Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Plejstocen

Plejstocen

Epoka
poprzedzająca 

Epoka 
omawiana
(mln lat temu)

Epoka 
następna

pliocen

plejstocen
(2,59-0,01)

holocen

tabela stratygraficzna

Plejstocen – epoka, która wraz z holocenem stanowi okres czwartorzędu , który jest formalnie trzecim okresem w erze kenozoicznej . Trwał od 2,588 mln lat temu (obejmując piętro gelas , dawniej zaliczane do pliocenu ) do początku holocenu 11700 lat temu ( b2k ). Plejstocen nieformalnie nazywany jest też epoką lodowcową , lub epoką lodową, w której olbrzymie lodowce kontynentalne ( lądolody ) pokryły wielką część Europy , łącznie z Polską , a także inne obszary strefy umiarkowanej, a więc zachodnią Syberię , Amerykę Północną , Grenlandię , Tybet , Ziemię Ognistą , Argentynę , Tasmanię .

Dyluwium ( łac. diluvium = potop) – to dawna nazwa plejstocenu, używana w czasach, kiedy polodowcowe osady uważano za ślad biblijnego potopu .

Mamuty w syberyjskiej tundrze - wizualizacja
Zwierzęta plejstocenu w Ameryce Płd. - wizualizacja

Spis treści

Glacjały i interglacjały

Klimat plejstocenu ulegał wahaniom, wielokrotnie po fali zimna ( glacjał ) następowało ocieplenie ( interglacjał ).
Najważniejsze glacjały i interglacjały europejskie tego okresu (w tysiącach lat) to:[1]


Flora

Plejstoceńską tundrę glacjalną porastała roślinność zimnolubna: wierzba zielna (Salix herbacea), brzoza karłowata (Betula nana), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), bylice (Arthemisia), trawy , mchy i porosty . W obszarach południowych strefy subarktycznej rosły lasy borealne , przypominające współczesną tajgę .

Fauna

Na Ziemi trwa "era wielkich ssaków". Główni przedstawiciele plejstoceńskiej megafauny to: mamut włochaty (Mamuthus primigenius) nosorożec włochaty (Coleodonta antiqitatis) piżmowół (Ovibos moschatus) niedźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus) jeleń olbrzymi (Megaloceros giganteus). Koniec plejstocenu to również era wymierania megafauny i eksplozji demograficznej człowieka w późnym paleolicie

Ewolucja człowieka

W plejstocenie na terenach Europy żyją dwa podgatunki (lub gatunki) człowieka: Homo sapiens neandertalensis (H. neandertalensis) i H. sapiens fossilis (H. sapiens). Pod koniec plejstocenu wykształcają się na świecie główne rasy ludzkie: mongoidalna w Azji, negroidalna w Afryce Środkowej, europeidalna i rasa australoidalna . Cały plejstocen przypada na okres, który w antropologii i paleoantropologii określa się mianem paleolitu . Część tzw. starszego paleolitu (czyli dolnego) (od. 4,5 mln lat temu do 120 tys. lat temu) przypada na najdawniejszy okres plejstocenu, środkowy paleolit trwa do 40 tys. lat temu, a tzw. młodszy (czyli górny) przypada na okres od 40 do 10 tys. lat temu.

Zobacz też

Przypisy

  1. Por. Pleistocene - major events ( ang. )
  2. Ostateczne cofnięcie (stopnienie) lodowca następowało stopniowo na różnych terenach: wcześniej na południu, później na północy Europy oraz Ameryki i w górach. Niezależnie od tego przyjęta jest jedna granica plejstocen/holocen, czyli w poszczególnych rejonach wycofał się on jeszcze w plejstocenie (np. w Polsce ok. 13,8 tys. 14C lat BP - faza Gardna) lub już w holocenie (np. Skandynawia uwolniła się od lodu we wczesnym holocenie ok. 8 tys. lat BP).


Inne hasła zawierające informacje o "Plejstocen":

Pogórze Izerskie ...

Úpská Jáma ...

Kocioł Małego Stawu ...

Kocioł Wielkiego Stawu ...

Czarny Kocioł Jagniątkowski ...

Ziemia ...

Czwartorzęd ...

Pojezierze ...

Orogeneza alpejska ...

Plejstocen Epokapoprzedzająca Epoka omawiana(mln lat temu)Epoka następna pliocen Plejstocen(2,59-0,01) holocen tabela stratygraficzna Plejstocen – epoka, która wraz z holocenem stanowi okres czwartorzędu , który ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Plejstocen":

211. Kształtowanie się szaty roślinnej Polski (plansza 3) ...

018. Morfologia wybrzeży morskich (plansza 14) ...

030. Gleba i czynniki glebotwórcze (plansza 13) inicjalnej, poprzez dojrzałą, do starej. W Polsce występują gleby młode, powstałe w Plejstocenie i holocenie. Na obszarach międzyzwrotnikowych Afryki, ze względu na równinny charakter ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie