Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

pieniądz

pieniądz - materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę.

Współczesna doktryna mówi, że na pieniądz składają się trzy elementy:

  • jednostka pieniężna,
  • suma pieniężna,
  • znak pieniężny.

Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych.

Ekonomiczne funkcje pieniądza

cyrkulacyjna (transakcyjna)

Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie w czasie transakcji kupna-sprzedaży na dwie odrębne czynności - transakcję kupna oraz transakcję sprzedaży - przez co przestała istnieć konieczność zachowania jedności czasu i miejsca. Towar lub usługa może być sprzedany, a za otrzymane pieniądze dokonać zakupu towaru lub usługi w innym miejscu oraz w innym terminie.

obrachunkowa (miernik wartości towarów)

Pieniądz jest „miernikiem wartości”. Przy pomocy pieniądza możliwe jest wyrażenie wartości innych towarów (w postaci cen towarów w jednostkach pieniężnych), ponieważ jest powszechnym ekwiwalentem. Cena jest pieniężnym wyrazem wartości towarów i usług. Wyrażenie wartości towarów i usług w pieniądzu wiąże się z siłą nabywczą pieniądza. Aby określić cenę towaru lub usługi nie trzeba posiadać pieniądza, gdyż pełni on rolę miernika wartości również abstrakcyjnie.

płatnicza

Pieniądz jest "środkiem płatniczym". Pieniądz stał się środkiem płatniczym poprzez oddzielenie się ruchu towarów i świadczonych usług w czasie od ruchu pieniądza. Dzieje się tak dlatego, że zapłata za towar lub usługę nie musi następować natychmiast po ich dostawie. Zarówno sprzedający jak i kupujący zazwyczaj umawiają się co do terminu zapłaty należności za dostarczone towary lub usługi. Powstaje więc zobowiązanie odbiorcy wobec dostawcy, które wyrównane będzie w formie pieniężnej w terminie późniejszym. Pieniądz spełnia funkcję środka płatniczego również przy pokrywaniu wszelkich innych zobowiązań, jak np. z tytułu podatków i opłat, wynagrodzeń pracowników, spłaty kredytów, darowizn, itp.

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym funkcja pieniądza jako środka płatniczego ciągle wzrasta, natomiast jako środka wymiany, maleje. Transakcje gotówkowe występują w obrocie gospodarczym coraz rzadziej, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót bezgotówkowy.

tezauryzacyjna

Funkcję "środka przechowywania wartości (tezauryzacji)" pieniądz spełnia wtedy, gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów lub usług nie są przeznaczane na zakup innych towarów lub pokrycie zobowiązań, lecz są przechowywane (oszczędzane).

Przechowywanie pieniędzy jest znacznie łatwiejsze niż innych towarów. Ponadto pieniądz może być w każdej chwili zamieniony na potrzebny towar. Jest on najbardziej płynnym aktywem majątkowym każdego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Można go w każdej chwili wykorzystać jako środek płatniczy. Jednak aby pieniądz prawidłowo spełniał funkcję tezauryzacyjną, musi posiadać zaufanie przez podmioty gospodarcze i ludność, a w szczególności, że jego siła nabywcza nie zmniejszy się w znacznym stopniu.


Inne hasła zawierające informacje o "pieniądz":

Nowa Polityka Ekonomiczna gospodarczemu. Coraz częściej dochodziło do buntów, ponad 200% inflacja ( hiperinflacja ) spowodowała odrzucenie pieniądza jaka środka płatniczego .W 1921 roku gospodarka była w ruinie. Emigracja, epidemie ...

Handel gospodarczy polegający na sprzedaży , to znaczy na wymianie dóbr i usług na pieniądze , realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku .Do podstawowych funkcji handlu ...

Monetaryzm dziedziną niezależnie od jego poglądów w tej sprawie. Monetaryzm podkreśla długookresową neutralność pieniądza , brak krótkookresowej neutralności pieniądza, różnicę pomiędzy realnymi i nominalnymi stopami procentowymi ...

Cena (ekonomia) Cena - ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza ), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do ...

Społeczeństwo tradycyjne gdzie podstawową jednostką gospodarczą jest gospodarstwo domowe ; brakiem indywidualizmu jednostek; niewielka rolą pieniądza w handlu . Zobacz też kopieniactwo ...

Kultura darów oprogramowania . Anarchokomunizm także posługuje się taką kulturą, ponieważ nie istnieje w nim pojęcie pieniądza czy rynku . Produkty są oddawane i rozprowadzane bez przeszkód.Kultury darów mogą ...

Pieniądz fiducjarny przez instytucje państwowe , głównie przez pobór podatków . Tradycyjnie przyjęło się, że pojęcie pieniądza fiducjarnego jest równoważne z pieniądzem papierowym ( banknot ), w przeciwieństwie np. do ...

Służby specjalne decyduje się na podjęcie współpracy z wywiadem : money, ideology, compromise/coercion, ego czyli pieniądze , ideologia , szantaż , ambicje (inne rozwinięcie tego skrótu podaje conscience – sumienie ...

Komunistyczna Partia Kambodży do realizacji swoich koncepcji. Zamknięto szkoły, szpitale i fabryki, zlikwidowano banki i pieniądz, zdelegalizowano religię, zlikwidowano własność prywatną, zaś ludność miast wyrzucono siłą na ...

Anarchizm kolektywistyczny towary od producentów i odsprzedających je konsumentom przy pomocy specjalnych kuponów zastępujących pieniądze . Komuny miały także zajmować się wychowywaniem dzieci, usługami publicznymi i wytwarzaniem ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pieniądz":

02. System gospodarki rynkowej (plansza 14) ...

215 Sytuacja gospodarcza na świecie (plansza 11) ...

03. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie