Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Tadeusz Piskor

Tadeusz Piskor

Tadeusz Ludwik Piskor
Tadeusz Ludwik Piskor
generał dywizji
generał dywizji
Data i miejsce urodzenia 1 lutego 1889
Bór k/ Ostrowca Św.
Data i miejsce śmierci 22 marca 1951
Londyn
Przebieg służby
Lata służby 1914 - 1918 ( Leg. Pol. )
1918 - 1945 ( WP II RP )
Stanowiskad-ca: 28. Dywizji Piechoty , Armii Lublin , szef SG WP
Główne wojny i bitwy I wojna światowa ,
wojna polsko-bolszewicka ,
II wojna światowa , kampania wrześniowa
Odznaczenia
Znak oficerski "Parasol"

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Niepodległości
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Krzyż Komandorski Orderu Leopolda (Belgia)
Order Krzyża z Orłem I klasy (Estonia)
Komandor Legii Honorowej (Francja)
Kawaler Legii Honorowej (Francja)
Krzyż Komandorski Orderu Gwiazdy Rumunii
Podziękowanie gen. Tadeusza Piskora dla prof. Z. Krygowskiego za pomoc przy organizacji kursu szyfrów na Uniwersytecie Poznańskim (1929)

Tadeusz Ludwik Piskor (ur. 1 lutego 1889 w Borze k. Ostrowca Świętokrzyskiego , zm. 22 marca 1951 w Londynie ) – polski dowódca wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego , dowódca Armii Lublin , szef Sztabu Generalnego WP (1926–1928).

Spis treści

Życiorys

Dzieciństwo i młodość

Syn Władysława, inżyniera hutnika, i Julii z Zagórskich. Absolwent Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego [1] w Warszawie ( 1907 ). W 1908 rozpoczął studia na Wydziale Nauk Ścisłych Instytutu Politechnicznego w Liège w Belgii. W 1910 przeniósł się do Lwowa , kontynuując studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej .

Działalność niepodległościowa

W Belgii był współzałożycielem Związku Walki Czynnej ( 1909 ). We Lwowie był nadal związany z ruchem niepodległościowym (ZWC). 15 października 1912 wstąpił do Związku Strzeleckiego , w którym ukończył kurs oficerski ( 1912 ), uzyskując stopień podporucznika. Był jednym z oficerów ulubionych przez komendanta Józefa Piłsudskiego z rąk, którego otrzymał znak oficerski "Parasol" . 1 listopada 1913 został komendantem szkoły podoficerskiej.

Legiony Polskie

W sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich . Początkowo służył w sztabie I Brygady , a następnie dowodził kompanią w VI Batalionie. Na froncie wykazał talent dowódczy, toteż szybko awansował (dowódca batalionu, przejściowo szef sztabu, a następnie I oficer sztabu I Brygady). W grudniu 1914 został ranny. Po kryzysie przysięgowym (lipiec 1917 ) internowany w obozie w Beniaminowie . Po wyjściu z obozu 29 września 1918 przez krótki okres był w Polskiej Organizacji Wojskowej .

Wojsko Polskie

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. 21 listopada 1918 mianowany szefem sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego Lublin. 3 stycznia 1919 został szefem sztabu Grupy Operacyjnej "Bug", 20 lutego – szefem sztabu 2 Dywizji Piechoty Legionów , Grupy Operacyjnej Kawalerii płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego i Grupy Operacyjnej gen. Edwarda Rydza-Śmigłego . Brał udział w działaniach bojowych na froncie; został ranny w styczniu 1919 . W okresie od listopada 1919 do kwietnia 1920 był adiutantem generalnym Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego .

W lipcu 1920 został szefem Oddziału III Naczelnego Dowództwa. Po zakończeniu działań wojennych nadal zajmował odpowiedzialne stanowiska sztabowe w Naczelnym Dowództwie WP i Ścisłej Radzie Wojennej, był m.in. II zastępcą szefa Sztabu Generalnego. W latach 19231924 ukończył kursy dla wyższych dowódców w Wyższej Szkole Wojennej i w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. Uzupełniał studia również we Francji.

31 marca 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek ministra spraw wojskowych , gen. dyw. Władysława Sikorskiego awansował go na generała brygady ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 14 lokatą[2].

Na krótki okres (październik 1925 –czerwiec 1926 ) przeszedł do służby liniowej na stanowisko dowódcy 28 Dywizji Piechoty w Warszawie.

19 czerwca 1926 Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go szefem Sztabu Generalnego WP , przemianowanego w 1928 na Sztab Główny WP[3]. 3 grudnia 1931 zwolniony ze stanowiska szefa SG WP i mianowany inspektorem armii[4].

1 stycznia 1928 Prezydent RP , Ignacy Mościcki awansował go na generała dywizji ze starszeństwem z dnia 1 stycznia 1928 i 3 lokatą[5].

Kampania wrześniowa

4 września 1939 został mianowany dowódcą Armią "Lublin" . Z 13 na 14 września 1939 Naczelny Wódz podporządkował mu Armię "Kraków" . Najpierw podległe mu wojska osłaniały rubież rzeki Wisły . Później generał podjął decyzję przebijania się dowodzonymi siłami do Lwowa wzdłuż osi Tomaszów LubelskiBełżec . 19 września w rejonie Tomaszowa Lubelskiego Niemcom udało się całkowicie okrążyć armie dowodzone przez gen. Piskora. Wobec niepowodzenia podjętych w nocy z 19 na 20 września prób wyjścia z okrążenia i prawie całkowitego wyczerpania amunicji artyleryjskiej, zapadła decyzja o kapitulacji. Generał wydał rozkaz zaprzestania walk i zniszczenia sprzętu bojowego oraz przekazał do Lublina rozkaz zalecający wojskowym przejście do konspiracji.

Niewola

20 września 1939 został wzięty do niewoli. Przebywał w w kilku oflagach: VII A Murnau (był starszym obozu), VIII B Silberberg, IV C Colditz , X C Lübeck i VI B Dössel (był komendantem tajnej organizacji wojskowej, wchodzącej w struktury AK ).

Na emigracji

Po uwolnieniu 30 kwietnia 1945 wyjechał do Wielkiej Brytanii i osiadł w Londynie . Od 2 lipca 1945 pozostawał w dyspozycji szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Był mocno schorowany, ale mimo to działał w Komisji Historycznej Sztabu Głównego i przewodniczył Komisji ds. Żołnierzy 1939 . Zmarł w Londynie, pochowany początkowo na cmentarzu St. Mary's w Kensal Green. 23 września 1990 urna z prochami spoczęła w Tomaszowie Lubelskim .

Żonaty z Marią Ines z Rudnickich (zmarłą w latach trzydziestych), miał córkę zmarłą w dzieciństwie. W 1940 ożenił z Lucyną z Kacperskich, miał syna Jerzego (1946).

Publikacje

 • Wyprawa wileńska, Warszawa 1919
 • Gra wojenna z dwoma zadaniami taktycznymi, Warszawa 1919
 • System trójdzielny w organizacji wyższych jednostek wojskowych, Warszawa 1920
 • Działania dywizji kawalerii na Ukrainie od 20 IV do 20 VII 1920, Warszawa 1926
 • Myśl manewru znad Wieprza, "Niepodległość" 1951, t. 3
 • Piłsudski i Lwów, "Wiadomości", 1951, nr 268

Awanse

Ordery i odznaczenia

Przypisy

 1. Późniejsze nazwy szkoły: od 30.06.1915 do 10.11.1918 Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego hr. Zamoyskiego , od 10.11.1918 Gimnazjum Towarzystwa im. Jana Zamoyskiego (za: Smolna 30. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego Warszawa: PIW, 1989: 21 i 23; tamże w spisie absolwentów na str. 332, pozycja 38. oraz fotografia generała, fot. nr 27 po s. 128)
 2. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 32 z 02.04.1924 r.
 3. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 19.06.1926 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 25 z 28.06.1926 r., s. 197.
 4. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 03.12.1931 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 6 z 23.03.1932 r., s. 219
 5. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 01.01.1928 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 1 z 02.01.1928 r., s. 1
 6. Lista odznaczonych Orderem Krzyża z Orłem

Zobacz też


Poprzednik
Stanisław Burhardt-Bukacki
Szef Sztabu GeneralnegoWojska Polskiego
1926 - 1928
Następca
Janusz Gąsiorowski


Inne hasła zawierające informacje o "Tadeusz Piskor":

Mieszko II Lambert ...

Tadeusz Kognowicki ...

1972 ...

Grzyby ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Janusz Józefowicz ...

Benedykt Dybowski ...

Orlęta Lwowskie ...

Teatr Nasz ...

Insurekcja kościuszkowska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tadeusz Piskor":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 4) ...

131 Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie