Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

poddaństwo

poddaństwo - określana jest forma uzależnienia chłopów od pana w społeczeństwie feudalnym. Polegało na przymusowym świadczeniu chłopa na rzecz pana danin, robocizny i innych nakazów. Forma ta była usankcjonowana instytucjonalnie i prawnie, pociągająca za sobą represje. Poddaństwo miało charakter przymusu pozaekonomicznego.

Wyróżniamy trzy rodzaje poddaństwa:

  • Osobiste - ograniczenia swobody osobistej chłopów. Obejmowała: przywiązanie chłopów do ziemi i miejsca zamieszkania, zakaz posyłania dzieci do miasta na naukę zawodu, nakaz posyłania dzieci na służbę do dworu, nakaz najmów przymusowych. Na poddaństwo osobiste składał się podatek pogłówny (od każdego poddanego)i tzw. banalitety. Pan feudalny mógł oderwać chłopów od ziemi i przeznaczyć ich na sprzedaż lub dzierżawę.
  • Gruntowe - ograniczenia w swobodzie dysponowania gruntem wynikające z pańskiej zwierzchności nad ziemią. Chłop nie mógł sprzedać i kupić ziemi bez zgody pana. W skład tego rodzaju poddaństwa wchodziła renta feudalna .
  • Sądowe - podległość sądownicza (jurysdykcja patrymonialna). Skutek przejścia sądownictwa z władcy na pana feudalnego. Pan feudalny posiadał immunitet sądowy. Zyskał nieograniczone możliwości egzekwowania praw. Skazywał chłopów głównie na karę chłosty, grzywnę lub tortury. Jurysdykcja patrymonialna zastąpiła ławy sołeckie, które wcześniej stanowiły władzę sądowniczą pierwszej instancji.

Poddaństwo pojawiło się w Polsce w XII wieku, zostało zlikwidowane w XIX wieku. Było dziedziczne, tzn. dzieci dziedziczyły pozycję społeczną swoich rodziców.


Inne hasła zawierające informacje o "poddaństwo":

Uniwersał połaniecki ...

Wojna działaniami wywiadu, agentury, propagandą i manipulacją, a potem bierze się go w poddaństwo. W wojnie informacyjnej zniewala się społeczeństwo stopniowo. Polem walki są tu ...

Bitwa pod Kłuszynem pana hetmana imieniem swem i kilku inszych zamków: Borysowa, Werehi, Ruzy imieniem, poddaństwo ofiarując.Bitwa ta trafiła się na dzień 4 lipca, zginęło z cudzoziemców ...

Friedrich Hayek do dziś.Pozostał w Wielkiej Brytanii po Anschlussie Austrii, w 1938 przyjął obywatelstwo (poddaństwo) brytyjskie, a w 1944 został wybrany na członka Akademii Brytyjskiej .W 1947 ...

Rewolucja francuska Konstytuanta zniosła dekretem powinności feudalne. Przestało obowiązywać utrzymujące się na niektórych terenach poddaństwo chłopów. Zniesiono przywiązanie chłopstwa do ziemi, wszelkie chłopskie obowiązki względem pana ...

Historia Rosji nasilającemu się naciskowi społeczeństwa oraz ruchom chłopskim, car przeprowadził reformy. Zniesione zostało poddaństwo chłopów i przeprowadzono częściowe uwłaszczenie, przeprowadzono także reformy sądowo-wojskowe. Reforma rolna ...

Unia utrechcka 1579 Brugia .Unia była reakcją na traktat z Arras , w której prowincje południowe zadeklarowały poddaństwo katolickiej Hiszpanii .Unia była pierwszym krokiem do podziału Niderlandów na dwie części, ...

Uwłaszczenie chłopów - spłata zobowiązań chłopskich, także dzięki pomocy państwa i instytucji bankowych. Zobacz też pańszczyzna poddaństwo Przypisy↑ Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 - ...

Wielka wędrówka ludów ...

Bitwa o Lwów 1918-1919 Hallera , na stronę rosyjską pod Rarańczą. Pozostali żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego, posiadający poddaństwo austriackie zostali internowani w obozach w Huszt i Marmarosz-Sziget , lub wcieleni ...


Inne lekcje zawierające informacje o "poddaństwo":

131 Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski (plansza 9) maja w obozie pod Połańcem wydał tzw. Uniwersał połaniecki, w którym znosił poddaństwo chłopów i dawał im gwarancję nieusuwalności z ziemi. Na czas powstania ...

117 Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana (plansza 11) ...

116 Rzeczpospolita szlachecka i oligarchia magnacka (plansza 12) kleru państwu. Oprócz żądań postępowych należy także zaznaczyć, że istniały postulaty zaostrzające poddaństwo chłopów i prawnie dyskryminujące mieszczaństwo. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie