Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Pierścienice

Pierścienice

Pierścienice (Annelida) - typ zwierząt bezkręgowych , należących do nadtypu Lophotrochozoa. Opisano około 15 000 gatunków żyjących współcześnie pierścienic.

Spis treści

Cechy charakterystyczne

Schemat budowy wewnętrznej dwóch metamerów skąposzczeta:

Wspólnymi cechami charakterystycznymi są:

 • podział ciała - część głowowa, tułowiowa
 • podział na pierścieniowate segmenty nazywane metamerami
 • wyodrębnienie członów: gębowego (peristomium) oraz przedgębowego (prostomium) z części głowowej
 • kształt ciała: z reguły wydłużony, obły ze spłaszczoną częścią tułowiową
 • zamknięty układ krwionośny


Wieloszczet Phyllodoce lineata o szerokości ciała 3 mm wybarwiony eozyną .

Pierścienice uznawane są za typ wybitnie progresywny. Rozwiązania biologiczne w tej grupie ( aromorfozy ) dały początek najbardziej zaawansowanym bezkręgowcom: stawonogom i mięczakom . Największy rozwój można zauważyć u wieloszczetów .

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy ma postać przewodu - zaczyna się otworem gębowym, a kończy się odbytowym. U pierścienic jest bardzo dobrze wykształcony, składa się z odcinków:

 • Ektodermalne jelito przednie - w jego skład wchodzi otwór gębowy, umięśniona gardziel, mogą występować "ząbki" u form drapieżnych, rura przełyku, czasami rozszerzająca się w żołądek.
 • Endodermalne jelito środkowe.
 • Ektodermalne jelito tylne - krótkie, niezróżnicowane.

Na całej długości jelita znajduje się zagłębienie zwane rynienką (tyflosolis), dzięki której następuje szybsze wchłanianie i trawienie. Część pierścienic jest glebożercami - odżywiają się martwymi szczątkami organicznymi zawartymi w glebie.

Wymiana gazowa

Wymiana gazowa zachodzi całą powierzchnią ciała. U niektórych wieloszczetów wykształciły się również prymitywne narządy oddechowe - skrzela .

Układ krążenia

Układ krążenia, u większości pierścienic zamknięty, składa się z dwóch podłużnych naczyń:

 • grzbietowego - kurczliwego, tłoczącego krew do przodu;
 • brzusznego - w którym krew płynie do tyłu.

Oba te naczynia są połączone ze sobą za pomocą naczyń okrężnych (przednia część ciała) oraz serii mniejszych naczyń w poprzek całego ciała. U większości gatunków brak wyodrębnionego serca. Rolę serca pełnią naczynia okrężne. O krążeniu decydują skurcze mięśnia grzbietowego, gdyż ma on najgrubsze ściany.

Płynem krążącym jest hemolimfa, która zwykle jest barwna - zielona (zawierająca chlorokruorynę ), różowa ( hemoerytryna ), czerwona (zawierająca hemoglobinę lub erytrokruorynę ), żółta, bezbarwna. Układ krążenia ma za zadanie transportowanie substancji między segmentami oraz usuwanie metabolitów do układu wydalniczego.

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy u wszystkich pierścienic zbudowany jest z nefrydiów i nazywany jest metanefrydialnym . Jest to pierwszy układ sprawnie usuwający zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii zachowując przy tym zdolność osmoregulacji . Ma metameryczną budowę. W każdym segmencie znajduje się para orzęsionych lejków, które otwierają się do jamy ciała i wychwytują metabolity.

U niektórych wieloszczetów znajduje się układ wydalniczy protonefrydialny. Brak jest w nim komórek płomykowych, które zostały zastąpione przez komórki podobne funkcjonalnie do nich - solenocyty. Układ pełni rolę osmoregulacyjną.

Układ nerwowy

Układ nerwowy - oddzielony od powłok ciała, co daje mu większe możliwości rozwoju oraz daje większą ochronę dla centrum nerwowego. Jest to układ typu drabinkowego. W skład układu wchodzą:

 • Parzyste zwoje międzygardzielowe (nadprzełykowe i ponadprzełykowe) - tworzące mózg (zwoje nadprzełykowe). Odchodzą od nich obrączki okołogardzielowe łączące je ze zwojami podgardzielowymi.
 • Brzuszny łańcuszek nerwowy - parzyste zwoje rozmieszczone w każdym segmencie połączone komisurami w pary oraz konektywami z innymi segmentami.

Rozmnażanie i rozwój

Wieloszczety są rozdzielnopłciowe, występuje u nich zapłodnienie zewnętrzne i rozwój złożony. Larwa ( trochofora ) jest orzęsiona i jest stadium wolnożyjącym. Nie występuje u nich zjawisko dymorfizmu płciowego. Skąposzczety oraz pijawki są obojnakami. Występuje u nich zapłodnienie krzyżowe . Rozwój jest prosty (brak stadium larwalnego).

Systematyka

Bibliografia

Czesław Jura Bezkręgowce wyd. III, Warszawa 2002,

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Pierścienice":

Larwa ...

Pierwouste ...

Metamer ...

Wtórna jama ciała ...

Pijawki ...

Zapłodnienie krzyżowe ...

Prekambr ...

Kambr ...

Pijawka końska ...

Pijawka rybia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pierścienice":

013. Pierścienice - segmentowe zwierzęta robakokształtne (plansza 9) ...

013. Pierścienice - segmentowe zwierzęta robakokształtne (plansza 23) ...

014. Mięczaki - silnie wyspecjalizowane bezkręgowce (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie