Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Popowcy

Popowcy

Katedra staroobrzędowców popowców w Białej Krynicy na Ukrainie

Popowcy, biegłopopowcy, lipowanie - odłam staroobrzędowców , który praktykuje obrzędy liturgiczne pod przewodnictwem kapłanów . Od XIX wieku ruch popowców posiada własną hierarchię duchowną.

Spis treści

Historia

Ruch popowców narodził się w łonie rosyjskich starowierców po 1656 roku, gdy część staroobrzędowców pozbawionych duchownych po ich egzekucjach, samospaleniach lub naturalnej śmierci uznała ważność święceń kapłańskich udzielanych w Rosyjskim Kościele Prawosławnym po reformie patriarchy Nikona .

W wyniku tej aprobaty wiernych w XVII wieku monastery starowierców nad Irgizem zaczęły przyjmować do siebie suspendowanych kapłanów prawosławnych, którzy po ponownym obrzędzie bierzmowania stawali się duchownymi staroobrzędowców tzw. biegłopopowcami. Praktyka ta rozwijała się i była stosowana do XIX wieku, do czasu, gdy do popowców zaczęli przyłączać się biskupi prawosławni.

Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce w 1846 roku, gdy do grupy popowców na Bukowinie dołączył emerytowany prawosławny biskup Bośni i Sarajewa , Ambroży . Wyświęcił on dla staroobrzędowców bukowińskich i wołoskich dwóch biskupów. W wyniku tych aktów konsekracji powstała tzw. Cerkiew białokrynicka. Biegłopopowcy rosyjscy nie uznali jednak tych chirotonii i ich mnisi oraz kapłani nie weszli w skład nowo utworzonego Kościoła. Dopiero po I wojnie światowej w 1923 roku pozyskali dla siebie byłego arcybiskupa Saratowa , Mikołaja . W 1929 roku wyświęcił on dla nich wspólnie z innym eparchą pierwszego biskupa. W wyniku tego aktu powstała tzw. Cerkiew nowozbykowska.

W 1971 roku Patriarchat Moskiewski zdjął klątwę rzuconą na starowierców przez patriarchę Nikona, do dziś jednak nie doszło do głębszego zbliżenia między kanoniczną Cerkwią i staroobrzędowcami popowcami. Nieliczne próby unii podejmowane od XVIII wieku nazywane są jedinowierczestwem .

Na ziemiach polskich próby stworzenia kościoła popowców po II wojnie światowej podejmował się wielokrotnie biskup Ignacy Jan Wysoczański z Polskiego Kościoła Starokatolickiego , który prowadził misję wśród mazurskich staroobrzędowców . Założona przez niego wspólnota nie uzyskała jednak nigdy akceptacji i rejestracji ze strony władz PRL .

Cerkwie staroobrzędowców popowców

Cerkiew powstała w 1846 roku. Zwierzchnikiem Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Staroobrzędowej jest Metropolita Moskwy i całej Rosji Kornilij (od 2005 ). Cerkiew ta podzielona jest na 14 diecezji i jedną metropolię w Moskwie. Istnieje 120 parafii (stan 1998) i seminarium w Moskwie.

Cerkiew powstała w 1923 roku. Zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Staroprawosławnej jest patriarcha Nowozybkowa, Moskwy i całej Rosji Aleksander (od 2000 ). Cerkiew ta ma 6 diecezji w Rosji, ok. 60 parafii w krajach WNP i 4 parafie w Rumunii.

Poza tym poza Rosją są jeszcze cztery diecezje staroobrzędowców popowców. Jedna na Ukrainie, jedna w USA, jedna w Australii, jedna w Rumunii (Kościół Prawosławny Starego Obrządku w Rumunii z siedzibą w Braiła ) oraz kilka parafii w Kanadzie i Bułgarii.

Zwierzchnicy Cerkwi popowców

Cerkiew białokrynicka

Metropolici Węgier i Rumunii

 • Ambrosios (1846-1848)
 • Cyryl (1849-1873)
 • Afanazi (1874-1905)
 • Makary (1906-?)
 • Silojan (1936-1941)
 • Innocenty (1942)
 • Tichon (1943-1968)
 • Józef (1972-1982)
 • Timon (1985-1996)
 • Leonty (od 1996)

Metropolici Rosji

 • Sofrony (1849-1853)
 • Antoni (1853-1881)
 • Sawat (1882-1898)
 • Joan (1898-1915)
 • Melety (1915-1934)
 • locum tenens Wincenty (1934-1938)
 • Sawa (1938-1943)
 • Irinarch (1940-1952)
 • Flawian (1952-1960)
 • Józef (1961-1970)
 • Nikodem (1971-1986)
 • locum tenens Anstazy (1986)
 • locum tenens Alimpi (1986)
 • Alimpi (1986-2003)
 • Andrian (2004-2005)
 • locum tenens Joan (2005)
 • Korniliti (od 2005)

Cerkiew nowozbykowska

Patriarchowie Moskwy i Wszechrusi

 • Nikola (1923-1934)
 • Stefan (1935-1937)
 • Michaił (1938-1944)
 • Joan (1944-1955)
 • Epifanij (1955–1963)
 • Jeremiasz (1963-1969)
 • Paweł (1969-1977)
 • Warsonofij (1977-1979)
 • Gienadij (1979-1996)
 • Aristarch (1996-2000)
 • Aleksander (od 2000)

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Popowcy":

Przywódcy polityczni i religijni na świecie ...

Staroobrzędowcy ...

Kościoły chrześcijańskie ...

Kościoły wschodnie ...

Popowcy Katedra staroobrzędowców popowców w Białej Krynicy na UkrainiePopowcy, biegłoPopowcy, lipowanie - odłam staroobrzędowców , który praktykuje obrzędy liturgiczne pod przewodnictwem ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Popowcy":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie