Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

patriotyzm

patriotyzm (łac. patria = ojczyzna, gr. patriotes) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. To wypełnianie obowiązków konstytucyjnych i obowiązków narzucanych przez państwo. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

Cechami patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu. Może być ono realizowane poprzez kultywowanie tradycji, oddawanie czci bohaterom narodowym i pamięć o nich, jak i również działania na rzecz danej społeczności; uczestnictwo w wyborach, świadoma postawa obywatelska. Jednakże również działania na szkodę aparatu państwowego mogą być uznawane jako patriotyczne, jeśli służą budowaniu ojczyzny - nieposłuszeństwo obywatelskie.

Patriotyzm to stawianie dobra kraju ponad interes osobisty, a nawet rezygnacja z prywatnych korzyści. Wynika on z więzi społecznej i emocjonalnej z narodem, kulturą i tradycją. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i ich kultury.

Patriotyzm a nacjonalizm i szowinizm

Patriotyzm przeciwstawia się nacjonalizmowi albo szowinizmowi. Tłumaczy się to tym, że patriotyzm odróżnia się otwartością na inne narody, uznaniem ich prawa do suwerenności i niepodległości. Co więcej, patriotyzm zazwyczaj opiera się na pojęciu obywatela i na rozumieniu narodu w sensie kulturowo-politycznym, podczas gdy idee nacjonalistyczne często pojmują naród jako przede wszystkim etniczną wspólnotę krwi. Wydaje się jednak, że bardziej trafne jest przedstawianie patriotyzmu jako antytezy przede wszystkim szowinizmu, ponieważ oba pojęcia są związane z uczuciami, pierwsze z miłością do własnego narodu, drugie z nienawiścią do innych. Natomiast nacjonalizm jest wspólnym określeniem dla wielu doktryn politycznych.


Inne hasła zawierające informacje o "patriotyzm":

Patriotyzm lokalny lokalnej ojczyzny , (tzw. mała ojczyzna) - miejsca zamieszkania lub urodzenia. Podobnie jak patriotyzm w swym szerszym znaczeniu, patriotyzm lokalny opiera się na otwartości względem ...

Stanisław Ossowski rasizm czy szowinizm Ossowski zdecydowanie piętnował, chwaląc jednocześnie przejawy pozytywne takie jak patriotyzm ("ojczyzna prywatna" lub "ojczyzna ideologiczna").Przez całe życie pisał dziennik, którego fragmenty ...

Pochodzenie pochodzenia Polak) → patrz etniczność pochodzenie z określonego miejsca (obszaru) → patrz ojczyzna , patriotyzmpochodzenie słów → patrz etymologia pochodzenie nazw własnych ( imion , nazwisk, nazw geograficznych) → ...

Anarchizm Spis treści1 Poglądy anarchistów1.1 Władza1.2 Kapitalizm1.3 Demokracja1.4 Równość1.5 Naród i patriotyzm1.6 Polityka2 Geneza i prekursorzy anarchizmu3 Klasyczne nurty anarchizmu3.1 Anarchizm indywidualistyczny (Anarchoindywidualizm)3.2 ...

1980 wynikiem 12,36 s. 24 czerwca – podczas posiedzenia Sejmu Edward Gierek powiedział: "Znając patriotyzm naszego narodu, wierząc w jego siły twórcze, z nadzieją patrzymy w ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie Mariackiej czy u franciszkanów . W latach zaborów ta tradycja stała się wyrazem patriotyzmu . Otwarcie krypty wiązało się z 400-leciem śmierci Jana Długosza. Tę tradycję ...

Milicja ...

André Breton France'em odchodzi nieco ludzkiego poddaństwa. Niech dzień, w którym grzebiemy chytrość, tradycjonalizm, patriotyzm i brak serca stanie się świętem!" Lata 1925 – 1938 "Rewolucja ...

Antoni Lange ...

Roman Dmowski polska i odbudowanie państwa" (1925), "Przewrót" (1934). Przedstawiał w nich własną wizję patriotyzmu opartego na narodowych interesach i realizmie politycznym. Uważał, że Polacy, tak ...


Inne lekcje zawierające informacje o "patriotyzm":

143a Życie codzienne między XIX a początkiem XX wieku (plansza 3) ...

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 17) Podpowiedzi: zacznij od wyjaśnienia słowa "patriotyzm", zastanów się, skąd wiadomo, że poeta pisze o Polsce, podsumuj ...

Pierwszy w czasach niewoli utwór patriotyczny (plansza 15) e height=380 width=770 > Co dla Ciebie dzisiaj znaczy patriotyzm, co to znaczy być patriotą w czasach, kiedy nie trzeba przelewać ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie