych. W Polsce w Tatrach Zachodnich i Sudetach ( Góry Izerskie , Pogórze Izerskie , Karkonosze , Rudawy Janowickie , Góry Sowie , Góry Orlickie , Góry Bystrzyckie , Masyw ...

Pogórze Izerskie Pogórze IzerskieZasięg regionu w obrębie PolskiMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Masyw Czeski Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim Makroregion Pogórze ...

Blok karkonosko-izerski tworzy centralną część bloku karkonosko-izerskiego.Skały bloku karkonosko-izerskiego budują znaczną część Sudetów Zachodnich : Pogórze Izerskie , Góry Izerskie , Karkonosze , Kotlinę Jeleniogórską oraz Rudawy Janowickie (z wyjątkiem ...

Szrenica ...

Czarny Kocioł Jagniątkowski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pogórze Izerskie":

207. Krainy geograficzne Polski. Karpaty (plansza 5) ...

241. Charakterystyka regionów geograficznych. Tatry i Bieszczady (plansza 5) ...

241. Charakterystyka regionów geograficznych. Tatry i Bieszczady (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie