Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Podzbiór

Podzbiór

Diagram Eulera: A jest podzbiorem B, a B jest nadzbiorem A.

Podzbiór – pewna „część” danego zbioru , czyli dla danego zbioru, nazywanego nadzbiorem, zbiór składający się z pewnej liczby jego elementów, np. żadnego, jednego, wszystkich. Pierwszy przypadek nazywa się podzbiorem pustym, drugi – podzbiorem jednoelementowym lub singletonem, trzeci – podzbiorem niewłaściwym.

Spis treści

Definicja

Niech A,B będą zbiorami. Jeżeli każdy element x \in A jest jednocześnie elementem B, to zbiór A nazywa się podzbiorem zbioru B. W zapisie logicznym:

A \subseteq B \iff \forall_{x \in A}\ x \in B,

inaczej fakt ten można wyrazić jako

A \subseteq B \iff (x \in A \Rightarrow x \in B).

Jeżeli A jest podzbiorem B, to sam zbiór B nazywa się nadzbiorem zbioru A i oznacza B \supseteq A.

Jeżeli jednocześnie każdy element zbioru B należy do A, to dla zaznaczenia tego faktu podzbiór A zbioru B nazywa się niewłaściwym. Fakt ten zachodzi dokładnie w jednej sytuacji: cały zbiór jest swoim podzbiorem niewłaściwym, a więc B \subseteq B. W przeciwnym wypadku, czyli gdy A \subseteq B oraz A \ne B, zbiór A nazywa się podzbiorem właściwym zbioru B i oznacza A \subsetneq B. Podobnie ma się rzecz z nadzbiorami.

Zapis

W starszych pozycjach do oznaczenia bycia podzbiorem bądź nadzbiorem wykorzystywane były jedynie symbole \subset oraz \supset, a fakt bycia podzbiorem (nadzbiorem) właściwym zaznaczany był obok. Z czasem jednak zaczęto korzystać ze znaków \subseteq i \supseteq na oznaczenie podzbiorów i nadzbiorów niewłaściwych (z połączenia poprzednich znaków ze znakiem równości) pozostawiając poprzednie symbole dla przypadków właściwych[1]. Ponieważ część autorów przyjęła nową konwencję, a część z nich pozostała przy starych oznaczeniach, znaczenie symboli \subset i \supset nie jest do dziś jasno określone i zależy od autora pozycji. Z tego powodu z czasem wprowadzono symbole \subsetneq i \supsetneq na oznaczenie podzbiorów i nadzbiorów niewłaściwych (połączenie ze znakiem nierówności), które jednoznacznie określają podzbiory i nadzbiory właściwe. W celu uniknięcia wątpliwości w artykule tym konsekwentnie stosowane są symbole zawierające znaki równości i nierówności.

Zawieranie

Dla dowolnego zbioru K prawdziwe jest zdanie:

Zbiór pusty jest podzbiorem właściwym każdego zbioru oprócz siebie.

Poza tym dla dowolnych zbiorów K,L,M zachodzą następujące fakty:

 • dowolny zbiór jest swoim własnym podzbiorem ( zwrotność ),
  K \subseteq K,
 • zbiory, które są swoimi podzbiorami i nadzbiorami są równe ( antysymetria ),
  K \subseteq L \wedge L \subseteq K \Rightarrow K = L,
 • podzbiór podzbioru danego zbioru jest podzbiorem tego zbioru ( przechodniość ),
  K \subseteq L \wedge L \subseteq M \Rightarrow K \subseteq M.

Relacja \subseteq jest więc relacją częściowego porządku (słabego) określoną w zbiorze wszystkich podzbiorów danego zbioru, tzw. zbiorze potęgowym . Nazywa się ją zawieraniem bądź inkluzją. Dlatego też dla danych zbiorów A,B pozostających z sobą w relacji A \subseteq B mówi się obok „A jest podzbiorem B”, że A zawiera się bądź jest zawarty w B. Analogiczne wyrażenie B \supseteq A obok „B jest nadzbiorem A” czyta się B zawiera A.

Relacja \supseteq ma analogiczne własności (ma element największy zamiast najmniejszego, jest nim również zbiór pusty), a sama nie doczekała się własnej nazwy i również nosi nieściśle nazwę inkluzji bądź zawierania. Sposób czytania tych relacji również jest wymienny i zależy od czytelnika, choć zwykle stosuje się wyżej opisany.

Zawieranie właściwe

Podobnie rzecz ma się z relacjami \subsetneq oraz \supsetneq, które niekiedy czyta się „zawiera się całkowicie (w całości) w” i „jest zawarty całkowicie w”. Relacje te są również są relacjami częściowego porządku, lecz ostrymi, mają więc nieco inne własności; dla dowolnych zbiorów K,L,M:

 • żaden zbiór nie jest swoim ścisłym nadzbiorem ( przeciwzwrotność ),
  K \subsetneq K,
 • podzbiór właściwy podzbioru właściwego danego zbioru jest podzbiorem właściwym tego zbioru ( przechodniość ),
  K \subsetneq L \wedge L \subsetneq M \Rightarrow K \subsetneq M.

Z tych dwóch własności wynika też trzecia:

 • podzbiór właściwy zbioru nie może być jego nadzbiorem właściwym ( przeciwsymetria ),
  K \subsetneq L \Rightarrow \lnot (L \subsetneq K).

Warto zauważyć, że z własności drugiej i trzeciej wynika pierwsza.

Przykłady

 • zbiór {1,3,4} jest podzbiorem (właściwym) zbioru {1,2,3,4},
 • zbiór {1,2,3,4} zawiera się w {1,2,3,4},
 • zbiór {1,2,4,5} nie jest podzbiorem zbioru {1,2,3,4},
 • zbiór liczb naturalnych jest podzbiorem (właściwym) zbioru liczb całkowitych , ale zbiór liczb całkowitych nie jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych,
 • zbiór liczb rzeczywistych jest nadzbiorem (właściwym) zbioru liczb wymiernych ,
 • zbiór kwadratów jest całkowicie zawarty w zbiorze rombów , zawiera się również w zbiorze prostokątów , jednakże zbiór rombów nie jest podzbiorem zbioru prostokątów.

Przypisy

 1. Zgodnie z analogią do symboli stosowanych w relacjach porządku , np. \scriptstyle <, \leqslant, >, \geqslant.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Podzbiór":

PFA (aksjomat) jest (s0)-zbiorem.Aby przedstawić kolejną konsekwencję PFA musimy wprowadzić następującą definicję. Powiemy, że Podzbiór prostej rzeczywistej jest -gęsty w jeśli dla każdego niepustego ...

Zbiór miary zero ...

Zbiór pierwszej kategorii nie są pierwszej kategorii jest co najwyżej przeliczalna. Przykłady i zastosowanieKażdy przeliczalny Podzbiór prostej rzeczywistej jest I kategorii w . W szczególności zbiór ...

Diament Jensena oznaczane przez , postulujące istnienie ciągu zbiorów przeliczalnych , który często zgaduje każdy Podzbiór pierwszej nieprzeliczalnej liczby porządkowej ω1. Zdanie to jest niezależne od standardowych ...

Pojęcie forsingu którego obraz jest gęstym podzbiorem algebry (tzn każdy niepusty regularnie otwarty Podzbiór zawiera pewien zbiór Up ()).Tak więc każdy separatywny porządek częściowy ...

Praporządek ...

Filtr (matematyka) ...

Indukcja pozaskończona jedyną własnością liczb naturalnych potrzebną do rozumowań indukcyjnych jest, że każdy niepusty Podzbiór ma element najmniejszy , naturalnym sposobem na kontynuację naszego procesu, jest ...

Algebra Boole'a ...

Rachunek predykatów pierwszego rzędu zbiór zdań A jest niesprzeczny wtedy i tylko wtedy gdy każdy jego Podzbiór skończony jest niesprzeczny. Interpretacje (modele) języka pierwszego rzęduUstalmy alfabet τ, ponadto ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Podzbiór":

Algorytmy sortujące - sortowanie bąbelkowe, część I (plansza 11) o jedną pozycję w lewo. Po każdym obiegu na końcu zbioru tworzy się Podzbiór uporządkowanych najstarszych elementów. Zatem w kolejnych obiegach możemy pomijać sprawdzanie ostatnich ...

Algorytmy sortujące - algorytm Shella (plansza 2) podzbiorów posortował algorytmem przez wstawianie. Następnie zmniejszył odstęp. Dzięki temu powstal nowy Podzbiór (będzie ich już mniej). Sortowanie powtarzał i ponownie zmniejszał odstęp, do ...

Algorytmy sortujące - sortowanie przez scalanie, sortowanie przez zliczanie (plansza 11) ]. Poszczególne elementy w podzbiorach zostały oznaczone w następujący sposób: i1 - młodszy Podzbiór od pozycji ip do is - 1 oraz i2 - starszy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie